Belastingaftrek van kosten; de mogelijkheden bij mantelzorg

Zorg je thuis voor iemand die chronisch ziek of gehandicapt is? Of ben je mantelzorger? Dan mag je soms kosten die je maakt van de belasting aftrekken. Wil je weten of de belastingdienst jou ook een beetje tegemoet komt? We loodsen je graag door de voorwaarden heen. Leuker zullen wij het niet maken, makkelijker hopelijk wel.

Zorg je voor iemand en heeft hij of zij zorgkosten gemaakt?

Als de zorgkosten vallen onder bijzondere ziektekosten, kunnen ze misschien afgetrokken worden. Dit is het geval als de gemaakte zorgkosten:

  • te maken hebben met ziekte of een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • zijn betaald in het jaar waarover je de belastingaangifte doet

Zijn deze zorgkosten al vergoed? Bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar? Dan kunnen ze helaas niet meer van de belasting worden afgetrokken.

Ben je mantelzorger en heb je zorgkosten gemaakt?

Dan kun je misschien de kosten opgeven als deze te maken hebben met je taak als mantelzorger. Heb je een fiscale partner? Dan mag je zelf weten wie de kosten opgeeft.

Je krijgt misschien geld terug als:

  • je zelf (of je fiscale partner) bijzondere ziektekosten hebt gemaakt
  • je kinderen (jonger dan 27 jaar) zorgkosten hebben gemaakt die zij niet zelf kunnen betalen. Het maakt in dit geval niet uit of zij nog thuis wonen of niet
  • je voor iemand (van 27 jaar of ouder) zorgt met een Wlz-indicatie vanwege een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking. Je moet dan wel een gezamenlijk huishouden voeren
  • een broer, zus of ouder(s) bij je inwoont die afhankelijk is van mantelzorg. Zonder deze zorg zouden zij thuis of in een instelling professionele hulp krijgen. Als je broer, zus of ouder(s) zelf een inkomen of een eigen vermogen hebben, dan moeten zij de ziektekosten zelf aftrekken
  • je thuis iemand verzorgt die tijdelijk in een instelling woont. Dan kun je de reiskosten die je maakt aftrekken onder de voorwaarde 'specifieke zorgkosten'