Met wie delen we je gegevens?

We gaan uiteraard voorzichtig om met de gegevens die we van je hebben. Het gaat tenslotte om jouw privacy. Daarom geven we je gegevens alleen aan andere partijen als dat nodig én toegestaan is.

Waarom delen we je gegevens?

Om je verzekering te kunnen uitvoeren, moeten we gegevens uitwisselen met andere partijen. We kunnen bijvoorbeeld niet je premie incasseren als de bank je gegevens niet heeft. En zo zijn er meer voorbeelden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste partijen waar wij gegevens mee delen.

Met wie Waarvoor
CIS Alle verzekeraars en gevolmachtigden zijn aangesloten bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). 
Als je een verzekering bij OHRA sluit, wijzigt of een schademelding doet, wisselen we gegevens uit met CIS. 

Lees er meer over op de website van CIS. 
CZ Sluit je via OHRA een zorgverzekering, dan ben je verzekerd bij OHRA zorgverzekeraars, onderdeel van CZ Groep. 
OHRA heeft alleen de gegevens die nodig zijn voor het bemiddelen en de serviceverlening. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres en leeftijd. 
Wij hebben geen inzage in je medische- en betaalgegevens. Wil je weten welke gegevens CZ van je heeft, dan kun je terecht bij CZ.
DAS

Sluit je bij ons een rechtsbijstandsverzekering, dan loopt de rechtsbijstand via onze partner DAS. Ook hier zijn de gegevens van DAS en OHRA strikt gescheiden. 

Wil je weten welke gegevens DAS van je heeft, dan kun je terecht bij DAS.

Schadeherstellers Heb je een schade of een rekening van de dierenarts die je wil indienen, dan delen we (in sommige gevallen) je gegevens met schadeherstellers. Hierbij kun je denken aan expertisediensten, dierenartsen en erkende herstellers.
SOS Hulpdienst Als je in geval van nood contact met ons opneemt terwijl wij niet geopend zijn, dan helpt onze partner SOS Hulpdienst je verder. 
Zo kun je in geval van nood dag en nacht geholpen worden. Om je goed te kunnen helpen, heeft SOS Hulpdienst wel gegevens van je nodig. 
LSC Het LSC behandelt alle letselschadeclaims voor ons. Afhankelijk van de door jou gesloten verzekering kan het dan gaan om letsel van een derde (bijvoorbeeld een door jou met je auto aangereden fietser) of om letsel van jouzelf. In het Letsel Service Centrum werken alle mensen die nodig zijn bij letselschade. Denk hierbij aan medisch adviseurs, juridisch adviseurs en mensen die namens ons bij derden of jou langskomen. Soms heeft het Letselschade Service Centrum ook medische gegevens nodig om jouw eigen letselschade te behandelen. Je eigen arts kan die gegevens verstrekken. Hiervoor moet je zelf toestemming geven. Je medische gegevens zijn privé en komen daarom niet in het schadedossier dat wij van je hebben. Alleen onze medisch adviseur mag je medische gegevens inzien.
Marketing partners In sommige gevallen werken we samen met andere bedrijven om onze bestaande of mogelijk nieuwe klanten te benaderen met relevante commerciële berichten, of om onderzoek en analyses uit te voeren. Wij wisselen alleen gegevens met hen uit als dit volgens de wet is toegestaan en als zij dezelfde passende maatregelen hebben genomen om je gegevens veilig te verwerken.
Andere onderdelen binnen de Nationale Nederlanden Groep OHRA bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen en handelsnamen en maakt deel uit van NN Group N.V. 
Binnen deze bedrijfsonderdelen kunnen wij gegevens uitwisselen. Dit doen we om onze klanten een betere service te kunnen leveren, relevanter te kunnen zijn en elkaar te informeren over eventuele risico’s.

Goede scheiding van gegevens

Vanuit OHRA bieden we onze klanten producten van verschillende bedrijfsonderdelen. Soms ook van verschillende bedrijven. Sluit je bijvoorbeeld via ons een zorgverzekering af? Dan ben je verzekerd bij OHRA zorgverzekeraars, onderdeel van CZ Groep. En als je bij ons een rechtsbijstandsverzekering afsluit, word je door DAS geholpen bij juridische problemen.

Samen zorgen we ervoor dat je gegevens gescheiden blijven. En dat is belangrijk, want daarmee beschermen we je privacy. Zo hebben wij bijvoorbeeld je medische gegevens niet. Die zijn alleen bekend bij CZ Groep en bij jezelf. En hetzelfde geldt voor je juridische dossier. Daar kan alleen DAS bij. OHRA heeft geen inzage in die gegevens. En andersom geven wij partijen zoals DAS en CZ Groep geen inzage in gegevens, die zij niet nodig hebben om je van dienst te zijn of te voldoen aan de wet.

Die scheiding van gegevens betekent ook dat wij je soms niet kunnen helpen als je wil weten welke gegevens van je bekend zijn. Misschien moet je daarvoor juist bij een andere partij zijn. We kunnen ons voorstellen dat je dat zelf niet helemaal wilt of kunt uitzoeken. Daarom vertellen we je altijd bij wie je voor welke gegevens moet zijn.

Op welke momenten wisselen we gegevens uit?

In onze uitleg over hoe we omgaan met de gegevens die we van je hebben, maken we onderscheid tussen persoonsgegevens en overige gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct te herleiden zijn naar jou, zoals je naam, adres en telefoonnummer. Overige gegevens zijn gegevens die we van je hebben, maar die op zichzelf niet te herleiden zijn naar jou, zoals de premie de je betaalt, de dekking die je hebt of het type dak dat je huis heeft. Wij hebben op verschillende momenten verschillende redenen om je gegevens te verzamelen of gebruiken. Hieronder leggen we dit uit.