Vrije zorgkeuze. Wat is dat precies?

Als je je aan het verdiepen bent in een zorgverzekering, kom je vast al snel de term ‘vrije zorgkeuze’ tegen. Maar wat is vrije zorgkeuze eigenlijk?

Vrije zorgkeuze houdt in dat je voor alle zorg, zelf je zorgverlener kunt kiezen. Je krijgt hiervoor altijd een vergoeding. Hier staat tegenover dat je meestal een hogere premie betaalt. Dit type zorgverzekering wordt een restitutiepolis genoemd. Naast een restitutiepolis is het ook mogelijk dat een zorgverzekeraar een naturapolis of combinatiepolis aanbiedt. Wil je weten wat het beste bij je past? In deze blog leggen we uit wat de verschillende soorten polissen inhouden en wat de voor- en nadelen zijn. Zo kun je een goede keuze maken.

De voor- en nadelen van een natura-, restitutie- en combinatiepolis.

Wat is een naturapolis?

Ieder jaar sluiten zorgverzekeraars contracten met zorgverleners af. Dit wordt een gecontracteerde zorgverlener genoemd. Als je bij een gecontracteerde zorgverlener zorg krijgt, gaat de rekening direct naar je verzekeraar. Ook bij een naturapolis is dit het geval. Je hoeft dus niets voor te schieten. Als zowel de zorgverlener als de behandeling gecontracteerd zijn, krijg je de zorg vergoed. Wel kan het zijn dat het van je eigen risico af gaat of dat je een wettelijke eigen bijdrage moet betalen. Als de zorgverlener of behandeling niet gecontracteerd is, worden de kosten bij een naturapolis maar voor een deel of zelfs helemaal niet vergoed. Je moet in deze gevallen de rekening ook vaak eerst zelf voorschieten. Meestal krijg je 65-80% van de rekening terug. Het andere deel betaal je zelf.

Voordelen naturapolis:

De premie is vaak lager dan bij een restitutie- of combinatiepolis, omdat zorgverzekeraars niet alle zorg volledig vergoeden.

Nadelen naturapolis:

Als een zorgverlener geen contract met jouw zorgverzekeraar heeft of als de behandeling niet gecontracteerd is, betaal je een deel van de rekening zelf.

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis is een zorgverzekering met vrije zorgkeuze. Vrije zorgkeuze houdt in dat je zelf kunt kiezen waar je zorg afneemt. De zorg wordt vrijwel altijd vergoed. Dus ook als de zorgverlener of de behandeling niet gecontracteerd is. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je achteraf een rekening krijgt. Alleen als het tarief van de zorg buitensporig hoog is, kan het zijn dat je niet alles vergoed krijgt. Je moet dan vaak een eigen bijdrage betalen. Als de zorgverlener geen contract met jouw zorgverlener heeft, kan het zijn dat je de rekening eerst voor moet schieten. Je kunt de rekening daarna bij je verzekeraar indienen en krijgt het bedrag dan terug. Ook bij een restitutiepolis kan het zijn dat het van je eigen risico af gaat.

Voordelen restitutiepolis:

Je kiest zelf je zorgverlener en hoeft je geen zorgen te maken dat je achteraf de rekening zelf moet betalen.

Nadelen restitutiepolis:

De premie is vaak hoger dan bij een naturapolis of combinatiepolis.

Wat is een combinatiepolis?

De naam verklapt het al: een combinatiepolis is een combinatie van een naturapolis en een restitutiepolis. Dit houdt in dat je voor sommige zorg vrije keuze hebt, net zoals bij een restitutiepolis. Dus ook als deze zorgverlener geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar. Voor andere zorg krijg je alleen de volledige vergoeding als de zorgverlener en de behandeling gecontracteerd zijn, zoals bij een naturapolis. Kies je in dit geval voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaal je een deel van de rekening zelf. Hoe groot dit deel is en wat het maximale tarief voor de behandeling is, vind je in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Bij iedere verzekeraar is de combinatiepolis anders. En de verschillen kunnen groot zijn. De ene combinatiepolis biedt op bijna alle zorgsoorten vrije keuze, terwijl er ook combinatiepolissen zijn die maar op een paar zorgsoorten vrije keuze bieden. Dit verschil zie je ook vaak terug in de premie. In de polisvoorwaarden van de zorgverzekering vind je voor welk type zorg de vrije zorgkeuze geldt en voor welk type zorg je alleen de volledige vergoeding krijgt als de zorg en de behandeling gecontracteerd zijn. Kijk hier dus goed naar voordat je een keuze maakt.

Voordelen combinatiepolis:

Voor sommige zorg heb je vrije zorgkeuze. De premie is vaak lager dan bij een restitutiepolis.

Nadelen combinatiepolis:

Voor sommige zorg krijg je alleen de volledige vergoeding als de zorgverlener en behandeling gecontracteerd zijn. De premie is vaak hoger dan bij een naturapolis.

Zo zit het met de OHRA Zorgverzekering

Sluit je de OHRA Zorgverzekering af? Dan heb je een combinatiepolis. In bijna alle gevallen heb je keuzevrijheid. Dit geldt sowieso voor de huisarts, fysio, ziekenhuizen en medisch specialistische zorg. We vergoeden dan 100% van de rekening. Ook heb je voor deze soorten zorg de vrijheid om je eigen particuliere, medische kliniek te kiezen. Voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en Wijkverpleging vergoeden we alleen de volledige rekening als de zorgverlener gecontracteerd is. In de zorgvinder kun je vinden of dit het geval is. Is de zorgverlener niet-gecontracteerd? Dan vergoeden we 75% van de rekening, waarbij rekening wordt gehouden met het maximumtarief. De rest betaal je zelf.

Met de OHRA Zorgverzekering profiteer je van een scherpe premie, terwijl je in verreweg de meeste gevallen wel keuzevrijheid hebt. 

Jouw leven, jouw zorg: keuzevrijheid die vérder gaat 

Bij OHRA gaat keuzevrijheid nog een stapje verder. Jij staat aan het roer en hebt zelf de regie in handen. Jouw wensen en keuzes staan voorop. Want het is jóuw leven, jóuw zorg. Dat is wat wij bij OHRA échte keuzevrijheid noemen. Zo kies je bij OHRA niet alleen je eigen zorgverlener. Bij OHRA gaat keuzevrijheid ook om zorg op het moment dat jij het nodig hebt. Of over zorg als je (bijna) nooit ziek bent of juist flink aan de slag wilt met jouw vitaliteit. Op een manier die bij jou past. Daarnaast gaat het bij keuzevrijheid ook over het samenstellen van jouw persoonlijke zorgpakket. Kortom, keuzevrijheid in de brede zin van het woord. Lees alles over keuzevrijheid die verder gaat.