Snelle wegwijzer in wetten en regels

Wil je even snel scannen bij welke (overheids)instantie je terecht kunt voor welke vormen van zorg en ondersteuning? Bekijk dan hieronder welke (overheids)instanties je waarvoor kunt benaderen.

 • De gemeente

  De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoer van 2 wetten:

  • De Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • De Jeugdwet

  Hieronder vind je een beknopt overzicht van wat onder de Wmo en onder de Jeugdwet valt. En waarvoor je dus terecht kunt bij de gemeente.

  De Wmo

  Kort gezegd zorgt de Wmo ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Vaak gaat het om mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, ouderen of mensen met een psychiatrische of chronische aandoening. De voorzieningen vanuit de Wmo zijn vaak een zogenaamde individuele voorziening: gericht op de persoonlijke situatie. Maatwerk dus.

  Je kunt denken aan de volgende vormen van zorg en ondersteuning:

  • Huishoudelijke hulp
  • Dagbesteding of tijdelijk logeren
  • Individuele begeleiding, zoals het bijhouden van de administratie
  • Aanpassing van de woning of beschermd wonen
  • Ondersteuning bij mantelzorg
  • Vervoer
  • Hulpmiddelen die de zelfredzaamheid bevorderen, zoals bijvoorbeeld een traplift

  De Jeugdwet

  Heb je zorg en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar nodig? Dat valt meestal onder de Jeugdwet. Net als bij de Wmo gaat het bij de Jeugdwet om individuele maatwerkvoorzieningen.

  Vaak gaat het om de volgende vormen van zorg en ondersteuning:

  • Individuele begeleiding of groepsbegeleiding
  • Vervoer
  • Persoonlijke verzorging
  • Behandeling bij een verstandelijke beperking
  • Behandeling voor psychiatrische problemen

  Goed om te weten

  • Heb je zelf zorg en ondersteuning nodig? Neem dan contact op met je eigen gemeente.
  • Wil je zorg of ondersteuning aanvragen voor een ander? Neem dan contact op met de gemeente van degene voor wie je de zorg aanvraagt.
 • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

  Het CIZ is een onafhankelijke overheidsinstantie die zogenaamde zorgindicaties stelt voor zorg vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het CIZ brengt je persoonlijke situatie en zorgbehoeften in kaart: de indicatie. Vervolgens bepaalt het CIZ welke zorg je nodig hebt, hoeveel en hoelang. Dit heet een zorgprofiel.

  Het gaat hierbij vaak om de volgende lange termijn zorg:

  • Zorg met verblijf in een instelling. Zoals een woonvorm voor gehandicaptenzorg of een verpleeghuis
  • Zorg thuis als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig is
 • Het Zorgkantoor

  Het zorgkantoor regelt de zorg waarop je vanuit je persoonlijke zorgprofiel van het CIZ recht hebt. Het kan dan gaan om zorg in natura (je maakt gebruik van zorgverleners waarmee het zorgkantoor een contract gesloten heeft) of zorg via een Persoonsgebonden budget (PGB), waarbij je zelf je zorgverlener kiest. Ook kun je bij het zorgkantoor terecht voor informatie over langdurige zorg, zoals een opname in een zorginstelling.

  Elke regio in Nederland heeft een eigen zorgkantoor dat alle lange termijn zorg voor inwoners van die regio regelt. De zorgkantoren zijn door de overheid aangewezen en verbonden aan zorgverzekeraars. Het maakt niet uit of je verzekerd bent voor zorg bij de zorgverzekeraar die het zorgkantoor in jouw regio runt. Bekijk bij welk zorgkantoor je in jouw regio terecht kunt.

 • Je zorgverzekeraar

  Je kunt bij je zorgverzekeraar terecht voor veelgebruikte geneeskundige zorg, behandelingen, medicijnen en hulpmiddelen. Ook Thuiszorg (Wijkverpleging) valt onder je zorgverzekering.

  De OHRA Vergoedingenwijzer

  Precies weten op welke vergoedingen je recht hebt met je OHRA Zorgverzekering? Check dan snel de OHRA Vergoedingenwijzer. Je ziet je vergoeding, welke voorwaarden er gelden en of je een eigen risico of eigen bijdrage betaalt of niet. Handig!

  OHRA Zorgvoordelen

  Soms krijg je geen vergoeding vanuit je zorgverzekering. Als zorgverzekerde van OHRA kun je dan gebruik maken van de OHRA Zorgvoordelen. Je profiteert dan van korting op bijvoorbeeld hulpmiddelen.

Vrijwilligers

Helaas kan het gebeuren dat je geen recht hebt op zorg of ondersteuning. Dan moet je dit zelf regelen en betalen. Bijvoorbeeld met familie, vrienden of buren. Of via een vrijwilligersorganisatie, zoals WeHelpen. WeHelpen brengt vraag en aanbod op het gebied van hulp in jouw buurt bij elkaar. Zo leg je eenvoudig contact met vrijwilligers bij jou in de buurt.