Premieopbouw 2021

Voor 2021 is de premie van de OHRA Zorgverzekering € 1.584,- per jaar. Dat is € 132,03 per maand. Dit is de premie van onze basisverzekering zonder korting. Hieronder zie je hoe onze premie is opgebouwd.

Hoe is de premie van OHRA opgebouwd?

Premie-onderdeel Bedrag

VWS-rekenpremie 2021

De rekenpremie is een basisbedrag van de premieberekening. De overheid bepaalt dit bedrag. De rekenpremie is voor alle verzekeraars gelijk.

 

€ 1.417,-

Resultaat op zorgactiviteiten

Het verschil tussen het budget wat we voor onze verzekerden ontvangen en de kosten van de daadwerkelijk afgenomen zorg.

 

+ € 29,-

Bedrijfskosten, incl. schadebehandelingskosten

De bedrijfskosten zijn de kosten van onze organisatie, de afhandeling van declaraties, serviceverlening en inkoop. De kosten voor marketing en provisies vallen ook onder de bedrijfskosten.

 

+ € 65,-

Inzet verwachte beleggingsopbrengsten

Het geld dat vanuit onze beleggingsresultaten wordt ingezet om de premie te verlagen.

 

€ 0,-

Onttrekking aan reserves

Het geld dat we uit onze reserves halen en inzetten om de premie stabiel te houden.

 

- € 33,-

Toevoeging aan reserves

Het geld dat we via de premie vragen om onze reserves op peil te houden.

 

€ 0,-

Opslag winst

De winstopslag is het geld dat we via de premie vragen om winst te maken.

 

€ 0,-

Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen

+ € 57,-

Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico

+ € 12,-

Opslag i.v.m. oninbare premies

+ € 6,-

Overige opslag

Het geld dat we via de premie vragen om bijvoorbeeld de kosten van verhaal, coulance-uitkeringen en betaaltermijnkortingen te dekken.

 

+ € 31,-

Belasting

€ 0,-

Jaarpremie exclusief collectiviteitskortingen

€ 1.584,-