Wij nemen je graag wat zorg uit handen

Zorg je thuis voor een kind met een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking of chronische aandoening? Naast dat je natuurlijk zelf veel tijd aan de zorg besteedt, is er vaak ook professionele verzorging en verpleging nodig. Zoals beademing, toedienen van medicatie en de nodige medisch-specialistische handelingen. Lees hoe deze zorg vergoed wordt.

Een vergoeding is prettig

De vergoeding die je hiervoor krijgt, hangt af van de beperking en de leeftijd van je kind. Wij helpen je graag snel de weg naar een vergoeding te vinden.

 • Heeft je kind een ernstige lichamelijke beperking of chronische aandoening?

  Als je kind ernstig lichamelijk beperkt is of een chronische aandoening heeft, dan kun je voor een vergoeding van zorg bij de zorgverzekeraar terecht. De basisverzekering biedt een vergoeding, deze valt onder Medisch specialistische zorg. Wel is een indicatie voor Wijkverpleging nodig.

  Goed om te weten

  Soms hangt de verzorging van een minderjarige samen met zijn of haar geneeskundige zorg. Denk aan hulp bij het wassen of het innemen van medicatie. Ook dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 

  Ben je bij ons verzekerd tegen zorgkosten? Dan zoek je de vergoeding op in de vergoedingenwijzer. Ben je ergens anders verzekerd? Dan kunnen er andere voorwaarden gelden. Je kunt hiervoor het beste even contact opnemen met je zorgverzekeraar.

 • Heeft je kind een ernstige lichamelijke beperking, in combinatie met een verstandelijke beperking?

  Dan zijn de eerste jaren van zijn of haar leven vooral gericht op medische behandelingen. Deze worden vergoed door de zorgverzekering. Ben je bij ons verzekerd tegen zorgkosten? Dan zoek je de vergoeding op in de vergoedingenwijzer.

  Ben je ergens anders verzekerd, dan kunnen er andere voorwaarden gelden. Je kunt hiervoor het beste even contact opnemen met je zorgverzekeraar.

  Wet langdurige zorg (Wlz)

  Als je kind groter wordt, dan is de zorg vaak ook gericht op begeleiding en gehandicaptenzorg. Vanaf het 5e jaar valt deze zorg dan ook onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Je betaalt geen eigen risico of eigen bijdrage voor deze zorg uit de Wlz.

  Waar vindt de zorg plaats?

  De zorg kan thuis gegeven worden, maar kan ook ergens anders. Bijvoorbeeld op school of op het medische kinderdagverblijf als je kind daar overdag naar toe gaat.