Langdurige psychische problemen? Dan krijg je de tijd die je nodig hebt

Als je langer dan 3 jaar in behandeling bent voor psychische problemen noemen we dat langdurige geestelijke gezondheidszorg. Het gaat dan om ernstige psychische aandoeningen.

Welke zorg is mogelijk?

Je krijgt langdurige geestelijke gezondheidszorg van een gespecialiseerde hulpverlener. Bijvoorbeeld een (klinisch) psycholoog, een psychiater of een psychotherapeut. Soms is een opname in een kliniek nodig (een klinische behandeling). En anders volstaat een behandeling waarbij je thuis blijft wonen en per dag of dagdeel wordt behandeld. Dit is een ambulante behandeling.

 • Degene die je verzorgt is jonger dan 18 jaar

  Hoe regel je langdurige zorg?

  Voor langdurige geestelijke gezondheidszorg heb je altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

  Wie betaalt de rekening?

  De eerste 3 jaar van de behandeling is sprake van Basis Geestelijke Gezondheidszorg (Basis GGZ) of Gespecialiseerde GGZ.

  Is na deze 3 jaar nog verdere behandeling nodig? Dan vergoedt de Wet Langdurige Zorg (Wlz) de kosten. We laten je graag zien welke stappen je moet nemen om deze Wlz-zorg aan te vragen.

  Wie betaalt de rekening?

  Soms moet je helaas een gedeelte van de kosten zelf betalen. Dit is de zogenoemde eigen bijdrage.

 • Degene die je verzorgt is 18 jaar of ouder

  Hoe regel je langdurige zorg?

  Voor langdurige zorg heb je altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

  Wie betaalt de rekening?

  De eerste 3 jaar van de behandeling is sprake van Basis Geestelijke Gezondheidszorg (Basis GGZ) of Gespecialiseerde GGZ

  Is na deze 3 jaar nog verdere behandeling nodig? Dan vergoedt de Wet Langdurige Zorg (Wlz) de kosten. We laten je graag zien welke stappen je moet nemen om deze Wlz-zorg aan te vragen.

  Wie betaalt de rekening?

  Soms moet je helaas een gedeelte van de kosten zelf betalen. Dit is de zogenoemde eigen bijdrage

 • Er is levenslang Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) nodig

  Heeft de persoon voor wie je zorgt een leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig? Bijvoorbeeld omdat blijvend toezicht of 24 uur per dag intensieve zorg in de buurt nodig is? Dan is sprake van ‘GGZ Wonen’.

  Vaak woont degene die je verzorgt nu al op zichzelf of in een beschermde woonomgeving, met de nodige zorg. Omdat niet altijd de benodigde langdurige en intensieve zorg geleverd kan worden, die wel nodig is, krijgt de persoon die je verzorgt met ingang van 1 januari 2021 mogelijk toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Zo kan de benodigde zorg optimaal worden afgestemd op de persoonlijke situatie, en hoef je je geen zorgen te maken over de woon- en leefomstandigheden van de persoon voor wie je zorgt.

  We laten je graag zien welke stappen je moet ondernemen om deze Wlz-zorg aan te vragen.

  Wie betaalt de rekening?

  Soms moet je helaas een gedeelte van de kosten zelf betalen. Dat is de zogenoemde eigen bijdrageOf bekijk de factsheet van het CAK.

  Woont degene voor wie je zorg momenteel zelfstandig of in beschermde woonomgeving?

  En vraag je je af of hij of zij in aanmerking komt voor de Wlz? Dan kun je het beste even contact opnemen met het 'Juiste loket' van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Informatiekaarten van het Ministerie

  Het Ministerie heeft ook informatiekaarten opgesteld: