Premieopbouw 2024

Voor 2024 is de premie van de OHRA Zorgverzekering € 1.747,- per jaar. Dat is € 145,60 per maand. Dit is de premie van onze basisverzekering zonder korting. Hieronder zie je hoe onze premie is opgebouwd.

Hoe is de premie van OHRA opgebouwd?

Premie-onderdeel Bedrag

VWS-rekenpremie 2024

De overheid bepaalt elk jaar wat de rekenpremie van de zorgverzekering wordt. Dit is het bedrag dat volgens de overheid aan verzekerden gevraagd moet worden om ongeveer de helft van de zorgkosten van de basisverzekering te dekken.

 

€ 1.708,-

Resultaat op zorginkoop en risicoverevening

Voor komend jaar verwachten we minder geld te ontvangen uit het Zorgverzekeringsfonds, dan dat we moeten uitgeven aan zorg. Je kan dit zien bij 'Resultaat op zorginkoop en risicoverevening'.

 

- € 87,-

Bedrijfskosten, incl. schadebehandelingskosten

De bedrijfskosten zijn de kosten van onze organisatie, de afhandeling van declaraties, serviceverlening en inkoop. De kosten voor marketing en provisies vallen ook onder de bedrijfskosten.

 

+ € 83,-

Inzet verwachte beleggingsopbrengsten

De beleggingsopbrengsten zijn de opbrengsten uit de beleggingsresultaten die zorgverzekeraars inzetten om de premie te verlagen. OHRA zet géén beleggingsopbrengsten in om de premie te verlagen, maar gebruikt haar reserves hiervoor.

 

€ -

Onttrekking aan reserves

Het geld dat we uit onze reserves halen en inzetten om de premie stabiel te houden.

 

€ -

Toevoeging aan reserves

Het geld dat we via de premie vragen om onze reserves op peil te houden.

 

€ -

Opslag winst

De winstopslag is het geld dat we via de premie vragen om winst te maken.

 

€ -

Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico

+ € 15,-

Opslag i.v.m. oninbare premies

+ € 6,-

Overige opslag

Het geld dat we via de premie vragen om bijvoorbeeld de kosten van verhaal, coulance-uitkeringen en betaaltermijnkortingen te dekken.

 

+ € 21,-

Belasting

€ -

Jaarpremie exclusief collectiviteitskortingen

€ 1.747,-