Dekking ongevallen

Het is natuurlijk een nachtmerrie, maar ook op vakantie kun je een ernstig ongeluk krijgen. De extra dekking Ongevallen zorgt dat je dan een vergoeding krijgt als jij of je medeverzekerde overlijdt of blijvend invalide wordt. We spreken van ‘blijvend invalide’ als je lichaam een functie verliest voor de rest van je leven.

Dekking reisverzekering bij overlijden of letsel

De lichamelijke gevolgen van een ongeval bepalen hoe hoog de vergoeding is. Daarom moet in Nederland een dokter vaststellen hoe ernstig de invaliditeit is. Verder gelden er een paar regels. Ben je volledig en blijvend invalide verklaard? Dan krijg je het hele verzekerde bedrag vergoed, wat we daarvoor hebben vastgesteld. Bij gedeeltelijke invaliditeit krijg je een deel van het verzekerde bedrag.

  • Bij overlijden is de dekking per verzekerde € 25.000,-
  • Bij blijvende invaliditeit is dat maximaal € 75.000,-
  • Ben je onder de 18, dan krijg je bij blijvende invaliditeit 50% extra

Een goed (maar akelig) voorbeeld

Stel, je bent 16 en je raakt aan één oog blind. Dan zou je 30% van € 75.000,- vergoed krijgen. Dat is € 22.500,-. Maar omdat je jonger bent dan 18 jaar krijg je van dat bedrag weer 50% extra. Je krijgt dus in totaal een vergoeding van € 33.750,-.

In de polisvoorwaarden staat een duidelijke tabel. Daarin zie je hoeveel % van de maximale vergoeding hoort bij een bepaald soort letsel.

Soms ben je niet verzekerd bij reisongevallen

Je hebt helaas niet altijd recht op hulp of vergoeding. Bijvoorbeeld:

  • als je jonger bent dan 23 jaar en een ongeluk krijgt met je motor
  • als er sprake is van een psychische aandoening
  • als je vliegt met een niet officiële vliegtuigmaatschappij