Premieopbouw 2022

Voor 2022 is de premie van de OHRA Zorgverzekering € 1.618,- per jaar. Dat is € 134,84 per maand. Dit is de premie van onze basisverzekering zonder korting. Hieronder zie je hoe onze premie is opgebouwd.

Hoe is de premie van OHRA opgebouwd?

Premie-onderdeel Bedrag

VWS-rekenpremie 2022

De rekenpremie is een basisbedrag van de premieberekening. De overheid bepaalt dit bedrag. De rekenpremie is voor alle verzekeraars gelijk.

 

€ 1.499,-

Resultaat op zorgactiviteiten

Het verschil tussen het budget wat we voor onze verzekerden ontvangen en de kosten van de daadwerkelijk afgenomen zorg.

 

+ € 23,-

Bedrijfskosten, incl. schadebehandelingskosten

De bedrijfskosten zijn de kosten van onze organisatie, de afhandeling van declaraties, serviceverlening en inkoop. De kosten voor marketing en provisies vallen ook onder de bedrijfskosten.

 

+ € 68,-

Inzet verwachte beleggingsopbrengsten

Het geld dat vanuit onze beleggingsresultaten wordt ingezet om de premie te verlagen.

 

€ -

Onttrekking aan reserves

Het geld dat we uit onze reserves halen en inzetten om de premie stabiel te houden.

 

- € 68,-

Toevoeging aan reserves

Het geld dat we via de premie vragen om onze reserves op peil te houden.

 

€ -

Opslag winst

De winstopslag is het geld dat we via de premie vragen om winst te maken.

 

€ -

Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen

+ € 59,-

Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico

+ € 13,-

Opslag i.v.m. oninbare premies

+ € 5,-

Overige opslag

Het geld dat we via de premie vragen om bijvoorbeeld de kosten van verhaal, coulance-uitkeringen en betaaltermijnkortingen te dekken.

 

+ € 19,-

Belasting

€ -

Jaarpremie exclusief collectiviteitskortingen

€ 1.618,-