Inzittendenverzekering. Nodig of niet?

Je hoopt natuurlijk dat het je nooit overkomt, maar het kan gebeuren dat je bij een verkeersongeluk of aanrijding betrokken raakt. En dat jij of de inzittenden van jouw auto hierbij gewond raken, overlijden of schade aan spullen in de auto hebben. Een inzittendenverzekering geeft dan dekking. We vertellen je er graag wat een inzittendenverzekering precies is. En wat het verschil is tussen een schade inzittendenverzekering en een ongevallen inzittendenverzekering. 

Wat is een inzittendenverzekering?

Een inzittendenverzekering is een aanvullende dekking op je autoverzekering. Een inzittendenverzekering biedt bijvoorbeeld dekking als jij of de inzittenden van jouw auto bij een verkeersongeval of aanrijding gewond raken, overlijden of schade aan spullen in de auto hebben. Een inzittendenverzekering is niet verplicht, maar het biedt in een aantal situaties wel extra dekking. 

Schade inzittendenverzekering en ongevallen inzittendenverzekering

Bij het afsluiten van een autoverzekering kun je je dekking uitbreiden met twee soorten inzittendenverzekeringen: 

  • Ongevallen inzittendenverzekering 
  • Schade inzittendenverzekering 

We vertellen je graag de verschillen.  

Ongevallen inzittendenverzekering 

De ongevallen inzittendenverzekering geeft dekking als jij of een inzittende door een verkeersongeval of aanrijding met je auto lichamelijk letsel oploopt en hierdoor blijvend invalide raakt of overlijdt. De uitkeringen bij blijvende invaliditeit en overlijden zijn vaste bedragen. Het gaat hier dus niet om de daadwerkelijke geleden schade. Je hoeft bij een ongeval of aanrijding ook niet te wachten tot er een schuldige bekend is. Het bedrag dat van toepassing is wordt gewoon uitgekeerd. De hoogte van de uitkeringen verschillen per verzekeraar. OHRA keert bij overlijden € 25.000,- per inzittende uit. Bij blijvende invaliditeit met volledig functieverlies geldt een maximumuitkering van € 75.000,-. De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van het functieverlies. Dit wordt door een arts vastgesteld. In de voorwaarden van de autoverzekering vind je meer informatie.  

Schade inzittendenverzekering  

De schade inzittendenverzekering keert de daadwerkelijke geleden schade uit bij een verkeersongeval of aanrijding. De dekking is daarmee uitgebreider dan een ongevallen inzittendenverzekering. De schade inzittendenverzekering geeft dekking bij personenschade en schade aan privébezit. Personenschade is bijvoorbeeld letsel, aantasting van de gezondheid en overlijden. Schade aan privébezit dekt de bagage in de auto, zoals een nieuwe laptop of duur muziekinstrument. De schade inzittendenverzekering vergoedt de werkelijke schade van de bestuurder en passagiers. Ook als je zelf aansprakelijk bent voor de schade of als onbekend is wie het ongeval heeft veroorzaakt. 

Verschillen schade inzittendenverzekering en ongevallen inzittendenverzekering 

Om het iets overzichtelijker te maken zetten we de verschillen tussen de schade inzittendenverzekering en de ongevallen inzittendenverzekering voor je naast elkaar:  

Ongevallen inzittendenverzekering Schade inzittendenverzekering
Verzekerd voor een vast bedrag Verzekerd voor daadwerkelijke schade
Keert uit bij blijvende invaliditeit en overlijden Keert uit bij schade aan personen en spullen

Een voorbeeld met schade voor inzittenden

Je bent met een paar vrienden onderweg naar een weekendje aan zee. Na een korte tankstop wil je de snelweg weer oprijden. Je ziet bij het invoegen een auto over het hoofd en botst met een andere auto.

Jij en een van je vrienden lopen hierdoor blijvend letsel op. Ook zijn er allerlei spullen door de auto geslingerd: twee smartphones en een tablet zijn beschadigd. Wat dekt een inzittendenverzekering?

Wat dekt een ongevallenverzekering voor inzittenden? 

Als jij en je vrienden door het ongeval blijvend invalide raken, gelden er vaste bedragen. De precieze hoogte van het uit te keren bedrag verschilt per situatie. Dat is bij OHRA bijvoorbeeld 100% van € 75.000,- als je blind raakt aan beide ogen. Als je het gehoor van één oor verliest is dat 30%. De schade aan de smartphones en tablet worden niet vergoed via een ongevallen inzittendenverzekering. 

Wat dekt een schadeverzekering voor inzittenden? 

Of je blijvend invalide bent of weer herstelt na het ongeluk maakt voor de schadeverzekering voor inzittenden niet uit. Je krijgt de daadwerkelijke schade vergoed. De schade aan de bagage, zoals de smartphones en de tablet, wordt met deze dekking ook vergoed.  

Is een inzittendenverzekering echt nodig?  

Bij een verkeersongeluk of aanrijding kunnen de passagiers hun schade indienen bij de autoverzekering van degene die het ongeluk veroorzaakt. De veroorzaker moet dan wel bekend zijn. Via de eigen zorgverzekering zijn de noodzakelijke medische kosten van de bestuurder en de passagiers gedekt. Kosten voor bijvoorbeeld blijvende invaliditeit vallen daar niet onder. 

Als je als bestuurder zelf het ongeluk veroorzaakt, is de schade aan jezelf en je bagage niet gedekt via je autoverzekering. Een All-Risk autoverzekering dekt alleen de schade aan je auto. Schade aan bagage en bijvoorbeeld een uitkering bij blijvende validiteit of overlijden vallen daar niet onder. In dit geval biedt een schade of ongevallen inzittendenverzekering uitkomst. Dat geldt ook als de veroorzaker onbekend is of als er niet valt aan te wijzen wie schuldig is.  

Conclusie: wel of geen inzittendenverzekering voor je auto? 

Een inzittendenverzekering is niet verplicht, maar vaak wel aan te raden. De schade na een (verkeers)ongeval kan voor een bestuurder en inzittenden hoog oplopen. Met een ongevallen inzittendenverzekering krijg je een vast bedrag uitgekeerd als jij of je inzittenden bij een verkeersongeval bij blijvend invalide raken of overlijden. Met een schade inzittendenverzekering ben je verzekerd voor de daadwerkelijke schade die jij of je inzittenden bij een verkeersongeval oplopen, zoals letsel en schade aan spullen. Heb je al een ongevallen of schade inzittendenverzekering? Vergeet dan niet om je schade in te dienen. Het is een geruststellend idee dat je dan niet zelf voor de kosten opdraait. Twijfel je tussen een ongevallen inzittendenverzekering en een schade inzittendenverzekering? De schade inzittendenverzekering is vaak iets duurder, maar geeft vaak een bredere dekking.  

Rij veilig!