Schade melden bij je OHRA Ongevallenverzekering

Heb je een ongeval gehad (of iemand in je gezin) en kun je aanspraak maken op je ongevallenverzekering? Dan kun je dit schriftelijk of telefonisch bij ons melden. 

Telefonisch of schriftelijk schade melden

Je kunt je schade telefonisch of schriftelijk melden. Gebruik voor het schriftelijk melden ons schadeaangifteformulier (pdf) en stuur het naar:

OHRA Schadeverzekeringen
Postbus 40000
6803 GA ARNHEM

Wat gebeurt er na je schademelding?

Bevestiging

  • Na de schademelding ontvang je binnen 10 werkdagen een bevestiging
  • Na de ontvangst van je schademelding, beoordelen wij of en welke informatie wij verder nodig hebben. Denk hierbij aan aanvullende informatie over de oorzaak het ongeval of de aard van het letsel. Ook bekijken we of de schade is verzekerd volgens onze polisvoorwaarden. Je hoort dit binnen 10 werkdagen van ons
  • Ook is het gebruikelijk dat wij een medische adviseur inschakelen. De medische adviseur adviseert de schadebehandelaar over de medische aspecten
  • De medische adviseur vraagt medische informatie op en beoordeelt die informatie
  • De schadebehandelaar volgt samen met de medische adviseur het verloop van je herstel
  • In geval van blijvende invaliditeit, stellen wij de mate van blijvende invaliditeit vast als er sprake is van een medisch vast te stellen eindsituatie

Hoe betalen wij de schade?

  • Zodra de hoogte van de uitkering is vastgesteld, betalen wij je deze
  • Is er sprake van overlijden van de verzekeringnemer? Dan betalen wij aan de erfgenamen

Afwijzing

  • Wijzen wij je claim (gedeeltelijk) af? Dan leggen wij je uit waarom.

Meer informatie over de voorwaarden voor uitkering lees je in de polisvoorwaarden.