Vergoeding voor letsel bij je huisdier door een ongeval

Stel je huisdier krijgt een ongeval en hij loopt lichamelijk letsel op. Welke vergoeding biedt OHRA voor ongevallen?

Wat is letsel door een ongeval? 

Een ongeval is een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt bij je huisdier. Een dierenarts kan dit letsel direct vaststellen. Het gaat hier onder andere om letsel:  

  • door een verkeersongeval dat het verzekerde huisdier treft 
  • door een ander dier, behalve letsel veroorzaakt door parasieten  
  • door het binnenkrijgen van vreemde voorwerpen of stoffen, of van opzettelijk vergiftigd voedsel  
  • door brand  
  • door natuurgeweld, zoals overstroming  
  • (mede) door eigen gedrag, zoals botsen, vallen of verstrikt raken 

Wat vergoedt de basismodule Ziektekosten voor letsel door een ongeval? 

Krijgt je huisdier een ongeval en loopt hij hierbij letsel op? Dan ontvang je een vergoeding vanuit je basismodule Ziektekosten. Je kunt voor je huisdier kiezen uit 3 ziektekostenpakketten: een Basis-, Plus- of een Topdekking. Op deze pagina zie je in een overzicht wat de maximaal verzekerde bedragen per verzekeringsjaar zijn voor deze 3 ziektekostenpakketten. Het verzekerde bedrag geldt per verzekeringsjaar voor alle modules samen.

Heb je een extra module nodig voor letsel door ongevallen? 

Nee, want de kosten voor de behandeling van letsel door ongevallen vergoeden wij vanuit de basismodule Ziektekosten. Uitzonderingen hierop zijn gebitsproblemen door een ongeval. Heeft je huisdier bijvoorbeeld een afgebroken tand? Dan vergoeden wij dit niet vanuit de basismodule Ziektekosten, maar wel vanuit de aanvullende dekking Gebit. 

Betaal je een eigen bijdrage en eigen risico? 

Je betaalt een eigen bijdrage van 20%. Daarnaast geldt het eigen risico als dat nog van toepassing is voor betreffende verzekeringsjaar. Je betaalt dit dus niet voor elke declaratie.

Waar kun je terecht na een ongeval? 

Krijgt je huisdier een ongeval, dan ga je naar je dierenarts. 

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Wil je weten wat de uitsluitingen en beperkingen zijn? Raadpleeg dan onze polisvoorwaarden met de vergoedingenoverzichten. De polisvoorwaarden zijn altijd bepalend voor de dekking.