Het Letselschade Service Centrum helpt je verder

Als je gewond raakt bij een ongeluk zet dat je leven behoorlijk op zijn kop. Je wilt dan zo min mogelijk gedoe met het hele financiële verhaal. Ben je bij OHRA verzekerd en heb je bij iemand letselschade veroorzaakt, dan neemt het Letselschade Service Centrum (LSC) jouw schademelding in behandeling. Hier werken alle experts die nodig zijn bij letselschade, zoals medisch adviseurs, juridisch adviseurs en schadebehandelaars.

Om je te kunnen helpen wil het LSC weten:

  • wie er aansprakelijk is voor de schade
  • welk letsel het slachtoffer heeft opgelopen
  • hoe ernstig het letsel is. Kan het slachtoffer bijvoorbeeld nog werken?
  • welke verdere schade het slachtoffer heeft geleden, bijvoorbeeld schade aan de auto

We vinden het belangrijk dat we open en direct contact hebben. Daarom bellen we graag. En als het nodig is komt een van onze medewerkers bij het slachtoffer langs. 

Soms hebben we medische informatie nodig

Voor de behandeling van een schade kan het LSC medische gegevens nodig hebben van het slachtoffer. Zijn of haar arts kan ons die informatie geven, maar alleen als het slachtoffer daar schriftelijk toestemming voor geeft. Onze medisch adviseur zal dat aan hem of haar vragen. Natuurlijk gaan we heel zorgvuldig om met de medische gegevens. Alleen de medisch adviseur kan ze bekijken.

We houden ons aan de gedragscode...

Samen met slachtofferorganisaties heeft het LSC een gedragscode opgesteld. Dit is een richtlijn voor hoe we alle letselschade behandelen. We willen bijvoorbeeld altijd dat jij als slachtoffer centraal staat en je de status van de behandeling kunt inzien. Het staat je vrij om je contactpersoon bij het LSC te vragen of hij zich aan deze gedragscode houdt.

...en aan de regels van de Letselschade Raad

Het LSC volgt ook de regels van de Letselschade Raad. Deze regels zorgen ervoor dat je schademelding duidelijk en eerlijk behandeld wordt. Iedereen krijgt daarom vaste vergoedingen, voor bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp of reiskosten. Zo zorgen we ervoor dat iedereen bij ons dezelfde behandeling krijgt.

Op de website van de Letselschade Raad vind je meer informatie over de Gedragscode Behandeling Letselschade en de Letselschade Richtlijnen.

Onderzoek naar tevredenheid

We behandelen alle zaken die bij ons binnenkomen heel zorgvuldig. Ook proberen we continu ons werk te verbeteren. We moeten dan natuurlijk wel weten wat jij van ons verwacht. Daarom doen we mee aan klanttevredenheidsonderzoeken en onderzoeken van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV).

Toch niet tevreden?

Dan kun je altijd om bemiddeling vragen. Een onafhankelijk persoon probeert dan de zaak op te lossen. Je kunt ook het Klachteninstituut Verzekeringen inschakelen.