Vergoeding alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen zijn behandelingen die niet vallen onder de reguliere (gewone) behandelingen. Zij kunnen een aanvulling vormen op de reguliere behandelingen. Reguliere behandelingen worden vaak vergoed uit de basisverzekering, alternatieve behandelwijzen niet. Het gaat vaak om behandelingen waarvan wetenschappelijk niet voldoende bewezen is dat ze effect hebben. Hier vind je alle informatie over de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen

Soorten alternatieve geneeswijzen

Denk bij alternatieve geneeswijzen bijvoorbeeld aan; acupunctuur, chiropractie, homeopathie, osteopathie, natuurgeneeswijzen en psychosociale behandeling. 

 • Acupunctuur

  Acupunctuur behoort tot de traditionele Chinese geneeskunde. Het doel van deze alternatieve geneeswijze is het lichaam weer in balans brengen. Lichaam en geest worden daarbij als één geheel gezien.

 • Chiropractie

  Chiropractie is een alternatieve geneeswijze die zich richt op het voorkomen en behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat. Denk aan nek-, rug- en hoofdpijnklachten. De nadruk ligt in de behandeling op de wervelkolom en het zenuwstelstel.

 • Homeopathie

  Homeopathie is een alternatieve geneeswijze waarbij het lichaam geprikkeld wordt om zelf te herstellen. In de homeopathie staat de mens als geheel centraal. Homeopathische medicijnen streven dus niet naar het onderdrukken van klachten, maar naar het herstellen van het evenwicht tussen lichaam en geest.

 • Osteopathie

  Osteopathie is een alternatieve geneeswijze die zich vooral richt op het verminderen of wegnemen van klachten als nek-, rug-, hoofd- en buikpijn. Een osteopaat doet dit door de beweeglijkheid van het lichaam te verbeteren. Vaak door te strekken, rekken en masseren. Hierbij gebruikt de osteopaat alleen zijn handen. Het doel is om de gehele gezondheid van een patiënt te verbeteren.

 • Natuurgeneeswijzen

  Hieronder vallen:

  • antroposofisch consult
  • auriculotherapie (ooracupunctuur)
  • haptonomie/haptotherapie
  • kinesiologie
  • musculoskeletale geneeskunde
  • orthomanuele geneeskunde
  • reflexzonetherapie/voetreflextherapie
  • manuele therapie E.S.
  • shiatsu

  Andere vormen van natuurgeneeskunde krijg je niet vergoed.

 • Psychosociale behandeling, behalve coaching

  Bij een psychosociale behandeling leer je in het hier en nu te leven. Het heeft raakvlakken met gedragstherapie en psychologie. Met jouw therapeut zoek je naar oplossingen voor jouw probleem. Daarbij kijk je vooral naar jouw positieve mogelijkheden. Je verandert jouw gedachten, gevoelens en gedrag, zodat je weer positiever in het leven staat.

  Onder psychosociale zorg verstaat OHRA alle niet reguliere zorg die valt onder één van de onderstaande hoofdstromen:

  • Psychosociale therapie
  • Psychologische therapie zoals psychotherapie

Vergoeding voor alternatieve geneeswijzen in het kort

 • Basisverzekering: geen vergoeding
 • Aanvullende verzekering: vergoeding mogelijk, max bedrag per dag en max bedrag per jaar samen met alternatieve geneesmiddelen
 • Eigen risico: nee
 • Eigen bijdrage: nee
 • Toestemming nodig: nee

Wil je de details weten over de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering in 2024?

  De basisverzekering vergoedt alternatieve behandelwijzen niet.

 • Wat krijg ik vergoed vanuit de aanvullende verzekering in 2024?

  Afhankelijk van jouw aanvullende verzekering heb je recht op vergoeding als jouw behandelaar lid is van één van de beroepsverenigingen (pdf) die door OHRA wordt erkend en voldoet aan de gestelde PLATO opleidingseis. Daarnaast moet jouw behandelaar acupunctuur, chiropractie, homeopathie, osteopathie, natuurgeneeswijzen (antroposofisch consult, auriculotherapie/ooracupunctuur, haptonomie/haptotherapie, kinesiologie, musculoskeletale geneeskunde, orthomanuele geneeskunde, reflexzonetherapie/voetreflextherapie, manuele therapie E.S. of shiatsu) of psychosociale zorg (met uitzondering van coaching) toepassen. Anders krijg je geen vergoeding.

  Welk bedrag je vergoed krijgt, hangt af van de aanvullende verzekering die je hebt. Je krijgt een vergoeding voor alternatieve behandelwijzen en alternatieve geneesmiddelen samen.

  Dit geldt niet voor de Zelfverzekerd Compact. Met die verzekering krijg je een vergoeding voor alternatieve behandelwijzen en daarnaast een vergoeding voor alternatieve geneesmiddelen.

  Je ziet hieronder per verzekering per kalenderjaar tot welk bedrag OHRA de behandelingen en geneesmiddelen vergoedt.

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Compact / Compact Fysio Meenemen -
  Sterk / Sterk Fysio Meenemen -
  Aanvullend / Aanvullend Fysio Meenemen € 200,- (maximaal € 40,- per dag)
  Extra Aanvullend / Extra Aanvullend Fysio Meenemen € 350,- (maximaal € 40,- per dag)
  Uitgebreid / Uitgebreid Fysio Meenemen € 500,- (maximaal € 40,- per dag)

  Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen:

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Uitgebreid Vitaal € 1.000,- (maximaal € 45,- per dag)
  Extra Uitgebreid € 1.000,- (maximaal € 45,- per dag)
  Compleet € 1.500,- (maximaal € 45,- per dag)
  Zelfverzekerd Compact € 250,- (maximaal € 45,- per dag)

  In Mijn OHRA Zorgverzekering zie je op hoeveel vergoeding je nog recht hebt. Ook zie je hoeveel je al hebt verbruikt.

 • Wat krijg ik niet vergoed vanuit de aanvullende verzekering in 2024?

  Een beroepsvereniging van alternatieve genezers heeft vaak in haar reglement opgenomen, of afspraken gemaakt, welke behandelingen binnen de beroepsvereniging gebruikelijk zijn. Behandelmethoden die daarvan afwijken, worden als experimenteel gezien. OHRA vergoedt geen experimentele behandelingen.

 • Heb ik een eigen risico?

  Nee, je hebt geen eigen risico voor zorg die jouw aanvullende verzekering vergoedt.

 • Heb ik een eigen bijdrage?

  Nee, voor alternatieve behandelwijzen betaal je geen eigen bijdrage. Wel geldt een maximum vergoeding per consult en een totale maximale vergoeding per jaar.

 • Waar kan ik terecht?

  Je kunt terecht bij een behandelaar die lid is van een beroepsverenigingen (pdf) die door OHRA wordt erkend en voldoet aan de gestelde PLATO opleidingseis. De behandelaar moet dan wel acupunctuur, chiropractie, homeopathie, osteopathie, natuurgeneeswijzen (antroposofisch consult, auriculotherapie/ooracupunctuur, haptonomie/haptotherapie, kinesiologie, musculoskeletale geneeskunde, orthomanuele geneeskunde, reflexzonetherapie/voetreflextherapie, manuele therapie E.S. of shiatsu) of psychosociale zorg (met uitzondering van coaching) toepassen. Anders krijg je geen vergoeding.

  Wil je meer weten over een bepaalde alternatieve geneeswijze of psychosociale zorg en of die behandeling vergoed wordt? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag.

 • Mag ik naar een andere zorgaanbieder?

  Je kunt alleen terecht bij een behandelaar die lid is van een beroepsvereniging die door OHRA wordt erkend en voldoet aan de gestelde PLATO opleidingseis. In andere gevallen krijg je de behandeling niet vergoed.

 • Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

  Nee, je hebt vooraf geen toestemming nodig van OHRA.

Declareren. Lekker. Makkelijk

Declareren kan heel eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering. Of ga terug naar het vergoedingenoverzicht.

Zorgkosten declareren Terug naar vergoedingen