Overige cookies

Binnen de categorie Overige cookies vallen alle cookies die niet onder één van de andere categorieën vallen.

Het gaat hier bijvoorbeeld om cookies voor onze enquêtesoftware en voor onze Virtuele Assistent op ohra.nl.

Virtuele assistent / Digital CX

Naam cookie Levensduur Functie
TiPMix tot einde sessie Wordt gebruikt om de laatste versie op te halen.
Elitetechnology:__cfduid 1 jaar T.b.v. de beveiliging en stabiliteit van de Virtuele Assistent. Bevat geen persoonsinformatie.
windows.name (javascript dom property) tot einde sessie In windows.name worden vragen en antwoorden van de Virtuele Assistent opgeslagen.

Userlike Chat

Naam cookie Levensduur Functie
TiPMix tot einde sessie Wordt gebruikt om de laatste versie op te halen.
uslk_e tot einde sessie Sessiecookie.
uslk_s Cookie Expire Timeout: 1 jaar Houdt bij wanneer de cookie verloopt.
__cfduid 6 maanden Wordt gebruikt om de website te verifiëren.

OHRA

Naam cookie Levensduur Functie
ohraautobanner 1 jaar OHRA-acties, merk en type auto uit aanvraagstraat T.b.v. retargeting banners.
netwerk 30 dagen Het (affiliate) netwerk, waar de laatste klik is geweest voordat er een polis is afgesloten, krijgt de verkoop van de polis toegewezen. Dit wordt ook wel ontdubbeling genoemd.
ohraExperiments 30 dagen Testcookie voor het A/B testen van designvarianten, chatbots of pagina's.
actieveProducten 1 jaar Wordt gebruikt om de klant een gepersonaliseerd aanbod te kunnen tonen op basis van de huidige verzekeringen.

Bmetric

Naam cookie Levensduur Functie
_telemetric.v 2 jaar Uniek bezoekers ID dat bezoekers over de sessie identificeert.
_telemetric.s 30 minuten Uniek bezoekers ID dat bezoekers over de pageviews identificeert.
bmnet 1 jaar Slaat informatie op over huidige en eerdere bezoeken om zodanig content te kunnen personaliseren in contact kanalen.
HLIBM 1 jaar Detecteert of een bezoeker is ingelogd.
CalcLeftNS 21 dagen Identificeert of een bezoeker in de afgelopen drie weken een calculator heeft bezocht.
CalcLeftS 90 minuten Identificeert of een bezoeker in de huidige sessie een calculator heeft bezocht.
bmnet.totalFocus tot einde sessie Telt het aantal keren dat een browser tab actief is.
bmnet.totalBlur tot einde sessie Telt het aantal keren dat een tab is gesloten.
bmnet.totalTick tot einde sessie Telt de pagina en sessietijd.
bmnet.referrer tot einde sessie Wordt gebruikt om de referrer te matchen.
bmnet.abPercentageValue tot einde sessie Creëert een uniek nummer voor A/B testen.
bmnet.single_activation tot einde sessie Controleert of er al engagements zijn getoond.
bmnet.xxxx.closed tot einde sessie Wordt gezet wanneer een bezoeker een engagement sluit. De campagne ID komt in de plaats van xxxx.
bmnet.hasCountedSession tot einde sessie Krijgt de waarde true als een sessie wordt geteld.
bmnet.minimizedState tot einde sessie Bepaalt welke versie van de pop-up wordt getoond.
hashedPages 1 jaar Dit wordt gebruikt om het aantal keren dat een pagina wordt bezocht te tellen. De teller hanteert een hash en bevat niet de URL van de pagina.
shown.campaign.xxxx 1 jaar  Houdt bij welke campagne bekeken is en voorkomt dat de bezoeker met meerdere tegelijk te maken krijgt. De campagne ID komt in de plaats van xxxx.
shown.segment.xxxx 1 jaar Wordt gebruikt om het aantal keren dat een segment wordt getoond te tellen. De campagne ID komt in de plaats van xxxx.
Shown.ruleset.xxxx 1 jaar Wordt gebruikt om het aantal keren dat een specifiek segment wordt getoond te tellen en hier een maximum aan toe te kennen. De campagne ID komt in de plaats van xxxx.
bmnet.totalSessionCount 1 jaar Houdt het totaal aantal sessies bij die de bezoekers heeft gehad.
bmnet.?CustomerName? 1 jaar Houdt de configuratie vast waarbij ?CustomerName? de naam hiervan betreft.
bmCD 60 minuten Detecteert of de Chatbot actief is.
OhraBMA 90 dagen

Gebruikt voor A/B test met bmetric.

OhraBMB 90 dagen Gebruikt voor A/B test met bmetric

OhraHealthcareBedankt sessie

Tot einde sessie

Geeft aan of de bezoeker op de bedanktpagina van de zorgaanvraag dialoog is geweest.

BMHealthcareCampaign for 7 days

7 dagen

Geeft aan of de bezoeker op de site is gekomen nav een zorgcampagne mail.

BMRTTOPT with a value of 4

1 dag

Geeft aan of de bezoeker ohra.nl/klantenservice/ohra-app, login.ohra-zorg.nl/login, ohra.nl/zorgverzekering/declareren, ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/overzicht, ohra.nl/klantenservice/ohra-app/veelgestelde-vragen, mijn.ohrazv.nl/Contact/FAQ, ohra.nl/zorgverzekering/veelgestelde-vragen bezocht heeft.

BMCar sessiecookie

Tot einde sessie

Signaleert of er een autoverzekering is gekocht.

BMPAllPet sessiecookie

Tot einde sessie Signaleert of er een huisdierenverzekering is gekocht.

Werking cookielaag 

Om technische (backup) redenen verwerkt de cookielaag van OHRA sommige cookies dubbel.
Deze voldoen aan de telecommunicatiewet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en standaard beveiligingseisen van OHRA. De cookies worden enkel geladen als de bezoeker zelf aangeeft het type cookie te accepteren. Deze cookies worden samen met de originele cookies geladen, kennen dezelfde levensduur en zijn voorzien van de prefix __cg_.