Zorg tijdens zwangerschap

De meeste zorg aan zwangere vrouwen wordt geleverd door verloskundigen. De basisverzekering van OHRA vergoedt deze verloskundige zorg.

Wat doet de verloskundige?

De verloskundige houdt de gezondheid van u en uw baby in de gaten en controleert de groei van uw baby. Tijdens de zwangerschap is een aantal standaard prenatale onderzoeken mogelijk. Overigens kunt u zelf vaak beslissen of u deze onderzoeken wilt. Hieronder leest u meer over de verschillende onderzoeken.

12-wekenecho

Aan de hand van de 12-wekenecho (ook wel termijnecho genoemd) worden de zwangerschapsduur en de uitgerekende datum bepaald. Deze echo vindt plaats tussen de zevende en veertiende week van de zwangerschap. De basisverzekering vergoedt deze echo. De 12-wekenecho valt onder voorlichting en advies.

Test op aangeboren afwijking

De Niet-invasieve prenatale test (NIPT) is een test voor zwangere vrouwen. Deze test spoort tijdens de zwangerschap chromosoomafwijkingen op, zoals het syndroom van Down, het syndroom van Edwards of het syndroom van Patau. De basisverzekering vergoedt de NIPT voor zwangere vrouwen. De kosten tellen mee voor uw eigen risico.

Een vergoeding van de NIPT is mogelijk na een positieve combinatietest. Deze combinatietest wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt niet voor vrouwen die door de medische geschiedenis een verhoogd risico hebben op een kindje met het syndroom van Down of het syndroom van Edwards of Patau. Krijgt u geen vergoeding voor de NIPT test vanuit de basisverzekering en laat deze u in het buitenland op eigen kosten een NIPT test uitvoeren en is deze positief? Dan volgt vaak vervolgonderzoek. De kosten van dit vervolgonderzoek worden vergoed door de basisverzekering. De kosten van de in het buitenland afgenomen NIPT test worden niet vergoed, ook niet bij een positieve uitslag.

Onze aanvullende verzekeringen Uitgebreid, Extra Uitgebreid en Compleet vergoeden de combinatietest voor zwangere vrouwen zonder medische indicatie.

20-wekenecho

Met de 20-wekenecho wordt uw kind onderzocht op een aantal aangeboren afwijkingen, bijvoorbeeld een open ruggetje. Bij sommige afwijkingen is het beter als deze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kindje kan dan beter vastgesteld worden en u kunt uzelf beter voorbereiden. De 20-wekenecho wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij ernstige afwijkingen de zwangerschap af te breken. Dit is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.