Omdat je elke dag gezond wilt eten

Goed eten is belangrijk om gezond te blijven. Maar met een beperking kan het lastig zijn om een maaltijd te bereiden of te eten. Soms is het eenvoudig op te lossen. Dan koop je bijvoorbeeld voorgeschilde aardappelen bij de supermarkt zodat je zelf niet meer hoeft te schillen. Maar in de meeste gevallen is het probleem groter en is hulp bij het bereiden van de maaltijd uitkomst.

Wat is er allemaal mogelijk?

Hulp bij de maaltijden kan op verschillende manieren nodig zijn, zoals:

 • Het bereiden en klaarzetten van de maaltijd
 • Het toedienen van drinken en eten
 • Eraan herinnerd worden dat het tijd is voor de maaltijd
 • Of iemand die in de buurt is tijdens het eten als er een risico bestaat op een ernstige verslikking

Waar kun je aankloppen?

Afhankelijk van de persoonlijke situatie kun je een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) of Thuiszorg (Wijkverpleging) vanuit de Zorgverzekering.

 • Is de hulp tijdelijk? Dan geldt de Wet maatschappelijke ondersteuning of een algemene voorziening

  Is de behoefte aan zorg niet blijvend? En is permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de buurt niet nodig? Dan kun je mogelijk een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Om in aanmerking te komen voor hulp bij de maaltijden moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • De hulp is nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen
  • Er bestaat geen behoefte aan of recht op Thuiszorg (Wijkverpleging)

  Een aanvraag voor zorg kun je doen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  Soms voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden. Dan kun je mogelijk een beroep doen op een algemene voorziening van de gemeente. Dat is in elk geval een stuk makkelijker. Naast de verzorging van dagelijkse maaltijden, kan bijvoorbeeld ook een boodschappendienst tot de algemene voorzieningen horen. Wel moet je er rekening mee houden dat de gemeente hier een eigen bijdrage voor mag vragen.

  Het voordeel van zo’n algemene voorziening is, dat alle inwoners van de gemeente er direct een beroep op kunnen doen. Zonder onderzoek naar je persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden. Helaas is er ook een nadeel… veel gemeenten hebben niets of niet veel geregeld rondom algemene voorzieningen. In dat geval verwijzen zij naar de Thuiszorg (waarvoor je een Wmo-aanvraag moet doen) of een particuliere organisatie zoals Tafeltje Dekje.

 • Is hulp lange tijd nodig? Dan geldt de Wet langdurige zorg

  Is de behoefte aan zorg blijvend? En is permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de buurt nodig? Dan kun je mogelijk een beroep doen op de Wet langdurige zorg. Deze zorg kan op verschillende manieren worden ingevuld. Afhankelijk van de persoonlijke situatie krijg je een persoonlijk zorgplan met zorg via:

  • Een Volledig pakket thuis (vpt)

  Deze zorg is precies hetzelfde als de zorg in een instelling. Het gaat dan om verpleging en verzorging, eten en drinken, vervoer van en naar zorgverleners etc.

  • Een Modulair pakket thuis (mpt)

  Deze zorg is hetzelfde als het vpt, alleen zónder de maaltijden. Deze moeten zelf verzorgd worden. Bij een mpt bestaat dus helaas geen recht op hulp bij de maaltijden. Dit moet je zelf regelen. Bijvoorbeeld via familie of vrienden. Om een vergoeding vanuit de Wlz te krijgen, moet je eerst een zogenaamde indicatie aanvragen. Wil je weten hoe je dat moet doen? Lees hier meer informatie. Je vindt hier ook meer informatie over het volledig pakket thuis (vpt) en het modulair pakket thuis (mpt). En de voorwaarden die hieraan gesteld worden.

 • Maaltijden via Thuiszorg

  Vanuit de zorgverzekering kan recht bestaan op hulp bij de maaltijden via Thuiszorg (wijkverpleging). Bijvoorbeeld als de gezondheidssituatie kan veranderen, als al veel zorg verleend wordt door het ziekenhuis of de huisarts of als het om medische redenen niet mogelijk is om zelf te eten en te drinken.

 • Betaal ik een deel zelf?

  Soms moet je helaas een gedeelte van de kosten zelf betalen. Dit is de zogenaamde eigen bijdrage.

Vrijwilligers helpen een handje

Heb je een helpende hand nodig? Dat kan ook door vrijwilligers. WeHelpen brengt vraag en aanbod in jouw buurt bij elkaar. Voor de dagelijkse boodschappen. Maar ook voor bijvoorbeeld het bijhouden van de tuin of klusjes in huis. Ga voor meer informatie naar WeHelpen.