Schade melden bij je kostbaarhedenverzekering

Zijn je kostbare spullen beschadigd of gestolen? Meld je schade dan zo snel mogelijk telefonisch of per post.

Gebruik voor het schriftelijk melden ons schadeaangifteformulier (pdf). Onderteken het formulier en stuur alle gegevens naar:

OHRA Schadeverzekeringen
Postbus 40000
6803 GA Arnhem

Tip: 

Is er sprake van diefstal, vandalisme of een ander strafbaar feit? Vergeet dan niet (online) aangifte te doen bij de politie.

Handig om bij de hand te hebben

Verzamel zoveel mogelijk gegevens over de schade of de spullen. Bijvoorbeeld:

  • Proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning)
  • Rekeningen, aankoopbewijzen of bankafschriften
  • Garantiebewijzen
  • Foto’s

Schade gemeld. En dan?

Nadat wij je schademelding hebben ontvangen, gaan wij voor je aan de slag. Lees meer over onze schadeafhandeling.

Meer informatie over de voorwaarden voor uitkering lees je in de polisvoorwaarden.