Tijdelijk naar een zorginstelling; om even op adem te komen

Fijn als degene voor wie je zorgt gewoon thuis kan blijven wonen. Maar soms is het beter als de zorg tijdelijk ergens anders gegeven wordt. Bijvoorbeeld als de mantelzorger ziek wordt, of gewoon even tijd nodig heeft om op adem te komen. Dan is een tijdelijk verblijf in een instelling (dit heet ook wel logeren of logeeropvang) de oplossing. Wij vertellen je graag over de mogelijkheden.

Wanneer is logeeropvang mogelijk?

De mogelijkheden voor logeeropvang hangen af van de leeftijd van degene die je verzorgt.

 • Degene die je verzorgt is jonger dan 18 jaar

  Dan gelden de volgende voorwaarden voor logeeropvang:

  • Het gaat om maximaal 3 dagen per week
  • Het verblijf mag niet gericht zijn op het overnemen van het normale ouderlijk toezicht. Dit is de normale dagelijkse zorg die ouders voor hun kind hebben. Het moet dus echt gaan om éxtra toezicht dat nodig is door de lichamelijke en/of verstandelijke beperking

  Bij wie kun je aankloppen?

  Bij wie je terecht kunt voor logeeropvang is afhankelijk van de situatie:

  Je kind heeft al een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg

  Heeft je kind al een Wlz-indicatie waarmee het recht heeft op logeeropvang (een Wlz-indicatie voor zorg en ondersteuning thuis)? Dan wordt de logeeropvang vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Je kunt contact opnemen met je regionale zorgkantoor om te kijken wat het beste bij jullie situatie past.

  Je kind heeft geen indicatie vanuit de Wet Langdurige zorg

  Heeft je kind geen Wlz-indicatie met recht op logeeropvang (een Wlz-indicatie voor zorg en ondersteuning thuis):

  • maar heeft je kind hier wel recht op? Dan vraag je deze aan
  • en heeft je kind hier ook geen recht op? Dan kun je een beroep doen op de Jeugdwet

  Betaal ik een deel zelf?

  Soms moet je helaas een gedeelte van de kosten zelf betalen. Dit is de zogenaamde eigen bijdrage.

 • Degene die je verzorgt is 18 jaar of ouder

  In dit geval is logeeropvang mogelijk tot maximaal 3 dagen per week.

  Bij wie kun je aankloppen?

  Bij wie je terecht kunt voor logeeropvang is afhankelijk van de situatie:

  Degene die je verzorgt heeft al een indicatie vanuit de Wet Langdurige zorg 

  Heeft degene die je verzorgt al een Wlz-indicatie waarmee het recht heeft op logeeropvang (een Wlz-indicatie voor zorg en ondersteuning thuis)? Dan wordt de logeeropvang vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Je kunt contact opnemen met je regionale zorgkantoor om te kijken wat het beste bij jullie situatie past.

  Degene die je verzorgt heeft geen indicatie vanuit de Wet Langdurige zorg

  Is er geen sprake van een Wlz-indicatie met recht op logeeropvang (een Wlz-indicatie voor zorg en ondersteuning thuis):

  Betaal ik een deel zelf?

  Soms moet je helaas een gedeelte van de kosten zelf betalen. Dit is de zogenaamde eigen bijdrage