Vergoeding medische kosten voor je huisdier tijdens een buitenlandse reis

Soms heeft je huisdier een dierenartsbehandeling nodig tijdens je vakantie in het buitenland. Welke vergoeding biedt OHRA voor de medisch noodzakelijke kosten tijdens een reis?

Medisch noodzakelijke kosten voor je huisdier tijdens een buitenlandse reis 

Stel je krijgt voor je huisdier medisch noodzakelijke kosten in het buitenland? Dit kan gebeuren als je huisdier een dierenartsbehandeling nodig heeft door ziekte of na een ongeval.  

Vergoedt de basismodule Ziektekosten medische kosten voor je huisdier in het buitenland? 

Nee. Je hebt hier de extra module Reis voor nodig. 

Welke kosten vergoedt de module Reis voor je huisdier?

In het buitenland krijg je een vergoeding voor de kosten van medisch noodzakelijke zorg. Bijvoorbeeld als je huisdier ziek wordt of een ongeval krijgt. Eigenlijk zijn dit dezelfde kosten die een basismodule vergoedt. Je krijgt een vergoeding als:  

 • de reis uitsluitend recreatief is 
 • de behandelend dierenarts of specialist in het betreffende land bevoegd is om diergeneeskunde uit te oefenen 
 • het medisch niet verantwoord is om te wachten met de behandeling totdat je huisdier terug is in Nederland    
 • je huisdier in Nederland was toen je deze module afsloot 
 • je verzekerd bent tot het bedrag dat je dierenarts of specialist in Nederland rekent voor dezelfde behandeling. Per verzekeringsjaar vergoeden wij maximaal € 1.000,- 

Wat vergoeden wij nooit onder de module Reis? 

Deze kosten vergoeden wij nooit onder de module Reis:  

 • Je gaat op reis met (onder andere) het doel een medische behandeling voor je huisdier in het buitenland  
 • Je wist aan bij het begin van de verzekering of reis al dat je huisdier een behandeling nodig heeft tijdens deze reis  
 • Je kunt de behandeling uitstellen tot je weer terug bent in Nederland  
 • Kosten voor behandeling van ziekte, aandoeningen of afwijkingen. En deze klachten bestonden al vóór of op de ingangsdatum van de reis. Heb je overlegd met ons en gaven wij onze goedkeuring? Dan vergoeding wij wel de kosten die je moet maken tijdens de reis  
 • Kosten die te maken hebben met nabehandeling en controle. Je eigen (Nederlandse) dierenarts moet deze nabehandeling en controle uitvoeren  
 • Kosten die niet gedekt zijn vanuit de basismodule Ziektekosten 

Betaal je een eigen bijdrage of eigen risico? 

Je betaalt een eigen bijdrage van 20%. Je betaalt geen eigen risico. 

Heb je medisch noodzakelijke kosten gemaakt in het buitenland? 

Vraag dan de behandelend dierenarts of specialist om een uitgebreide omschrijving van de behandeling op te stellen. Deze stuur je mee met de nota. De nota en de uitgebreide omschrijving zijn in het Engels, Duits of Nederlands. 

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Wil je weten wat de uitsluitingen en beperkingen zijn? Raadpleeg dan onze polisvoorwaarden met de vergoedingenoverzichten. De polisvoorwaarden zijn altijd bepalend voor de dekking.