Voetzorg bij diabetes

Diabetes is een ziekte waarbij het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht kan houden. Diabetes kan leiden tot complicaties. Bijvoorbeeld stoornissen in de bloedvaten en zenuwen (neuropathie) waardoor ernstige voetproblemen bij mensen met diabetes (diabetische voeten) kunnen ontstaan. Een goede voetverzorging kan dit helpen voorkomen.

Vergoeding voor voetzorg bij diabetes

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2023?

  Heb je diabetes mellitus? Dan vindt er jaarlijks een voetcontrole en voetonderzoek plaats. Daarbij wordt gekeken wat het risico is op voetulcera, een huidontsteking onder de enkel. Het risico op voetulcera wordt aangegeven in een zogenaamd zorgprofiel (voorheen Simm’s classificatie). Jouw zorgprofiel bepaalt de zorg die je vergoed krijgt:

  Profiel Zorg die je vergoed krijgt:
  Zorgprofiel 1 1 keer per jaar screening, en
  1 keer per jaar gericht en uitgebreid voetenonderzoek
  Zorgprofiel 2, 3 of 4 alle zorg die opgenomen is in jouw individueel behandelplan

  De zorg bij diabetes mellitus type II wordt meestal verleend in de vorm van ketenzorg. Bij ketenzorg maken verschillende zorgverleners samen 1 behandelplan om jou te begeleiden bij jouw aandoening. Deze zorgverleners worden een zorggroep genoemd.

  Is er geen sprake van ketenzorg? Bijvoorbeeld omdat er geen zorggroep bij jou in de buurt is, of omdat je diabetes mellitus type I hebt? Dan krijg je de voetzorg alleen vergoed als deze onder de eindverantwoordelijkheid van een podotherapeut plaatsvindt. De podotherapeut kan de voetzorg ook uitbesteden aan een pedicure. Zij moeten hierover goede afspraken met elkaar maken (samenwerkingsovereenkomst). De podotherapeut blijft eindverantwoordelijk.

  De voetbehandeling bij diabetes krijg je volledig vergoed uit jouw basisverzekering. Deze vergoeding krijg je als je naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

  Let op:

  Om te bepalen of de behandeling uit de basisverzekering wordt vergoed, is het belangrijk dat de zorgverlener het zorgprofiel op de rekeningen aangeeft. Krijg je van jouw zorgverlener een rekening mee die je bij OHRA wil indienen (dat is alleen het geval als je zorg gebruikt buiten een zorggroep), let er dan goed op dat jouw zorgverlener het vastgestelde zorgprofiel heeft vermeld op de rekening. Maak je gebruik van voetbehandeling bij een gecontracteerde zorggroep, dan krijg je geen rekening mee. OHRA heeft daarover prijsafspraken gemaakt met de zorggroepen.

  OHRA heeft ook met een aantal zorgverleners kortingsafspraken gemaakt op het gebied van diabetesproducten. Je vindt meer informatie bij de klantvoordelen van OHRA.

  Meer weten over Diabetes en je zorgverzekering?

  Bekijk dan het speciale informatieblok Diabetes met uitgebreide informatie over diabetes en de zorgverzekering.

 • Heb ik een eigen risico?

  Maak je gebruik van voetbehandeling bij diabetes? Dan betaal je geen eigen risico.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

 • Waar kan ik terecht?

  Neem je deel aan een ketenzorgprogramma voor diabetes? Dan wordt de zorg georganiseerd door bijvoorbeeld jouw huisarts binnen een zorggroep. Vraag jouw huisarts of jij deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma.

  Word jouw voetzorg niet verleend door of via de zorggroep, dan kies je zelf een podotherapeut. De podotherapeut moet zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie (N.V.v.P.).

  Met onze Zorgvinder vind je een podotherapeut bij jou in de buurt. Vul in als zoekterm: podotherapeut.

  Wordt de zorg niet door een huisarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist zelf verleend? Dan heb je vooraf een verwijzing nodig van jouw huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Nee, je hoeft vooraf geen toestemming te vragen.

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen