Ontslagen uit het ziekenhuis. En dan?

Lig je in het ziekenhuis en word je binnenkort ontslagen? Dan kan het nog een stap te ver zijn om naar huis te gaan. Bijvoorbeeld omdat je aan moet sterken. Of alleen woont en jezelf niet kunt redden. Dan is het mogelijk om tijdelijk in een instelling te verblijven. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis of zorghotel.

Hoe regel je deze zorg?

De behandelend arts bepaalt of je na je ontslag uit het ziekenhuis weer naar huis kan. Bij de meeste ingrepen ga je na ontslag uit het ziekenhuis gewoon naar huis. Eventueel met een beetje extra zorg, bijvoorbeeld door de Thuiszorg. Of tijdelijk verblijf in een verpleeghuis of zorghotel nodig is, wordt bepaald door de behandelend arts. Daarom is het goed om deze bijtijds goed te informeren over de thuissituatie en de (on)mogelijkheden. Zodat je bij het ontslag uit het ziekenhuis direct goed terecht komt.

Maar wie betaalt de kosten?

Als je tijdelijk niet thuis kunt wonen na een ziekenhuisopname en nog verzorging of verpleging nodig hebt, dan heb je recht op tijdelijke verpleging in een instelling. Dit noemen we “Eerstelijns verblijf”. Onze zorgverzekering vergoedt Eerstelijns verblijf. Houd er wel rekening mee dat het eigen risico geldt.

Ben je niet bij ons verzekerd, neem dan even contact op met je eigen zorgverzekeraar. Er kunnen andere voorwaarden gelden.

Wel naar huis, maar zorg nodig?

Dan kan er iemand van Thuiszorg komen die een handje helpt. Bijvoorbeeld met aankleden of douchen. De transferverpleegkundige van het ziekenhuis kan helpen met zoeken naar de juiste zorgverlener. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Je betaalt geen eigen risico of eigen bijdrage.