Vergoeding telefoons en hulpmiddelen om te bellen

Telefoons en hulpmiddelen om te bellen kunnen nodig zijn, als je de hoorn niet goed kunt vasthouden of als je niet goed kunt verstaan wat er wordt gezegd. Voorbeelden van telefoons en hulpmiddelen om te bellen zijn:

 • Hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers
 • Telefoonhoornhouders
 • Telefoons die te bedienen zijn met omgevingsbesturingsapparatuur
 • Teksttelefoons en beeldtelefoons

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor telefoons en hulpmiddelen om te bellen

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  Je kunt telefoons en hulpmiddelen om te bellen lenen bij een leverancier (zie de vraag 'Waar kan ik terecht?'). Je betaalt daar niets voor. Voor sommige hulpmiddelen gelden voorwaarden. Die lees je hierna. Vraag aan jouw arts welke medische diagnose je hebt.

  Voor een teksttelefoon gelden 3 voorwaarden:

  • Je hebt een toondrempelverlies op het beste oor van 70dB, gemiddeld over 500, 1000, 2000 en 4000 Hz (een toondrempel is de minimale sterkte waarbij je nog een toon van een bepaalde frequentie hoort)
  • Als het stil is, versta je met jouw beste oor niet meer dan 50% van wat iemand zegt, die op normale sterkte praat. Dit zelfs als je een hoortoestel gebruikt
  • Je hebt bijzondere individuele zorgvragen

  Ook voor een beeldtelefoon gelden voorwaarden:

  • Je voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een teksttelefoon, maar die is voor jou niet bruikbaar
  • Je beheerst de Nederlandse gebarentaal voldoende
  • Je hebt bijzondere individuele zorgvragen

  Ben je motorisch gehandicapt?

  Dan kom je in aanmerking voor hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers en voor telefoonhoornhouders.

  Ben je motorisch zeer zwaar gehandicapt?

  Dan kom je in aanmerking voor telefoons die te bedienen zijn met omgevingsbesturingsapparatuur.

  Je kunt er ook voor kiezen om telefoons en hulpmiddelen om te bellen bij een andere leverancier te kopen, waar OHRA geen contract mee heeft. Dan worden de telefoon en hulpmiddelen jouw eigendom. Als je dat doet, vergoedt OHRA hoogstens het bedrag dat zij aan de leverancier zou moeten betalen als je de telefoon en hulpmiddelen zou lenen. OHRA betaalt de vergoeding niet in één keer aan je uit, maar in delen. De uitbetaling wordt verspreid over een aantal jaren, afhankelijk van hoe lang je de apparatuur gebruikt. Je moet tussentijds kunnen aantonen dat je het hulpmiddel nog gebruikt.

  Als je geen goede tekst- of beeldtelefoon, of hulpmiddelen om te bellen meer hebt, kun je een nieuwe aanvragen. Hiervoor kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw leverancier.

 • Heb ik een eigen risico?

  Als je het hulpmiddel leent, dan heb je geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel jouw eigendom? Dan is het mogelijk dat je een eigen risico moet betalen. Je hebt zelf gekozen wat het eigen risico van jouw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag.

  Heb je dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van jouw basisverzekering? Dan betaal je maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heb je dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaal je niets voor het hulpmiddel.

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je hoeveel eigen risico je nog hebt. Ook zie je hoeveel eigen risico je eventueel al hebt verbruikt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, je hebt geen eigen bijdrage.

 • Waar kan ik terecht?

  Telefoons en hulpmiddelen om te bellen worden geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Je kiest hier een leverancier. Vul als zoekterm in 'Sign Call apparatuur'.

  Een gecontracteerde leverancier bezorgt de telefoon of het hulpmiddel binnen 10 werkdagen bij jou thuis. Met een niet gecontracteerde leverancier hebben wij geen afspraken gemaakt.

 • Mag ik naar een andere leverancier?

  Je mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel 2 voorwaarden:

  • Je vraagt vooraf OHRA om toestemming
  • Je voorziet OHRA van een voorschrift van jouw behandelend arts. Het kan wel nadelen hebben om naar een andere leverancier te gaan

  Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Wil je een telefoon of hulpmiddel om te bellen aanschaffen? Dan heb je vooraf geen toestemming nodig van OHRA. Je moet de telefoon of het hulpmiddel dan wel aanschaffen bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Wil je een telefoon of hulpmiddel om te bellen van een andere leverancier? Vraag dan eerst toestemming aan OHRA.

 • Hoe vraag ik om toestemming?

  Heeft de leverancier van jouw keuze geen contract met OHRA? Dan vraag je schriftelijk om toestemming. Je stuurt hiervoor de volgende documenten naar OHRA:

  • Een voorschrift van de arts die de telefoon of het hulpmiddel om te bellen voorschrijft. In dit voorschrift moet staan welke beperkingen je hebt en waarom een eenvoudiger hulpmiddel niet volstaat. Als je een auditieve handicap hebt, moet de dokter bovendien een audiogram maken (een grafische weergave van een hoortest)
  • Een prijsopgave van de kosten van de telefoon of het hulpmiddel om te bellen. Die vraag je aan bij een leverancier
  • Een brief van jezelf aan OHRA. Zet in jouw brief:
   - je relatienummer
   - je naam, adres en woonplaats
   - je geboortedatum
   - hoe lang je verwacht het hulpmiddel nodig te hebben
   - de naam van de leverancier
   - welke telefoon of hulpmiddel om te bellen je precies wilt

  Stuur de documenten naar:

  OHRA
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 4172
  5004 JD Tilburg

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen