Veelgestelde vragen opstalverzekering

We hebben de veelgestelde vragen over onze opstalverzekering voor je verzameld. Staat je vraag er niet bij? Neem dan even contact met ons op of kijk bij de veelgestelde vragen voor de woonverzekeringen.

Gegevens en afsluiten

 • Wat is het eigen risico?

  Wat is het eigen risico?
  Antwoord *
  Bij OHRA kies je zelf de hoogte van het eigen risico: 

  • € 0,-
  • € 250,-
  • € 500,-
  • € 1.000,-

  Kies je een eigen risico, dan betaal je bij schade zelf het bedrag van het eigen risico. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie van je opstalverzekering.

  Altijd een eigen risico bij extreem weer
  Bij schade door storm, indirecte neerslag of een stortbui is je eigen risico altijd minstens € 250,- per gebeurtenis. Dus ook al kies je voor € 0,- eigen risico, dan heb je bij storm, indirecte neerslag of een stortbui toch een eigen risico van € 250,-. Kies je voor € 250,-, € 500,- of € 1.000,- eigen risico? Dan is het eigen risico bij schade door storm, indirecte neerslag of een stortbui ook € 250,-, € 500,- of € 1.000,-.

 • Kan ik onderverzekerd zijn?

  Bij onze opstalverzekering heb je waardegarantie. Dit betekent dat wij altijd het hele schadebedrag vergoeden bij een verzekerde schade. Zo ben je nooit onderverzekerd. Dat is zorgeloos genieten van je woning.

 • Zijn mijn zonnepanelen ook meeverzekerd?

  Ja. Met onze opstalverzekering zijn zonnepanelen standaard meeverzekerd. Lees hoe het geregeld is bij schade aan je zonnepanelen.

 • Kan een rechtspersoon online een OHRA Opstalverzekering aanvragen?

  Nee, onze opstalverzekering is alleen voor particulieren. Voor organisaties en bedrijven bieden wij geen opstalverzekering. Wij hebben ook geen opstalverzekering voor woningen die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE).

 • Ik ben verhuisd naar een woning die vergelijkbaar is met mijn vorige woning. Mijn nieuwe woning kan ik nu niet meer bij OHRA verzekeren. Hoe kan dat?

  Vanaf 31 mei 2015 verzekeren wij sommige woningen niet meer. Voorbeelden zijn grachtenpanden, woonboerderijen, recreatiewoningen, monumentale woningen en woningen met een traditioneel rieten dak. Denk ook aan woningen die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren. Waar u wél een OHRA Opstalverzekering voor kunt afsluiten; rijtjes-, hoek-, twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen. 

Herbouwwaarde en WOZ-waarde

 • Wat is de herbouwwaarde?

  De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je woning op dezelfde locatie, met dezelfde afmetingen en met dezelfde bestemming opnieuw te bouwen.

 • Hoe wordt de herbouwwaarde bepaald?

  De herbouwwaarde wordt berekend op basis van feitelijke en individuele woninggegevens. Naast oppervlakte worden er vele andere woninggegevens meegenomen, zoals bouwjaar, inhoud, woningtype en regio. Met deze gegevens kan voor bijna alle woningen in Nederland een objectieve en betrouwbare herbouwwaarde worden berekend. Deze methode wordt door veel verzekeraars en hypotheekverstrekkers gebruikt.

 • Hoe komen jullie aan de gegevens voor de herbouwwaarde?

  We gebruiken verschillende bronnen met vastgoedgegevens op adresniveau. Deze bestanden zijn afkomstig van de overheid en van het bedrijfsleven:

  • Wettelijk verplichte basisregistraties (bv: BAG, BGT en WOZ),
  • Gemeentelijke belasting-, bouwtoezicht- en vastgoedbestanden
  • Bestemmingsbestanden van de provinciale en rijksoverheid
  • Kadastrale bestanden
  • Kamer van Koophandel
  • Agentschap.nl
  • Postcodetabel
  • Bestanden afkomstig van Organisaties van Openbare Orde en Veiligheid, makelaardij en taxatiebureaus.

  Ook worden voor gegevens met betrekking tot profielinformatie over huishoudens en indexerings-doeleinden, bestanden gebruikt van marketingbureaus, Centraal Bureau voor Statistiek en taxatiebureaus.

 • Wat betekent het begrip WOZ-waarde?

  De WOZ-waarde is de waarde van de woning volgens Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Dit is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Je gemeente stelt de WOZ-waarde van je woning vast. Aan de hand van de WOZ-waarde wordt het eigenwoningforfait en de onroerendzaakbelasting berekend.

 • Hoe kunnen de herbouwwaarde en WOZ-waarde van elkaar verschillen?

  Bij het bepalen van de herbouwwaarde wordt alleen naar het huis gekeken. Voor de WOZ-waarde telt de grond om je huis en de locatie ook mee. Zo kan het zijn dat de hoogte van de herbouwwaarde anders is dan de WOZ-waarde.

 • Hoe kan het dat de herbouwwaarde van mijn huis hoger is dan de WOZ-waarde?

  Omdat bij de WOZ-waarde ook de waarde van de grond en de locatie is verwerkt, zou je verwachten dat deze altijd hoger is dan de herbouwwaarde. Toch is dat in veel gevallen niet het zo en is de herbouwwaarde juist hoger dan de WOZ-waarde van het huis.

  De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je woning op dezelfde locatie, met dezelfde afmetingen en met dezelfde bestemming opnieuw te bouwen. De bouwkosten zijn daarbij van invloed. Deze kosten kunnen per jaar en per regio verschillen. Daarom is de herbouwwaarde ook afhankelijk van het tijdstip en de regio. Ook wordt er rekening mee gehouden hoe complex het is om een huis in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Denk maar eens aan monumenten en bijzondere woningen. 

  De WOZ-waarde is een door de overheid vastgestelde waarde van het huis, inclusief de grond en locatie. Deze waarde is mede afhankelijk van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in dezelfde buurt. In het geval dat een huis dus een relatief lage WOZ-waarde en een relatief hoge herbouwwaarde heeft, is het dus mogelijk dat de herbouwwaarde hoger uitvalt dan de WOZ-waarde.

Meestgestelde vragen over waterschade bij hevige regenval en overstroming

We hebben helaas steeds vaker te maken met extreme weersituaties waardoor er soms schade ontstaat aan je huis of tuin door hevige regenval of overstromingen. Dan is het goed om te weten of je voor deze schade verzekerd bent.

 • Ik heb schade door overstroming/neerslag. Wat dekt mijn verzekering?

  Of de schade wel of niet gedekt is, hangt af van de oorzaak van de waterschade. Gaat het om neerslag of om een overstroming? Lees hier wat wel en niet gedekt is met onze woonverzekering of bekijk de polisvoorwaarden.

  Neerslag

  Gedekt is directe neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) en indirecte neerslag (hevige, plaatselijke neerslag, in de vorm van regen, sneeuw of hagel, waarna de neerslag buiten de normale loop treedt en de woning binnendringt), of rioolwater dat je woning binnendringt.

  Je bent niet verzekerd voor schade door: 

  • indirecte neerslag die in je woning komt door deuren en ramen die open staan. 
  • grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil. Dit is wel gedekt als er door hevige plaatselijke neerslag zoveel hemelwater in de grond komt dat dit via de wanden de kelderruimte intrekt. 

  Let op:
  Bij indirecte neerslag heb je altijd een eigen risico van minstens € 250,- per gebeurtenis. Heb je een vrijwillig hoger eigen risico gekozen? Dan geldt dit hogere eigen risico.

  Wat verstaan we onder hevige plaatselijke neerslag?

  Hieronder verstaan we indirecte neerslag (regen, hagel, sneeuw) waardoor het water buiten zijn normale loop treedt, en waarna het water je woning binnenkomt. 

  Er is sprake van hevige indirecte neerslag als er ten minste: 
  •    40 mm neerslag valt binnen 24 uur; of 
  •    53 mm neerslag valt binnen 48 uur; of 
  •    67 mm neerslag valt binnen 72 uur. 

  Bij het vaststellen van indirecte neerslag gebruiken wij de meetresultaten van het meetstation van het KNMI dat het dichtst bij je woning ligt.

  Bij bepaling van de hoeveelheid neerslag in de vorm van hagel en sneeuw geldt de door het KNMI geregistreerde hoeveelheid smeltwater. De meetresultaten van het KNMI zijn bindend.

  Wat is een overstroming en hoe zit het met de dekking?

  Gedekt is overstroming van water uit rivieren, meren, kanalen of sloten, door het onvoorzien bezwijken, beschadigen, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere niet-primaire waterkeringen. Je bent hiervoor verzekerd. 

  Je bent niet verzekerd voor schade door: 

  • een overstroming doordat een primaire waterkering is bezweken, is beschadigd, is overgelopen of heeft gefaald. Schade door een brand of explosie die het gevolg is van een overstroming van een primaire waterkering, is wel verzekerd. Dat geldt ook voor overlopen bij indirecte neerslag; 
  • water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee; 
  • water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld in buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging; 
  • een overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid. 
 • Als er water in mijn kelder komt dat ik moet wegpompen, ben ik dan verzekerd?

  Je bent dan niet altijd verzekerd. Alleen als er sprake is van indirecte neerslag of een gedekte overstroming ben je verzekerd.

  Schade door grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil is ook gedekt als er door hevige plaatselijke neerslag zoveel hemelwater in de grond komt, dat dit via de wanden de kelderruimte intrekt. Zie ook de veelgestelde vraag ‘Ik heb waterschade door overstroming/neerslag, wat dekt mijn verzekering?’.

 • Als mijn toilet overstroomt en ik daardoor kosten maak om dit op te ruimen, te laten drogen of te repareren, ben ik dan verzekerd?

  Je bent in dit geval niet altijd verzekerd. Alleen als het water afkomstig is van hevige plaatselijke neerslag of een gedekte overstroming, ben je verzekerd. Zie ook de veelgestelde vraag ‘Ik heb waterschade door overstroming/neerslag, wat dekt mijn verzekering?’.

 • Wat als de overheid het gebied waar ik woon onder water laat lopen en ik daardoor schade heb, ben ik dan verzekerd?

  Nee, een overstroming die veroorzaakt wordt door een directe actie van de overheid is niet gedekt.

 • Wat is het verschil tussen een primaire en niet-primaire waterkering?

  Primaire waterkeringen zijn waterkeringen die beveiliging bieden tegen overstroming door 
  buitenwater. Bijvoorbeeld de waterkeringen die ons beschermen tegen het water van de Noordzee. Welke waterkeringen primair zijn staat in de Waterwet (zie wetten.overheid.nl). Niet-primaire waterkeringen zijn waterkeringen die volgens de Waterwet geen primaire waterkering zijn.

 • Hoe kan ik mijn waterschade het beste melden?

  Dit doe je het snelst via de OHRA App of Mijn OHRA.

  In sommige gevallen schakelen wij binnen ons herstelnetwerk een partij in die je verder helpt.

  Bij extreme gevallen verloopt noodhulp via de Stichting Salvage. Deze eerste hulp wordt ingeschakeld door de brandweer.

  Liever telefonisch melden? Dat kan ook. Houd dan wel rekening met een langere wachttijd.