Beleggingsbeleid CZ

Sinds januari 2009 is CZ de verzekeraar voor de Nationale-Nederlanden- en OHRA zorgverzekeringen. CZ regelt nu dus de zorgverzekeringen voor drie merken: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

Goed rendement, geen onnodige risico’s

CZ heeft als zorgverzekeraar een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Openheid is daarom heel belangrijk, dus duidelijk zijn over wat CZ doet en waarom. Over hoe wij met ons vermogen omgaan. Dat doen wij zorgvuldig en voorzichtig. Bij het beleggen wordt steeds goed afgewogen hoeveel risico wij willen nemen. CZ neemt geen onnodige risico’s, maar probeert wel het vermogen te laten groeien als dat kan. Verzekerden moeten erop kunnen rekenen dat er steeds voldoende geld is, zodat de zorg die nodig is kan worden vergoed.

Alleen beleggen als het kan

Alleen als er genoeg financiële ruimte is, kijken wij of wij het vermogen kunnen laten groeien. Een specialist onderzoekt dit en geeft ons daarover advies. Met hem bekijken wij met welk bedrag wij kunnen gaan beleggen. Dat is ons risicobudget. De raad van bestuur van CZ bepaalt uiteindelijk wat het risicobudget wordt.

Duidelijke afspraken over beleggen

CZ heeft duidelijke regels voor beleggen. Voor elk onderdeel van CZ zijn er specifieke regels. De beleggingsrichtlijnen voor de verschillende entiteiten zijn vastgelegd in een beleggingsmandaat. Hierin staan strikte eisen en bandbreedtes voor de verschillende beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en vastgoed) waar CZ en de beheerders zich aan moeten houden.

De beleggingen zijn internationaal gespreid en niet alleen in euro's. Zo is ook het risico gespreid. De rendementen en risico’s van de beleggingscategorieën worden vergeleken. Zo zoekt CZ steeds naar de beste manier van beleggen.

De resultaten volgen van het beleggen

CZ heeft een afdeling Vermogensbeheer. Deze afdeling beoordeelt elke maand de resultaten van de beleggingen en bekijkt of het nog binnen het risicobudget past. Ook is er een beleggingscommissie. Die bespreekt regelmatig hoe het gaat met de beleggingen en geeft advies aan de raad van bestuur van CZ. De raad van bestuur praat een aantal keer per jaar met de raad van commissarissen. Zo is er controle over de beleggingen.

Duurzaam ondernemen en beleggen

In ons beleggingsbeleid houden we rekening met de maatschappelijke impact van organisaties en landen waarin we beleggen. Aan de ene kant proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat we via beleggingen bij zaken betrokken raken die een negatieve impact hebben. Aan de andere kant ondersteunen we als investeerder graag zaken die positief bijdragen aan verbeteringen voor mens, milieu en maatschappij.

Ons uitgangspunt is dat wij het liefst beleggen in de beter presterende ondernemingen op het gebied van mens, milieu en maatschappij (‘ESG-thema’s’). Op deze manier geven we invulling aan ‘positieve selectie’.