Wat is verzekerd?

Onze ongevallenverzekering is een verzekering die uitkeert als jij of een gezinslid betrokken bent bij een ernstig ongeluk en daardoor blijvend invalide raakt of overlijdt.

Voor welke situaties?

  • In en om je woning
  • In het verkeer. Een ongeluk tijdens het motorrijden is verzekerd als de verzekerde 23 jaar of ouder is
  • Op het werk. Je bent standaard verzekerd tijdens je werk. Is het ongeluk een gevolg van je werk? Dan krijg je maximaal een uitkering tot 80% van het verzekerde bedrag
  • Tijdens een vakantie. Ga je langer dan 6 maanden in het buitenland wonen? Dan is de verzekering niet meer geldig

Let op:

Is het ongeluk een gevolg van alcohol- of drugsmisbruik door de verzekerde? Dan keert onze ongevallenverzekering niet uit.

Wie is verzekerd?

Het is mogelijk om je partner en kinderen tot 28 jaar ook te verzekeren. Voor kinderen geldt een uitgebreidere dekking.

Tot welke leeftijd verzekerd?

Het afsluiten van een ongevallenverzekering is mogelijk als alle gezinsleden jonger zijn dan 65 jaar. Loopt de ongevallenverzekering al als je de leeftijd van 65 jaar bereikt, dan blijf je gewoon verzekerd. De ongevallenverzekering stopt aan het einde van het verzekeringsjaar waarin een gezinslid 70 jaar wordt.

Sommige beroepen niet verzekerd

Sommige beroepen kennen (te) veel risico’s. Daarom zijn ongevallen op het werk bij sommige beroepen niet verzekerd. Zoals het beroep van brandweerman en piloot.

Bekijk onze polisvoorwaarden (pdf) voor een volledig overzicht van de dekking.