Bewindvoering of curatele aanvragen

Kan een klant met een OHRA schadeverzekering tijdelijk of blijvend zijn financiën niet zelf regelen? En behartig jij als bewindvoerder of curator zijn belangen? Je beschikt dan over de rekening en/of verzekering(en) van onze klant. We leggen je graag uit hoe je de bewindvoering of ondercuratelestelling bij ons aanvraagt.

Let op:

Behartig je de belangen van een klant met een OHRA Zorgverzekering? Bel dan 026 205 21 65.

Stap 1: Vul het formulier in

Vul het online aanvraagformulier bewindvoering of curatelestelling in. Op dit aanvraagformulier vul je je eigen gegevens en de gegevens van de klant onder bewind of onder curatele.

Stap 2: Opzoeken klant op rechtspraak.nl

We zoeken de klant op in het register op rechtspraak.nl. Zo voorkomen we dat je een beschikking hoeft op te sturen. Kunnen we de klant niet vinden? Dan vragen we jou om de klant alsnog op rechtspraak.nl te registeren. Is dit niet mogelijk? Vul dan het online aanvraagformulier bewindvoering of curatelestelling nogmaals in en voeg de beschikking van de rechter waarin het bewind of de ondercuratelestelling staat vastgelegd, toe. 

Dit doen wij met je aanvraag

Wanneer wij je aanvraag verwerken, ontvang je een bevestiging. Dit doen wij per verzekering. Is in de beschikking van de rechtbank een kantoor benoemd? Dan vragen we aanvullende informatie bij je op.

Bewind of ondercuratelestelling door rechtbank

Om bewindvoerder of curator van iemand te worden, moet je een verzoek tot bewind indienen bij de rechtbank. De rechtbank stelt daarna een bewind in over 1 of meerdere bezittingen en benoemt een bewindvoerder of curator. Dit wordt vastgelegd in een beschikking. Deze beschikking kunnen wij opzoeken in het register van rechtspraak.nl.

Meer informatie over bewindvoering of onder curatele stelling vind je op: www.rechtspraak.nl