Officiële statement

Bij het afsluiten van een verzekering, hypotheek of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van je nodig. NN Group N.V. respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. OHRA Schadeverzekeringen is onderdeel van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. Als bedrijfsonderdeel gaat OHRA dan ook zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Nationale-Nederlanden verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met:

  • de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
  • de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars
  • de specifiek voor zorgverzekeraars opgestelde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars

In deze Gedragscodes zijn de regels van de AVG specifiek uitgewerkt voor verzekeraars, banken en zorgverzekeraars. De volledige tekst van de Gedragscodes kun je downloaden via het Verbond van Verzekeraars (pdf) en via Zorgverzekeraars Nederland. Je kunt de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars ook schriftelijk opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070 333 85 00. Uiteraard houden we ons aan deze gedragscodes bij al onze activiteiten.

Nationale-Nederlanden heeft de verwerking van je persoonsgegevens aangemeld bij haar Functionaris voor de gegevensbescherming, zoals beschreven in de AVG. De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

Het privacy statement is voor het laatst aangepast op: 12 maart 2020.

Download ons Privacy Statement

privacy-statement (pdf)