Zorginkoop

Zorg moet goed zijn én betaalbaar blijven. Dan kunnen we ook de premie betaalbaar houden. Wij gaan daarom op zoek naar de beste zorg voor jou. En wij maken afspraken met zorgverleners over de kwaliteit en de prijs van zorg. Ook de tijdigheid en bereikbaarheid van zorg is hierbij van belang.

Wat is zorginkoop?

Heb je medische zorg nodig? Dan wil je kunnen rekenen op een vergoeding door jouw zorgverzekering. OHRA maakt afspraken met zorgverleners over de kwaliteit en prijs van hun zorg. Zo houden we goede zorg betaalbaar en toegankelijk voor onze klanten. Die afspraken noemen we ‘zorginkoop’. Wat houdt dat nu in?

Het inkoopbeleid van OHRA

Wat betekent onze manier van zorg inkopen voor jou?

  • We kiezen voor goede zorg en een goede samenwerking tussen jouw huisarts en specialisten. Op regionaal niveau, zodat de zorg is afgestemd op de mensen die daar wonen. Goede ervaringen worden landelijk uitgewisseld
  • In diverse regio’s zijn er initiatieven om zorg anders te organiseren voor betere zorg. We dragen hieraan bij, volgen ze, financieren ze en voeren ze uit in heel Nederland. Een mooi voorbeeld is een eerste zorgcentrum in Heerlen waar cardiologen nauw samenwerken met huisartsen. Dit heeft geleid tot minder wachttijd en makkelijk bereikbare zorg
  • OHRA maakt afspraken over wachttijden met zorgverleners. We selecteren zoveel mogelijk zorg dichtbij huis

Tijdigheid en bereikbaarheid van zorg en de doorleververplichting

OHRA gebruikt verschillende streefnormen voor de tijdigheid en bereikbaarheid van zorg. Daarbij is ook de zogenaamd doorleververplichting bij een omzetplafond van belang.