Polisvoorwaarden reisverzekering

Wil je meer weten over een reisverzekering van OHRA? Je vindt hier meer informatie, zoals onze polisvoorwaarden en de verzekeringskaarten.

Polisvoorwaarden

OHRA - Doorlopende Reisverzekering - Polisvoorwaarden (pdf)

OHRA - Kortlopende Reisverzekering - Polisvoorwaarden (pdf)

OHRA - Kortlopende Annuleringsverzekering - Polisvoorwaarden (pdf)

Verzekeringskaarten

Met de Verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars zie je in een kort overzicht wat wel én niet gedekt is met de OHRA Reisverzekeringen. Je vergelijkt onze verzekeringen zo eenvoudig met reisverzekeringen van andere aanbieders. Voor een volledig overzicht kijk je in de polisvoorwaarden.

OHRA - Doorlopende Reisverzekering - Verzekeringskaart

OHRA - Kortlopende Reisverzekering - Verzekeringskaart

OHRA - Kortlopende Annuleringsverzekering - Verzekeringskaart

Doorlopende reisverzekering

Contractduur

De verzekering begint op de datum die op je polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt je verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd, hierover word je ruim van tevoren ingelicht.

Opzegtermijn

In het eerste verzekeringsjaar kun je de verzekering op de laatste dag stoppen. Na het eerste verzekeringsjaar kun je je verzekering elke dag stoppen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop je je verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je je premie niet op tijd betaalt, bij fraude of wanneer u meer dan gemiddeld schade claimt. Kijk voor een volledig overzicht in de polisvoorwaarden in het hoofdstuk ‘Wanneer mogen wij de verzekering stoppen?’

Bedenkperiode

Heb je het polisblad ontvangen? Dan kun je nog 14 dagen aangeven dat je de verzekering toch niet wilt afsluiten. Zie je af van deze verzekering? Dan kun je de verzekering stoppen. via Mijn OHRA of door ons een brief te sturen. De verzekering is in dat geval nooit van kracht geweest. Je hoeft dan ook geen kosten of premie te betalen.

Wanneer kunnen wij de premie of de voorwaarden aanpassen?

Het kan voor ons nodig zijn om de premie en/of de voorwaarden van je verzekering te veranderen. Bijvoorbeeld bij de verlenging van je verzekering of tussentijds. Als wij de premie en/of de voorwaarden van je verzekering veranderen, laten wij je dat altijd van tevoren weten. Bij een verandering per verlengingsdatum doen wij dit minstens 1 maand van tevoren. Ook leggen wij je uit waarom wij de verandering nodig vinden, wat wij veranderen én per wanneer. Kijk voor een volledig overzicht in de polisvoorwaarden in het hoofdstuk ‘Wanneer kunnen wij de premie of de voorwaarden aanpassen?’.

Kortlopende reisverzekering

Contractduur

De verzekering begint op de startdatum en eindigt na de einddatum die je opgeeft als je de verzekering afsluit. Deze start- en einddatum kun je terugvinden op het polisblad. Duurt je reis onverwacht langer dan de einddatum door iets waarop je geen invloed hebt Dan blijf je verzekerd zolang dat zo is. 

Opzegtermijn 

Je hoeft de verzekering niet op te zeggen. De verzekering stopt na de einddatum die je opgeeft als je de verzekering afsluit. Deze start- en einddatum kun je terugvinden op uw polisblad. Duurt je reis onverwacht langer dan de einddatum door iets waarop je geen invloed heeft? Dan blijf je verzekerd zolang dat zo is. 

Bedenkperiode

Heb je het polisblad ontvangen? En duurt je vakantie aaneengesloten tenminste 30 dagen? Dan kun je nog 14 dagen aangeven dat je de verzekering toch niet wilt afsluiten. Zie je af van deze verzekering? Dan kun je de verzekering stoppen. via Mijn OHRA of door ons een brief te sturen. De verzekering is in dat geval nooit van kracht geweest. Je hoeft dan ook geen kosten of premie te betalen. Ben je op reis en wil je gebruik maken van de bedenkperiode? Dan verrekenen wij de premie die je al betaald hebt voor alle vakantiedagen, met de premie voor de vakantiedagen die je werkelijk hebt gehad. 

Kortlopende annuleringsverzekering

Contractduur

Je bent verzekerd tijdens de contractperiode. Deze periode vind je op je polisblad onder ‘Contractgegevens’. Duurt je reis onverwacht langer dan de einddatum door iets waarop je geen invloed hebt Dan blijf je verzekerd zolang dat zo is.

Opzegtermijn 

Je hoeft de verzekering niet op te zeggen. De verzekering stopt na de einddatum die je opgeeft als je de verzekering afsluit. Deze start- en einddatum kun je terugvinden op je polisblad. Duurt je reis onverwacht langer dan de einddatum door iets waarop je geen invloed heeft? Dan blijf je verzekerd zolang dat zo is. 

Bedenkperiode

Heb je het polisblad ontvangen? En duurt je vakantie aaneengesloten tenminste 30 dagen? Dan kun je nog 14 dagen aangeven dat je de verzekering toch niet wilt afsluiten. Zie je af van deze verzekering? Dan kun je de verzekering stoppen. via Mijn OHRA of door ons een brief te sturen. De verzekering is in dat geval nooit van kracht geweest. Je hoeft dan ook geen kosten of premie te betalen. Ben je op reis en wil je gebruik maken van de bedenkperiode? Dan verrekenen wij de premie die je al betaald hebt voor alle vakantiedagen, met de premie voor de vakantiedagen die je werkelijk hebt gehad. 

Oudere polisvoorwaarden

Heb je voor 16 februari 2015 bij ons een doorlopende reisverzekering afgesloten? Dan vind je hier de juiste polisvoorwaarden.

Uitkeringsprotocol terrorisme

Op de regeling van terrorismeschade is het Protocol afwikkeling claims voor terrorisme-schaden van toepassing. Een afschrift van de volledige tekst van het uitkeringsprotocol kun je hier als pdf-bestand downloaden.

Samenvatting protocol afwikkeling claims (pdf)

Protocol afwikkeling claims (pdf)

Toelichting protocol afwikkeling claims (pdf)