Met wie delen we je gegevens?

We gaan uiteraard voorzichtig om met de gegevens die we van je hebben. Het gaat tenslotte om jouw privacy. Daarom geven we je gegevens alleen aan andere partijen als dat nodig én toegestaan is.

Waarom delen we je gegevens?

Om je verzekering te kunnen uitvoeren, moeten we gegevens uitwisselen met andere partijen. We kunnen bijvoorbeeld niet je premie incasseren als de bank je gegevens niet heeft. En zo zijn er meer voorbeelden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste partijen waar wij gegevens mee delen.

Met wie Waarvoor
CIS Alle verzekeraars en gevolmachtigden zijn aangesloten bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). 
Als je een verzekering bij OHRA sluit, wijzigt of een schademelding doet, wisselen we gegevens uit met CIS. 

Lees er meer over op de website van CIS. 
CZ Sluit je via OHRA een zorgverzekering, dan ben je verzekerd bij OHRA zorgverzekeraars, onderdeel van CZ Groep. 
OHRA heeft alleen de gegevens die nodig zijn voor het bemiddelen en de serviceverlening. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres en leeftijd. 
Wij hebben geen inzage in je medische- en betaalgegevens. Wil je weten welke gegevens CZ van je heeft, dan kun je terecht bij CZ.
DAS

Sluit je bij ons een rechtsbijstandsverzekering, dan loopt de rechtsbijstand via onze partner DAS. Ook hier zijn de gegevens van DAS en OHRA strikt gescheiden. 

Wil je weten welke gegevens DAS van je heeft, dan kun je terecht bij DAS.

Schadeherstellers Heb je een schade of een rekening van de dierenarts die je wil indienen, dan delen we (in sommige gevallen) je gegevens met schadeherstellers. Hierbij kun je denken aan expertisediensten, dierenartsen en erkende herstellers.
SOS Hulpdienst Als je in geval van nood contact met ons opneemt terwijl wij niet geopend zijn, dan helpt onze partner SOS Hulpdienst je verder. 
Zo kun je in geval van nood dag en nacht geholpen worden. Om je goed te kunnen helpen, heeft SOS Hulpdienst wel gegevens van je nodig. 
LSC Het LSC behandelt alle letselschadeclaims voor ons. Afhankelijk van de door jou gesloten verzekering kan het dan gaan om letsel van een derde (bijvoorbeeld een door jou met je auto aangereden fietser) of om letsel van jouzelf. In het Letsel Service Centrum werken alle mensen die nodig zijn bij letselschade. Denk hierbij aan medisch adviseurs, juridisch adviseurs en mensen die namens ons bij derden of jou langskomen. Soms heeft het Letselschade Service Centrum ook medische gegevens nodig om jouw eigen letselschade te behandelen. Je eigen arts kan die gegevens verstrekken. Hiervoor moet je zelf toestemming geven. Je medische gegevens zijn privé en komen daarom niet in het schadedossier dat wij van je hebben. Alleen onze medisch adviseur mag je medische gegevens inzien.
Marketing partners In sommige gevallen werken we samen met andere bedrijven om onze bestaande of mogelijk nieuwe klanten te benaderen met relevante commerciële berichten, of om onderzoek en analyses uit te voeren. Wij wisselen alleen gegevens met hen uit als dit volgens de wet is toegestaan en als zij dezelfde passende maatregelen hebben genomen om je gegevens veilig te verwerken.
Andere onderdelen binnen de Nationale Nederlanden Groep OHRA bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen en handelsnamen en maakt deel uit van NN Group N.V. 
Binnen deze bedrijfsonderdelen kunnen wij gegevens uitwisselen. Dit doen we om onze klanten een betere service te kunnen leveren, relevanter te kunnen zijn en elkaar te informeren over eventuele risico’s.

Goede scheiding van gegevens

Vanuit OHRA bieden we onze klanten producten van verschillende bedrijfsonderdelen. Soms ook van verschillende bedrijven. Sluit je bijvoorbeeld via ons een zorgverzekering af? Dan ben je verzekerd bij OHRA zorgverzekeraars, onderdeel van CZ Groep. En als je bij ons een rechtsbijstandsverzekering afsluit, word je door DAS geholpen bij juridische problemen.

Samen zorgen we ervoor dat je gegevens gescheiden blijven. En dat is belangrijk, want daarmee beschermen we je privacy. Zo hebben wij bijvoorbeeld je medische gegevens niet. Die zijn alleen bekend bij CZ Groep en bij jezelf. En hetzelfde geldt voor je juridische dossier. Daar kan alleen DAS bij. OHRA heeft geen inzage in die gegevens. En andersom geven wij partijen zoals DAS en CZ Groep geen inzage in gegevens, die zij niet nodig hebben om je van dienst te zijn of te voldoen aan de wet.

Die scheiding van gegevens betekent ook dat wij je soms niet kunnen helpen als je wil weten welke gegevens van je bekend zijn. Misschien moet je daarvoor juist bij een andere partij zijn. We kunnen ons voorstellen dat je dat zelf niet helemaal wilt of kunt uitzoeken. Daarom vertellen we je altijd bij wie je voor welke gegevens moet zijn.

Op welke momenten wisselen we gegevens uit?

In onze uitleg over hoe we omgaan met de gegevens die we van je hebben, maken we onderscheid tussen persoonsgegevens en overige gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct te herleiden zijn naar jou, zoals je naam, adres en telefoonnummer. Overige gegevens zijn gegevens die we van je hebben, maar die op zichzelf niet te herleiden zijn naar jou, zoals de premie de je betaalt, de dekking die je hebt of het type dak dat je huis heeft. Wij hebben op verschillende momenten verschillende redenen om je gegevens te verzamelen of gebruiken. Hieronder leggen we dit uit.

Momenten Met wie?
Aanvragen of wijzigen van een product Bij het aanvragen of wijzigen van een verzekering 
wisselen wij gegevens uit met externe partijen om het 
je zo makkelijk mogelijk te maken. Denk aan RDW voor 
het ophalen van je autogegevens of Infofolio voor het 
berekenen van de herbouwwaarde van je woning. 
Daarnaast wisselen we gegevens uit met partijen zoals 
CIS en kunnen we een kredietwaardigheidscheck 
uitvoeren.
Schadeafhandeling Het afhandelen van een schade doen wij niet allemaal zelf. 
We maken bijvoorbeeld gebruik van expertisediensten 
en erkende herstellers. Daarom wisselen wij gegevens 
met hen uit. Ook kan het zijn dat wij gegevens moeten 
uitwisselen met (verzekeraars van) tegenpartijen, banken, 
hulpdiensten, of partijen met wie wij samen een product 
aanbieden (zoals DAS). Daarnaast wisselen we gegevens 
uit met partijen zoals CIS en kunnen we een krediet waardigheidscheck uitvoeren.
Uitvoeren van betalingen of incasso’s We incasseren premie van je rekening. Of we betalen 
een bedrag uit als je schade hebt gehad. Dat kan alleen 
als we je gegevens met banken delen, zoals je rekening nummer en persoonsgegevens.
Verlengen van je verzekeringen We gebruiken de bij ons bekende gegevens om je nieuwe 
premie voor het volgende jaar te berekenen. Ook ge bruiken we je gegevens om je hierover te informeren.
Marketing en commerciële acties Soms werken we samen met andere bedrijven om onze 
bestaande of mogelijk nieuwe klanten te benaderen 
met relevante, commerciële berichten of om onderzoek 
en analyses uit te voeren. Denk aan partners die ons 
helpen met de verzending van e-mails, het verzamelen 
en interpreteren van data over online gedrag en me diaplatforms waarop we adverteren. Hierbij proberen 
we altijd zo relevant mogelijk te zijn. Dat betekent ook 
dat we soms gegevens uitwisselen met deze partners. 
Daarnaast maken wij gebruik van profiling. Profiling is 
het verzamelen van specifieke kenmerken op persoon lijk niveau. Hiermee stellen we doelgroepen samen om 
deze te kunnen voorzien van interessante en relevante 
aanbiedingen en informatie. Dit gebeurt alleen als dit 
volgens de wet mag en als je hier zelf toestemming 
voor hebt gegeven door cookies te accepteren op 
onze site. Lees hiervoor ook ons cookiestatement op 
www.ohra.nl/cookies.
Ondersteunende processen Om bovenstaande processen goed te kunnen uitvoeren 
wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van leveranciers 
van diensten. Denk aan cloudoplossingen of 
ondersteuning bij de administratie of de verzending van 
brieven en e-mails over uw producten.