Hoe beschermen we je gegevens?

Vanzelfsprekend zijn je gegevens veilig bij OHRA. Hoe zorgen we daarvoor? En wat kun je zelf doen?

Regels waaraan wij ons moeten houden

Er zijn veel regels en afspraken waar wij ons aan houden om je gegevens te beschermen. Die vind je hieronder. Vaak zijn dat afspraken die we met alle financiële instellingen hebben gemaakt. Bijvoorbeeld hoe onze medewerkers moeten werken, zodat je gegevens vertrouwelijk blijven. Maar ook afspraken over technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onrechtmatige toegang tot je gegevens. Wij verlangen van onze leveranciers, partners en andere bedrijfsonderdelen dat zij je gegevens op passende wijze beschermen. 

OHRA verwerkt je gegevens in overeenstemming met:

  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
  • de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (pdf)
  • de specifiek voor zorgverzekeraars opgestelde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars

In deze Gedragscodes zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming specifiek uitgewerkt voor verzekeraars, banken en zorgverzekeraars.

Twijfel je over een bericht van ons?

Krijg je een bericht, een app of een e-mail van OHRA, maar twijfel je of OHRA ook echt de afzender is? Dan kan het ‘phishing’ zijn: een poging om gegevens van je te krijgen en je daarmee op te lichten. 

Neem bij twijfel direct contact op met info_secure@ohra.nl. Dan kijken we met je mee of het een OHRA-bericht is. Gaat het inderdaad om oplichting? Dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wat kun je zelf doen?

Zelf kun je ook veel doen om je gegevens veilig te houden. Dat hebben we voor je op een rijtje gezet in onze voorwaarden voor elektronische dienstverlening (pdf).