Hoe stellen we de schade vast?

Wij stellen het schadebedrag vast. Maar soms is het lastig om de omvang en oorzaak in te schatten. Dan schakelen we een schade-expert in om de schade te beoordelen.

We werken samen met onafhankelijke schade-experts

De schade-experts die wij inschakelen zijn altijd onafhankelijk. Ze zijn ingeschreven bij het NIVRE en aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. De schade-expert komt bij je langs om:

  • de omvang en oorzaak van de schade te onderzoeken
  • te controleren of je voldoet aan de polisvoorwaarden
  • de te nemen maatregelen met je te bespreken 
  • een rapport te maken en verslag te doen aan ons
  • het herstel van de schade in gang te zetten

Wij gaan uit van het schadebedrag dat de schade-expert vaststelt. Dat betekent niet dat we ook automatisch de hele schade aan je moeten vergoeden. Dat besluiten we als we het rapport binnen hebben.

Wanneer schakel je een contra-expert in?

Misschien ben je het niet eens met het schadebedrag dat de schade-expert bepaalt. Of wil je je graag laten vertegenwoordigen door een eigen expert. In die gevallen kun je zelf een expert inschakelen. Dit noemen we de ‘contra-expert’. Diegene regelt dan namens jou de schade met OHRA. Heb je een heel grote schade (bijvoorbeeld een afgebrand huis)? Dan kun je meteen een contra-expert aanhaken die samen met onze expert de schade vaststelt. Komen de 2 bedragen niet overeen? Dan beoordeelt een vooraf gekozen derde expert de schade. Deze expert blijft tussen de schadebedragen van de andere experts. De beslissing van de derde schade-expert is bindend. Voor jou en voor ons.

Hoe regel ik dat?

Als je een contra-expert wilt inschakelen, neem dan even contact met ons op. Wij leggen dan uit hoe dat werkt. Het is de bedoeling dat je zelf een expert zoekt. Deze moet zijn aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties.

En wat zijn de kosten?

Wij betalen de kosten van de experts. Ook van de contra-expert. Dat vinden we wel zo eerlijk, maar de kosten moeten wel in verhouding zijn met het schadebedrag. Als de contra-expert veel duurder is dan de expert die wij zelf hebben ingeschakeld, dan betalen wij alleen als de kosten redelijk zijn. De kosten moeten sowieso redelijk zijn. Het is bijvoorbeeld niet redelijk als er kosten zijn gemaakt vóór je schademelding. Of als er (nog) geen discussie was over de hoogte van het schadebedrag. En ja, de expert moet natuurlijk ook zijn aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties. Anders betalen we niets.

Wat we vergoeden - en wat niet

Het klinkt waarschijnlijk logisch, maar wij vergoeden alleen kosten die te maken hebben met de hoogte van de schade. We betalen dus bijvoorbeeld niet het onderzoek naar de oorzaak van de schade. Of de kosten om uit te zoeken of je schade verzekerd is.