3 oktober 2022  | Persbericht

1 op de 3 vindt zorg voor hond of kat goede voorbereiding op kinderen

Honden- en kattenbaasjes gaan steeds humaner om met hun huisdieren. Ruim 1 op de 3 (34,2%) huisdiereneigenaren is van mening dat de zorg voor een hond of kat een goede voorbereiding is op de zorg voor kinderen. Slechts 1 op de 10 is het daar mee oneens (10,4% helemaal of enigszins mee oneens). Dit blijkt uit onderzoek onder klanten van OHRA, de grootste huisdierenverzekeraar van Nederland.

Honden- en kattenbaasjes gaan steeds humaner om met hun huisdieren. Ruim 1 op de 3 (34,2%) huisdiereneigenaren is van mening dat de zorg voor een hond of kat een goede voorbereiding is op de zorg voor kinderen. Slechts 1 op de 10 is het daar mee oneens (10,4% helemaal of enigszins mee oneens). Dit blijkt uit onderzoek onder klanten van OHRA, de grootste huisdierenverzekeraar van Nederland.

Ruim tweehonderd nieuwe klanten van de OHRA Huisdierenverzekering beantwoordden in een online survey een aantal vragen over de zorg voor hun (verzekerde) hond of kat. Uit het onderzoek blijkt dat de verjaardag van een huisdier vaak niet zomaar voorbijgaat; bijna de helft (44,1%) van de ondervraagden viert deze dag. Dit loopt uiteen van een extra honden- of kattensnack tot verjaardagsfeesten met ballonnen en een speciale ‘dierentaart'.

Volwaardig onderdeel van het gezin

Nynke Nijkamp, senior manager OHRA: “Baasjes kijken steeds ‘humaner’ naar hun huisdier, bijna alsof het hun kind is. Doordat honden en katten in de afgelopen eeuw steeds verder gesocialiseerd zijn – en de omgang een stuk intiemer is sinds ze bij ons in huis wonen –, zijn deze dieren inmiddels een volwaardig onderdeel van het gezin. Deze humanisering leidt tot andere opvattingen over dierenliefde en dierenwelzijn. Zo zijn veel specialistische behandelingen in de humane zorg er inmiddels ook voor onze geliefde viervoeters. Chemotherapie en kunstheupen zijn hier voorbeelden van.”

Gevolgen van humanisering

Nu dieren een volwaardig onderdeel zijn van het gezin, merkt OHRA dat ook de zorg voor huisdieren steeds serieuzer, intensiever en daardoor duurder wordt. Bijna 4 op de 5 ondervraagde honden- en kattenbaasjes vinden dat huisdieren even goede zorg verdienen als mensen (78,4% helemaal mee eens). Nijkamp: “Niet iedereen kan zich de zorg voor een huisdier nog veroorloven. Enerzijds trekken baasjes steeds meer geld uit voor de medische zorg van hun huisdier, terwijl anderzijds ook een aanzienlijk deel van de baasjes het niet (meer) kan of wil betalen.”

Inschatting jaarlijkse kosten

Ondanks de groeiende financiële uitdagingen, heeft ongeveer 1 op de 4 ondervraagde honden- en kattenbaasjes (24,3%) geen idee van de jaarlijkse kosten van hun huisdier. Op de vraag “Hoeveel kost jouw huisdier gemiddeld op jaarbasis?”, geeft 64,4% van de respondenten een inschatting in euro's. Met gemiddeld € 1.279,- verwachten hondenbaasjes jaarlijks bijna het dubbele kwijt te zijn aan hun huisdier ten opzichte van kattenbaasjes (gemiddeld € 683,-).

Omdat in dit onderzoek huisdiereigenaren met een OHRA Huisdierenverzekering zijn ondervraagd, is het aannemelijk dat zij zich bovengemiddeld bewust zijn van de kosten en financiële risico’s van de zorg voor een hond of kat.

Onderzoeksresultaten

Van de 222 ondervraagden sloot 72,1% de verzekering af voor een hond en 27,9% voor een kat. Op de inschatting van de verwachte jaarlijkse kosten na, komen de antwoorden van honden- en kattenbaasjes sterk overeen. Zie de afbeelding hierboven voor de geaggregeerde onderzoeksresultaten (van ondervraagde honden- en kattenbaasjes samen).