Moeite met betalen van de premie?

Het kan zijn dat je de premie van je verzekering maar moeilijk kunt betalen. Zoiets kan nou eenmaal gebeuren. En is ook niets om je voor te schamen. Heb je moeite met betalen? Wij helpen je graag. Lees hier wat je zelf kunt doen en hoe wij je kunnen helpen.

Wat je zelf kunt doen

  • Neem altijd contact met ons op
  • Laat een rekening nooit liggen. Als je de premie voor een verzekering niet betaalt, kan dit nadelige gevolgen voor je hebben
  • Neem contact op met de gemeente waar je woont. Mogelijk kun je via je gemeente hulp krijgen. Of dit zo is, hangt af van je persoonlijke situatie
  • Kijk eens op de website van Geldfit voor gericht advies en tips over jouw financiële situatie. 

Hoe wij je kunnen helpen

  • Heb je een zorgverzekering bij ons? Dan helpen we je graag met een betalingsregeling. Neem hiervoor contact met ons op. Heb je een andere verzekering? Dan is een betalingsregeling niet mogelijk
  • Verwacht je zorgkosten voor je OHRA Zorgverzekering? Dan kun je het verplicht eigen risico gespreid betalen. Dit moet je wel aanvragen vóór het nieuwe verzekeringsjaar

Help je als bewindvoerder of curator iemand met een betalingsachterstand?

Kan een klant van OHRA tijdelijk of blijvend zijn financiën niet zelf regelen? En behartig jij als bewindvoerder of curator zijn belangen? Je beschikt dan over de rekening en/of verzekering(en) van onze klant. Je leest hier hoe je als bewindvoerder of curator het bewind of de onder curatele stelling regelt voor de particuliere schadeverzekeringen van een klant bij OHRA.

Let op! Behartig je de belangen van een klant met een OHRA Zorgverzekering? Bel dan 026 205 21 65.

1 Instellen bewind, onder curatele stelling door rechtbank

Om bewindvoerder of curator van iemand te worden, moet je een verzoek tot bewind indienen bij de rechtbank. De rechtbank stelt daarna een bewind in over één of meerdere bezittingen en benoemt een bewindvoerder of curator. Dit wordt vastgelegd in een beschikking. Meer informatie over bewindvoering of onder curatele stelling vind je op: www.rechtspraak.nl

2 Vul het formulier in

Vul het aanvraagformulier bewindvoering of curatele stelling in. Op dit formulier vul je de gegevens in van de onder bewind of curatele gestelde klant en je eigen gegevens.

3 Stuur het formulier en de benodigde documenten naar OHRA

Om het bewind of de onder curatele stelling te regelen, hebben wij de volgende documenten van je nodig:

  • Het volledig ingevulde formulier
  • Een kopie van de beschikking van de rechter waarin het bewind of de onder curatele stelling staat vastgelegd

Deze documenten kun je mailen naar: ohrabewindvoering@ohra.nl.

4 OHRA verwerkt je verzoek

Als wij je aanvraag verwerken, ontvang je een bevestiging. Is in de beschikking van de rechtbank een kantoor benoemd? Dan vragen wij nog aanvullende informatie bij je op.