Vergoedingen voor mantelzorg, een blijk van waardering

Mantelzorger ben je vrijwillig, je krijgt hier niet voor betaald. Natuurlijk doe je dit graag voor je naaste, maar soms maak je ook kosten. Helaas zijn er geen algemene mantelzorgvergoedingen. Maar dat betekent niet dat je geen gebruik kunt maken van verschillende financiële regelingen. Wij hopen dat je een tegemoetkoming kunt krijgen uit een van onderstaande potjes.

 • Mantelzorgwaardering?

  Als mantelzorger ben je onmisbaar in onze samenleving. Ook gemeenten waarderen je hulp en zorg. Daarom heeft iedere gemeente een bepaald budget beschikbaar om je te belonen. Ze mogen zelf bepalen hoe ze dit doen. Zo kunnen ze een evenement organiseren, een kortingspas of een andere financiële vergoeding geven. Loop dus even bij de gemeente binnen en informeer naar de mogelijkheden. Of kijk op de website van de gemeente. (Het gaat hierbij om de gemeente waar degene woont die je verzorgt).

 • Een vergoeding vanuit het Persoonsgebonden budget (PGB)

  Heeft degene waar je voor zorgt een Persoonsgebonden budget (PGB) om de zorg en hulp die nodig is in te kopen? Dan kan hier ook een deel van gebruikt worden om jou te betalen. Bekijk wel eerst goed wat de mogelijke financiële gevolgen voor jouw situatie kunnen zijn.

 • Reiskostenvergoeding

  Maak je reiskosten, bijvoorbeeld omdat je iemand naar het ziekenhuis of de fysiotherapeut brengt? Dan vergoeden sommige gemeenten deze kosten als je een bijstandsuitkering hebt. Als dit het geval is, kun je het beste even bij je eigen gemeente navragen of je van deze regeling gebruik kunt maken.

 • Aanvullende kinderbijslag

  Heb je een thuiswonende zoon of dochter tot 18 jaar die ernstig ziek is of een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke handicap heeft? Dan kun je dubbele kinderbijslag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • OV-Begeleiderskaart

  Kan degene voor wie je zorgt niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? En ga je meestal mee om hem of haar te begeleiden? In dat geval kun je de OV-Begeleiderskaart aanvragen.

 • Parkeervergunningen

  Soms kun je speciale parkeervergunningen krijgen voor mantelzorgers. Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden. Het gaat hierbij om de gemeente waar degene woont die je verzorgt. Het is mogelijk dat de gemeente kosten rekent voor de parkeervergunning.

 • Maak je kosten? Misschien kun je ze aftrekken

  Heb je zelf kosten gemaakt als mantelzorger? Dan kun je die misschien opgeven bij de Belasting.