Onze wijze van distributie van verzekeringen

Voor de wijze van distributie van verzekeringen gelden wettelijke regels en richtlijnen. Vanaf 1 oktober 2018 geldt een nieuwe richtlijn voor de distributie van verzekeringen. 0ver de juridische kant van OHRA Schadeverzekeringen vertellen we graag meer. OHRA Schadeverzekeringen (verder “wij” en “ons”) verkoopt rechtstreeks schadeverzekeringen aan u als klant. 

OHRA Schadeverzekeringen: de juridische kant

Volgens juridische termen formuleren we OHRA Schadeverzekeringen zo:

OHRA Schadeverzekeringen is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 35 , 2595 AK Den Haag en houdt voor OHRA Schadeverzekeringen ook kantoor aan de Rijksweg West 2, 6842 BD te Arnhem. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. is ingeschreven bij de AFM (nr. 12000475) en bij de KvK Den Haag (nr. 27023707).

Wat zijn de werkzaamheden van OHRA Schadeverzekeringen?

Van de premie die u betaalt voor uw verzekeringen betalen wij niet alleen de schades van onze klanten. Hieronder leest u wat wij nog meer voor u doen.

Ontwikkelen van producten en diensten

 • Wij ontwikkelen nieuwe verzekeringen en onderhouden onze bestaande verzekeringen
 • Wij beoordelen onze verzekeringen en voeren markt- en distributieonderzoek uit om onze verzekeringen en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeftes van onze klanten
 • Wij onderhandelen voor onze klanten met partijen waar wij diensten inkopen over prijs en voorwaarden. Bijvoorbeeld met schadeherstellers, expertisebureau’s en hulpverleningsorganisaties. Ook sluiten wij collectieve contracten. Dit zijn contracten met bijvoorbeeld uw werkgever of een belangenorganisatie waarvan u lid bent, waardoor u als klant korting op uw premie kunt krijgen. Dat doen wij om schadelast te beheersen en om u de beste verzekeringen en diensten tegen de meest gunstig premie te kunnen bieden
 • Wij investeren in nieuwe diensten voor onze klanten. Zoals Mijn OHRA, de OHRA App en het online melden van schade

Informeren

 • Wij geven transparante en volledige informatie over onze schadeverzekeringen op onze website www.ohra.nl. Op basis van deze informatie beoordelen klanten helemaal zelf of het product bij hen en hun financiële situatie past
 • Onze medewerkers die financiële diensten verlenen ontvangen geen aanvullende vergoeding of andere beloning als zij een bepaald aantal verzekeringen afsluiten. Of als zij een specifiek doel bereiken. Zij ontvangen soms wel een (kleine) attentie in het kader van een actie. Onze medewerkers verkopen alleen producten aan onze klanten die zij echt willen en die voor hen nuttig zijn
 • Wij ontwikkelen en onderhouden onze website
 • Wij beantwoorden telefonisch, per e-mail en via WhatsApp vragen van klanten. Meer informatie vind je hier

Beheren en schaderegeling

 • Wij administreren relatie- en mutatiegegevens van onze klanten
 • Wij handelen zelf de schades af die onze klanten melden

Klachten

 • Wij handelen klachten van onze klanten over onze producten en dienstverlening af. De klachtenprocedure voor onze schadeverzekeringen vindt u hier