Welke gegevens verzamelen we van je?

Sluit je bij ons een verzekering af, meld je een schade of bezoek je onze website? Dan verzamelen we gegevens van je. Hierop is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (pdf) van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Welke gegevens verzamelen we? Wat doen we daarmee en hoe lang bewaren we ze? We zijn daar graag open over.

Waarom verzamelen we je gegevens?

In onze uitleg over hoe we omgaan met de gegevens die we van je hebben, maken we onderscheid tussen persoonsgegevens en overige gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct te herleiden zijn naar jou, zoals je naam, adres en telefoonnummer. Overige gegevens zijn gegevens die we van je hebben, maar die op zichzelf niet te herleiden zijn naar jou, zoals de premie die je betaalt, de dekking die je hebt of het type dak dat je huis heeft. Wij hebben op verschillende momenten verschillende redenen om je gegevens te verzamelen of gebruiken. Hieronder leggen we dit uit.

Waarom verzamelen we gegevens van je ? Welke gegevens?

Om de verzekering die je bij ons hebt uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld van de aanvraag en de verlenging van je verzekering. En om schades te behandelen.

 • Je persoonsgegevens, zoals naam, geslacht, adres en geboortedatum
 • Je burgerservicenummer (BSN) om je aanvraag voor de OHRA Zorgverzekering te controleren
 • Persoonsgegevens van een eventuele partner of kinderen voor bijvoorbeeld een zorgverzekering: naam, geboortedatum
 • Je gegeven antwoorden bij het aanvragen van een verzekering, wijziging, schademelding of declaratie
 • Medische gegevens in geval van o.a. ongevallen, ziektekosten in het buitenland die onze reisverzekering vergoedt
 • Overige gegevens over dat wat je bij ons verzekert, zoals je woning, je inboedel, je huisdier of je auto

Om je online en offline te kunnen informeren over je verzekering. Denk aan veranderingen in je verzekering en service-informatie.

 • Persoonsgegevens, zoals je e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer en adresgegevens
 • Overige gegevens, zoals productgegevens

Om onze dienstverlening beter, persoonlijker en dus relevanter te maken en voor overige marketingactiviteiten, adverteren, het bieden van relevante aanbiedingen en informatie over onze producten (commercieel).

 • Persoonsgegevens, zoals je e-mailadres en je naam
 • Overige gegevens, zoals de producten die je bij ons hebt en het gebruik van digitale media van OHRA: onze app, website, live chat en social media

Voor het personaliseren van je interactie met onze website en app. Daarnaast voor het verbeteren van de online navigatie. En voor het maken van rapportages over het gebruik van onze website en app

 • Persoonsgegevens, zoals je IP-adres, je naam, e-mail en geboortedatum
 • Overige gegevens, zoals de producten die je bij ons hebt

Om wettelijk verplichte meldingen te kunnen doen in landelijke databases. En om fraude en misbruik te kunnen melden.

 • Persoonsgegevens
 • Overige gegevens

Om onze service te kunnen verbeteren.

 • Persoonsgegevens: opgenomen telefoongesprekken met onze klantenservice
 • Overige gegevens, zoals resultaten uit onderzoeken en (online) analyses

Om je vragen te kunnen beantwoorden. En om statistisch onderzoek, marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek uit te kunnen voeren.

Alle persoonsgegevens en overige gegevens die we van je hebben

Om je schadeverleden bij te kunnen houden.

 • Persoonsgegevens, zoals je naam en adres
 • Overige gegevens, zoals schademeldingen, declaraties en uitbetalingen

Om je betalingsgedrag bij te kunnen houden.

 • Persoonsgegevens, zoals je rekeningnummer en naam
 • Overige gegevens, zoals je betalingen en storneringen

Om de premie van je verzekering te kunnen bepalen (bij zowel het afsluiten, wijzigen en verlengen van je verzekering).

Alle door jou aan ons verstrekte en door ons verzamelde gegevens bij aangaan en uitvoeren van je verzekering(en)