Crisiszorg; hulp om weer helemaal tot rust te komen

Het kan voorkomen dat een situatie thuis uit de hand loopt. Bijvoorbeeld wanneer iemand psychische klachten heeft. Soms ontstaan daardoor gevaarlijke situaties; dat wil je natuurlijk voorkomen. Acute opname in een zorginstelling kan dan nodig zijn. Wij helpen graag de weg te vinden bij het regelen van crisiszorg.

 • Dit moet je weten over crisiszorg

  Tijdelijke opname in verband met crisiszorg wordt altijd aangevraagd via de huisarts of behandelend arts. De zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Een gedeelte van de zorg betaal je zelf. Dit noemen we de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen, vermogen en de persoonlijke situatie. Bij het CAK kun je zelf een berekening maken.

  Wel moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor crisiszorg in aanmerking te komen:

  • In de thuissituatie moet er sprake zijn van een plotselinge verandering in de gezondheidssituatie bij de persoon die de crisiszorg nodig heeft. Door bijvoorbeeld een psychische stoornis, een aandoening of een verstandelijke of lichamelijke beperking. Maar het kan ook zijn dat er sprake is van een acute situatie doordat de mantelzorger plotseling wegvalt
  • De situatie leidt tot een aanzienlijke verandering in de zorg die verleend moet worden. Dit gaat om de functie van de zorg, de plaats waar de zorg verleend wordt en de omvang van de zorg. Door deze veranderde zorg is opname in een instelling voor crisiszorg noodzakelijk, om zo situaties te voorkomen die een risico vormen voor de gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld omdat er sprake is van gevaar voor de persoon die de zorg nodig heeft of voor het gezin. Ook kan de situatie leiden tot een gevaar voor de directe woonomgeving. Opname in verband met Verpleging en Verzorging is dan binnen 24 uur noodzakelijk en binnen 48 uur als de opname verband houdt met Gehandicaptenzorg
  • Degene die crisiszorg nodig heeft, heeft al een Wlz-indicatie of verwacht deze binnen 2 weken te krijgen. Is dit niet het geval? Dan moet eerst een Wlz-indicatie worden aangevraagd
  • Crisiszorg is de enige optie. Andere oplossingen zijn niet mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:
   - Het uitbreiden van mantelzorg
   - Het uitbreiden van Thuiszorg of Thuisverpleging
   - Inzet van dagopvang
   Respijtzorg (vervangende mantelzorg)
  • Als iemand 18 jaar of ouder is, geldt bij crisiszorg in verband met dementie (psychogeriatrische redenen) dat de persoon die crisiszorg nodig heeft zich niet tegen de opname mag verzetten. De opname moet dus vrijwillig plaatsvinden. Is de opname niet vrijwillig? Dan is een BOPZ-beschikking nodig. Dit is een beschikking die betrekking heeft op de Opname Wet Bijzonder Opnemingen in Psychiatrische ziekenhuizen. Is deze beschikking al afgegeven? Dan is opname altijd mogelijk. Is er nog geen BOPZ-beschikking? Dan moet je deze alsnog aanvragen.
 • Opname is altijd tijdelijk

  Bij crisiszorg is de opname in een instelling altijd tijdelijk. Zo kan eerste hulp en een luisterend oor geboden worden om de situatie onder controle te krijgen. Daarom geldt een maximaal termijn voor crisishulp:

  • Als de opname nodig is in verband met Verpleging en Verzorging
   De opname in een instelling mag maximaal 14 dagen duren. In uitzonderingsgevallen kan deze periode maximaal 1x verlengd worden met 14 dagen
  • Als de opname nodig is in verband met gehandicaptenzorg
   De opname in een instelling mag maximaal 6 weken duren. In uitzonderingsgevallen kan deze periode maximaal verlengd worden met 6 weken

  Na afloop van de maximale termijn, moet men of terug naar huis of moet er met de zorgverleners gekeken worden naar eventuele vervangende zorg.

 • Waar kun je terecht?

  Helaas wordt crisiszorg niet door alle zorgverleners geboden. Dit kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid. Maar als het mogelijk is, wordt men in de eigen regio opgenomen in een instelling. Als er in de eigen regio geen plek is, dan wordt men buiten de eigen regio opgenomen. Het is van belang om bij de aanvraag van crisiszorg al direct toestemming te geven voor een eventuele opname buiten de eigen regio.

  Houd er rekening mee dat er een eigen bijdrage geldt. Ook voor kinderen tot 18 jaar geldt een eigen bijdrage als het kind buitenshuis verblijft. De hoogte van het bedrag hangt af van het inkomen, vermogen en de persoonlijke situatie. Via het CAK maak je eenvoudig een berekening.