Klacht over onze zorgverzekering of een zorgverlener

Ben je niet tevreden over onze zorgverzekering? Of had je een vervelende ervaring met de huisarts of specialist die je heeft behandeld? Dan horen wij het graag. Hopelijk kunnen we je helpen. En misschien kunnen we je zelfs weer blij maken en onze dienstverlening verder verbeteren.

Onze klantenservice helpt je graag!

Uiteraard lossen we je klacht graag op. Dit gaat het snelst wanneer je telefonisch contact opneemt met onze klantenservice.

Je kunt een klacht ook op andere manieren doorgeven:

Online

met ons klachtenformulier. Makkelijk en snel. Je klacht komt dan direct binnen bij de juiste afdeling

Per post

Vergeet niet je relatienummer, naam en adres te vermelden. En natuurlijk een duidelijke omschrijving van je klacht. Stuur je brief naar:

OHRA
Afdeling Kwaliteitsmanagement, team Klachten en geschillen
Postbus 4349
5004 JH Tilburg

Je ontvangt binnen 5 werkdagen van ons een inhoudelijke reactie op je klacht. Betreft het een geschil? Dan reageren we binnen 20 werkdagen. Een klacht over de uitvoering van de basisverzekering heet een geschil. Misschien is er voor een goed antwoord op je klacht of geschil meer onderzoek nodig. Dan kan het iets langer duren. Je ontvangt dan altijd bericht wanneer we verder naar een oplossing kunnen zoeken.

Momenteel is het erg druk. Het kan daarom langer duren voordat je een reactie ontvangt op je klacht. Excuses voor het ongemak.

Stap 2: De SKGZ, als we er samen echt niet uitkomen

Ben je niet tevreden over de manier waarop wij je hebben geholpen? Of hebben we niet binnen 6 weken gereageerd? Dan kun je terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Je klacht wordt binnen maximaal 90 dagen afgehandeld. De gegevens van SKGZ zijn:

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist
Telefoon: 088 900 69 00

Je kunt je klacht ook voorleggen aan het KiFiD via het Europees ODR Platform.

Uiteindelijk kun je ook de burgerlijke rechter een beslissing laten nemen. Zelfs als er al een bindend advies is van de SKGZ.