Verlenging van uw motorverzekering

Hier vindt u de veelgestelde vragen over de verlenging van uw OHRA Motorverzekering. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

 • Wijzigt de premie van de OHRA Motorverzekering?

  Ja, voor sommige klanten stijgt de premie. Net als bij onze autoverzekering beoordelen wij 1 keer per jaar of wij de premie moeten aanpassen. Wij hebben de volgende wijzigingen in de premie doorgevoerd:

  • Door een stijging in het aantal en de hoogte van de WA- en diefstalschades hebben wij de premie van deze modules (WA en Diefstal) verhoogd
  • Voor de module Aanrijding hebben we de premie verlaagd
  • De maximale no-claimkorting is verruimd van 80% naar 82%. Heeft u 11 of meer schadevrije jaren? Dan ontvangt u een hogere no-claimkorting. Op uw polisblad en in Mijn OHRA vindt u uw schadevrije jaren en de hoogte van uw no-claim korting terug

  Heeft u afgelopen jaar geen schade geclaimd? Dan kan uw lagere premie ook het resultaat zijn van een hogere no-claimkorting.

 • Waar vind ik meer informatie over de nieuwe regeling schadevrije jaren?

  Wij hebben de veelgestelde vragen van onze klanten overzichtelijk op een rij gezet.

 • Veranderen de polisvoorwaarden van mijn motorverzekering?

   Ja, we hebben de volgende aanpassingen doorgevoerd in de polisvoorwaarden:

  • Wij hebben de aanschafwaarderegeling toegevoegd
  • De poliskosten bij het wijzigen van uw kenteken komen te vervallen
  • Het standaard eigen risico is verhoogd van € 135,- naar € 150,-
  • De mogelijkheid om het eigen risico af te kopen (€ 0,-) hebben wij toegevoegd. Via Mijn OHRA kunt u uw eigen risico altijd aanpassen
  • Vergoeding voor schade aan helm en motorkleding is verhoogd van € 750,- naar € 1.000,-
  • De vergoeding voor schade aan sloten en alarm geldt nu ook voor de module WA Plus

   

  MOT1605
  Tekst in de oude voorwaarden
  MOT2006
  Tekst in de nieuwe voorwaarden

  Heeft u vragen over uw verzekering of wilt u een verandering doorgeven?

  Dan kunt u contact met ons opnemen op de volgende manieren:

  • Via Mijn OHRA. Mijn OHRA is uw persoonlijke online omgeving. Hier regelt u alles voor uw verzekeringen en kunt u eenvoudig uw gegevens bekijken en wijzigen. U kunt inloggen op www.ohra.nl/mijnohra
  • Per e-mail via www.ohra.nl/contact

   

  Heeft u vragen over uw verzekering of wilt u een verandering doorgeven?

  Dan kunt u contact met ons opnemen op de volgende manieren:

  • Via Mijn OHRA. Mijn OHRA is uw persoonlijke online omgeving. Hier regelt u alles voor uw verzekeringen en kunt u eenvoudig uw gegevens bekijken en wijzigen. U kunt inloggen op www.ohra.nl/mijnohra
  • Via ons contactformulier op www.ohra.nl/contactformulier

   

  Wat vergoedt uw motorverzekering?

  In dit hoofdstuk leest u per module precies voor welke gebeurtenissen u verzekerd bent.

  De schade moet plotseling en onvoorzien zijn veroorzaakt of ontstaan door een gebeurtenis:

  • die zich voordoet tijdens de looptijd van deze verzekering; en
  • die u niet kon voorzien toen u deze verzekering afsloot of wijzigde. Heeft u deze verzekering op een later tijdstip uitgebreid? Dan geldt het tijdstip van die uitgebreidere verzekering als het moment waarop u de verzekering afsloot

  Wat vergoedt uw motorverzekering?

  In dit hoofdstuk leest u per module precies voor welke gebeurtenissen u verzekerd bent.

  De schade moet plotseling en onvoorzien zijn veroorzaakt of ontstaan door een gebeurtenis:

  • die zich voordoet tijdens de looptijd van deze verzekering; en
  • die u niet kon voorzien toen u deze verzekering afsloot of wijzigde. Heeft u deze verzekering op een later tijdstip uitgebreid? Dan geldt die uitgebreidere dekking vanaf het tijdstip dat wij die uitgebreidere dekking hebben geaccepteerd

  Nieuwwaarderegeling

  Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op de nieuwwaarderegeling. Deze regeling wijkt af van de algemene regeling die wij hiervoor omschreven. Hierna leest u welke voorwaarden dat zijn, wanneer u recht heeft op deze regeling en wat de omvang van de schade dan is. De nieuwwaarderegeling geldt niet voor accessoires.

  Welke voorwaarden gelden voor de nieuwwaarderegeling?

  1. Uw motor was nieuw op de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland. Die datum staat op het kentekenbewijs
  2. De motor is uw eigendom
  3. U gebruikt uw motor alleen privé
  4. De schade is ontstaan binnen zesendertig maanden na de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland

  Wanneer heeft u recht op de nieuwwaarderegeling?

  1. U bent uw motor kwijt door een gebeurtenis die onder de module Diefstal is verzekerd; of
  2. De reparatiekosten zijn hoger dan twee derde van de waarde van uw motor volgens de nieuwwaarderegeling. Uw motor is dan total loss volgens de nieuwwaarderegeling; of
  3. De reparatiekosten zijn hoger dan het verschil tussen de waarde volgens de nieuwwaarderegeling en de restwaarde

  Nieuwwaarde- en aanschafwaarde regeling

  Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op de nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling. Deze regelingen wijken af van de algemene regeling die wij hiervoor omschreven. Hierna leest u welke voorwaarden dat zijn, wanneer u recht heeft op deze regelingen en wat de omvang van de schade dan is. De nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling gelden niet voor accessoires.

  Welke voorwaarden gelden voor de nieuwwaarderegeling?

  1. Uw motor was nieuw op de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland. Dit betekent dat de datum van eerste toelating gelijk is aan de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland
  2. U gebruikt uw motor alleen privé
  3. U hebt uw motor aangeschaft binnen twaalf maanden na de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland
  4. De schade is ontstaan binnen zesendertig maanden na de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland

  Wanneer heeft u recht op de nieuwwaarderegeling? 

  1. U voldoet aan alle voorwaarden die gelden voor de nieuwwaarderegeling; en
  2. U bent uw motor kwijt door een gebeurtenis die onder de module Diefstal is verzekerd; of
  3. De reparatiekosten zijn hoger dan twee derde van de waarde van uw motor volgens de nieuwwaarderegeling. Uw motor is dan total loss volgens de nieuwwaarderegeling; of
  4. De reparatiekosten zijn hoger dan het verschil tussen de waarde volgens de nieuwwaarderegeling en de restwaarde
   

  Aanschafwaarderegeling
  Welke voorwaarden gelden voor de aanschafwaarderegeling?

  1. Uw motor was nieuw op de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland. Dit betekent dat de datum van eerste toelating gelijk is aan de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland 
  2. U gebruikt uw motor alleen privé
  3. Uw motor heeft minimaal één eerdere eigenaar gehad
  4. U hebt uw motor aangeschaft minimaal twaalf maanden, maar maximaal zestig maanden na de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland
  5. De schade is ontstaan binnen zesendertig maanden nadat u uw motor hebt gekocht
  6. U kunt aantonen wanneer u uw motor hebt gekocht, en hoeveel u hebt betaald. Dat doet u door de aankoopnota en/of een bankafschrift te overleggen

  Wanneer heeft u recht op de aanschafwaarderegeling?

  1. U voldoet aan alle voorwaarden die gelden voor de aanschafwaarderegeling; en
  2. U bent uw motor kwijt door een gebeurtenis die onder de module Diefstal is verzekerd; of:
  3. De reparatiekosten zijn hoger dan het verschil tussen de dagwaarde meteen voor de gebeurtenis en de restwaarde. Uw motor is dan total loss volgens de aanschafwaarderegeling

  Wat is de omvang van de schade als u recht hebt op de aanschafwaarderegeling?

  De omvang van de schade is gelijk aan de aanschafwaarde van uw motor. Of als dat hoger is, de dagwaarde van uw motor meteen voor de gebeurtenis.

  Stap 5. Welke kosten vergoeden wij nog meer als uw motorschade verzekerd is?

  Heeft u de module Aanrijding verzekerd? Dan vergoeden wij ook schade aan:

  1. Diefstalpreventiemiddelen, zoals ART-sloten en SCM-beveiligingen tot maximaal € 750,- per gebeurtenis
  2. Helm en/of motorkleding van de bestuurder en/of passagiers tot maximaal € 750,- per gebeurtenis

   

  Stap 5. Wat vergoeden wij nog meer als uw motorschade verzekerd is?

  Diefstalpreventiemiddelen

  Wij vergoeden schade aan diefstalpreventiemiddelen, zoals ART-sloten en SCM-beveiligingen tot maximaal € 750,- per gebeurtenis.

  Helm en motorkleding

  Wij vergoeden schade aan de helm en/of motorkleding van de bestuurder en/of passagiers tot maximaal € 1.000,- per gebeurtenis.

  Via Mijn OHRA kunt u altijd uw polisvoorwaarden downloaden.

 • Waarom incasseert OHRA een andere maandpremie dan in de e-mail/brief staat?

  Door afrondingsverschillen kan de huidige premie die wij noemen in de e-mail/brief een paar centen afwijken van het bedrag dat wij via automatische incasso van uw rekening afschrijven. Wij werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.