Onze klant staat centraal

Bij OHRA sta jij als klant centraal, maar hoe weet je dat zeker?

OHRA is onderdeel van de zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars. Hiervoor spreken alle verzekeraars die lid zijn van dit verbond regels af. Deze regels zijn niet vrijblijvend. Onze dienstverlening wordt daarom via het Verbond van Verzekeraars getoetst. Dit gebeurt door de onafhankelijke Stichting Toetsing Verzekeraars. Zij toetsen of wij voldoen aan de kern- en gedragscodes die binnen de verzekeringsbranche gelden.

Bij OHRA staat het klantbelang centraal. Dit zie je terug in alles wat we doen en wat we communiceren. Zo vertellen we je graag precies wat je wel en niet verzekert of wat je betaalt voor je verzekering. Ook vinden we het belangrijk dat onze polisvoorwaarden duidelijk zijn en goed leesbaar. Bij OHRA verzeker je zonder goede, dus zonder ‘Paarse Krokodillen’.  Alle informatie vind je op onze website. Per verzekering, alles op een rij.
 

Over onze verzekeringen

Als je contact met ons wilt

Als je schade hebt

Over het betalen van de premie

Andere informatie