De wijze van distributie van de verzekeringen

Voor de wijze van distributie van verzekeringen gelden wettelijke regels en richtlijnen. Hieronder lees je daar meer over.

OHRA Zorg: de juridische kant

Volgens juridische termen formuleren we OHRA Zorg zo:

OHRA Zorg is een handelsnaam van Distributie Zorgverzekeringen B.V. Distributie Zorgverzekeringen B.V. (verder te noemen “wij” en “ons”)  bemiddelt u als klant uitsluitend naar de zorgverzekeraars OHRA Zorgverzekeringen NV en OWM CZ Groep U.A. (1). Distributie Zorgverzekeringen B.V. is gevestigd aan de Rijksweg West 2, 6842 BD Arnhem. Postbus 40000, 6803 GA Arnhem. Tel: 026 400 40 40. Distributie Zorgverzekeringen B.V. is ingeschreven bij de AFM (nr. 12012829) en bij de KvK nr. 18115656.

(1) Deze zorgverzekeraars behoren tot de CZ Groep te Tilburg.

Wij ontvangen een vergoeding van deze zorgverzekeraar voor onze bemiddelingsactiviteiten en voor onderstaande werkzaamheden.

Wat zijn de werkzaamheden van OHRA Zorg?

Ontwikkelen van producten en diensten

 • De zorgverzekeraar vraagt ideeën aan ons bij het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten. Daardoor worden onze zorgproducten afgestemd op de behoeftes van onze klanten
 • Wij sluiten in naam van de zorgverzekeraar samenwerkingsovereenkomsten met bemiddelaars en collectieve contracten (dit zijn contracten met bijvoorbeeld uw werkgever of een belangenorganisatie waarvan u lid bent, waardoor u als verzekerde korting op uw premie kunt krijgen). Ook bij deze contracten stemmen wij het aanbod af op de specifieke behoeftes van onze klanten
 • Wij beoordelen onze zorgproducten en voeren markt- en distributieonderzoek uit om ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeftes van onze klanten
 • Wij onderhandelen voor onze klanten met de zorgverzekeraar over prijs en voorwaarden
 • Wij investeren in nieuwe diensten voor onze klanten. Zoals de Mijn-omgeving, een App en de Zorgvinder

Informeren

 • Wij geven u uitgebreide informatie over onze zorgproducten. Op basis van deze informatie beoordeelt u volledig zelfstandig of het product bij u en uw financiële situatie past. Als u kiest voor het afsluiten van het zorgproduct bemiddelen wij u naar de zorgverzekeraar
 • Onze medewerkers die financiële diensten verlenen ontvangen geen aanvullende vergoeding of andere beloning als zij een bepaald aantal verzekeringen afsluiten. Of als zij een specifiek doel bereiken. Zij ontvangen soms wel een (kleine) attentie in het kader van een actie. Onze medewerkers verkopen alleen producten aan onze klanten die zij echt willen en die voor hen nuttig zijn
 • Wij doen voorstellen, zoals het uitbrengen van offertes aan nieuwe- en bestaande klanten met als doel het aangaan van zorgverzekeringen
 • Wij ontwikkelen en onderhouden een webiste en geven daarmee aan onze klanten transparante en volledige informatie over onze zorgproducten en diensten
 • Wij stellen brochures op om nieuwe en bestaande klanten te informeren
 • Wij beantwoorden telefonisch, per e-mail en via WhatsApp vragen van klanten. Met uitzondering van vragen naar aanleiding van claims en aanvragen voor machtigingen. Deze beantwoordt de zorgverzekeraar

Beheren

 • Wij handelen klachten van onze klanten over onze dienstverlening af. De klachtprocedure vindt u op onze website
 • Wij administreren relatie- en mutatiegegevens van onze klanten