Bewindvoering of curatele aanvragen

Kan een klant met een OHRA schadeverzekering tijdelijk of blijvend zijn financiën niet zelf regelen? En behartig jij als bewindvoerder of curator zijn belangen? Je beschikt dan over de rekening en/of verzekering(en) van onze klant. In een paar stappen kun je de bewindvoering of onder curatele stelling bij ons aanvragen.

Let op:

Behartig je de belangen van een klant met een OHRA Zorgverzekering? Bel dan 026 205 21 65.

Stap 1: Instellen bewind of onder curatele stelling door rechtbank

Om bewindvoerder of curator van iemand te worden, moet je een verzoek tot bewind indienen bij de rechtbank. De rechtbank stelt daarna een bewind in over 1 of meerdere bezittingen en benoemt een bewindvoerder of curator. Dit wordt vastgelegd in een beschikking. Deze beschikking heb je nodig om de bewindvoering of onder curatele stelling aan te vragen bij OHRA (zie stap 2).

Meer informatie over bewindvoering of onder curatele stelling vind je op: www.rechtspraak.nl

Stap 2: Vul het formulier in

Vul het online aanvraagformulier Bewindvoering of curatele stelling in. Op dit aanvraagformulier vul je de gegevens in van de onder bewind of curatele gestelde klant en je eigen gegevens.

Zorg dat je de beschikking van de rechter waarin het bewind of de onder curatele stelling staat vastgelegd, meestuurt. 

Dit doen wij met je aanvraag

Wanneer wij je aanvraag verwerken, ontvang je een bevestiging. Dit doen wij per product. Is in de beschikking van de rechtbank een kantoor benoemd? Dan vragen wij nog aanvullende informatie bij je op.