Zorginkoop voor CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf ontwikkelt inkoopbeleid namens de labels: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA. Het resultaat is per soort zorg 1 uniforme zorgovereenkomst en uniforme uitvoering van de zorginkoop.

Professioneel zorginkoopproces

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf wil zich onderscheiden als zorgverzekeraar. De inkoop van zorg gebeurt dan ook volgens een professioneel zorginkoopproces dat bestaat uit de volgende fasen:

  • in kaart brengen van de zorgbehoeften van een klantgroep
  • vertaling van deze behoeften in een zorginkoopeisenpakket (specificaties)
  • selectie en contractering van het zorgaanbod
  • toetsing van de gemaakte afspraken in de praktijk
  • evaluatie van de resultaten

De uitkomsten van de evaluatie vormen de input voor een nieuwe zorginkoopcyclus.

Verdere professionalisering van het zorginkoopproces

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf werkt voortdurend aan de verdere professionalisering van het zorginkoopproces door:

  • de zorginkooprol en de advies- en begeleidingsrol steeds nadrukkelijker aan elkaar te verbinden
  • selectief te contracteren voor aandoeningen waarbij sprake is van belangrijke kwaliteitsverschillen
  • de betrokkenheid van patiënten- en consumentenorganisaties in zowel de behoeftepeiling als de evaluatie. Hiervoor onderhoudt CZ structureel contact met Zorgbelangorganisaties in Zuid-Nederland, maakt CZ gebruik van patiëntervaringen en wordt door middel van klantenpanels onderzoek gedaan naar de behoeften van de verzekerden

Akkoordverklaringen

De samenwerking levert uniformiteit op in toestemmingsvereisten van de zorgverzekeraars CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

Voor bepaalde medische behandelingen, hulpmiddelen, vervoer etc. is vooraf toestemming nodig. De toestemming blijft in grote lijnen gelijk. Toch kunnen er verschillen zijn. Wij hebben per zorgaanbiedersoort enkele bijzonderheden genoteerd. De gecontracteerde partijen vinden deze informatie ook terug in de contracten.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Jaaroverschrijdende akkoordverklaringen (voorheen machtigingen) worden afgehandeld door de zorgverzekeraar die bij datum ingang zorg verantwoordelijk was
  • 1 werkwijze in de afhandeling van een toestemming. Voor de zorgverzekeraars CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA worden dezelfde interne werkwijzen en protocollen gebruikt bij de behandeling van jouw verzoek

Meer informatie voor zorgaanbieders

Als je op de zorgaanbieders pagina van CZ doorklikt naar een verstrekking en bij de verstrekking op 'Beleid' klikt, kun je het specifieke zorginkoopbeleid voor alle soorten zorg terugvinden. Ook vind je hier verschillende aanvraag- en declaratieformulieren speciaal voor zorgaanbieders.