24 april 2023  | Persbericht

Driekwart levert oude medicijnen in bij de apotheek

Driekwart (76%) van de OHRA-klanten levert oude medicijnen in bij de apotheek en 10% doet dit bij de milieustraat. Helaas gooit ook 1 op de 10 (10%) nog steeds medicijnen in de prullenbak, wat kan leiden tot milieurisico’s. Dit blijkt uit een recent onderzoek van OHRA.

De verzekeraar roept daarom op om oude medicijnen naar de eigen apotheek of een inleverpunt voor klein chemisch afval te brengen. Op die manier kan de afvalverwerking van medicijnresten veilig gebeuren, en komen er zo min mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terecht.

Kleine moeite met duurzaam resultaat

Nynke Nijkamp, Senior Manager OHRA: “De meeste mensen hebben thuis een medicijnkastje of -laadje vol met doosjes, tubes en pillenstrips. Zij weten vaak niet wat daar allemaal nog inzit en met welke houdbaarheidsdatum. Want ook medicijnen zijn maar beperkt houdbaar. Om te voorkomen dat ongebruikte medicijnen in de prullenbak of het riool belanden, roepen wij mensen op om hun oude medicijnen in te leveren bij hun eigen apotheek. Dit kan in veel gevallen in een grote verzamelbox in de apotheek. De medicijnresten worden vervolgens veilig verwerkt, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen. Een kleine moeite met een duurzaam resultaat.”

Belang van veilige medicijnverwerking

Data van het RIVM over de Nederlandse waterkwaliteit wijzen uit dat jaarlijks ongeveer 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater belandt. Door medicijnen thuis weg te gooien of spoelen, kunnen er resten van medicijnafval in het oppervlaktewater terecht komen. Klanten van OHRA is gevraagd of zij het belangrijk vinden dat medicijnafval veilig en duurzaam wordt verwerkt om te voorkomen dat ons water vervuild wordt. Op die vraag antwoordde de meerderheid (57%) met ‘erg belangrijk’. 24% vindt dit ‘belangrijk’ en 3% is ‘neutraal’. Slechts 15% van de respondenten vindt veilige en duurzame verwerking van medicijnafval ‘onbelangrijk’ of ‘erg onbelangrijk’.

Medicijngebruik

Van de 287 respondenten gebruikt bijna driekwart (74%) ongeveer dagelijks medicijnen. 3% gebruikt ongeveer wekelijks medicijnen en 14% ongeveer maandelijks. Slechts 4% geeft aan nooit medicijnen te gebruiken en 2% zegt liever niet hoe vaak.

Over medicijnafval

Om de bewustwording rondom veilige medicijninzameling te vergroten, deelt OHRA 3 informatieve blogs:

  1. Medicijnafval: wat is het precies?
  2. Oude medicijnen inleveren: zo doe je dat
  3. Oude medicijnen hergebruiken, kan dat?

Onderzoeksverantwoording

Begin april 2023 hebben in totaal 287 klanten van OHRA (64 mannen, 219 vrouwen en 4 onbekend) van 20 jaar en ouder anoniem een korte online survey ingevuld. Die onderzoeksresultaten vormen de input voor dit persbericht. De antwoorden zijn niet herleidbaar tot individuen.