Vergoedingen bij zwangerschap en geboorte - OHRA

Voor, tijdens en na uw bevalling maakt u diverse kosten. Wat krijgt u vergoed uit de basisverzekering of uit één van de aanvullende verzekeringen?

Prenatale screening

Bent u zwanger? Dan heeft u tijdens uw zwangerschap recht op onderzoek. Dit heet ook wel prenatale screening. Een voorbeeld is de 20-weken echo. Verder bestaat de prenatale screening uit de volgende onderdelen:

 • Informatie over de onderzoeken die onder prenatale screening vallen (zie punten hierna). De verloskundige of echoscopist vertelt u wat de onderzoeken inhouden, wat u kunt verwachten aan mogelijke uitslagen, en wat de gevolgen zijn als een uitslag niet helemaal goed is. Een gesprek na het onderzoek hoort hier ook bij.
 • Bij een combinatietest test de arts de kans op de geboorte van een kind met het syndroom van Down (kinderen met een verstandelijke handicap). Voor vergoeding van de combinatietest uit de basisverzekering is een medische indicatie nodig. Krijgt u geen vergoeding voor de combinatietest uit de basisverzekering? Dan kan het zijn dat in uw aanvullende verzekering een vergoeding is opgenomen.
 • Komt uit de combinatietest een verhoogde kans op een afwijking, dan kunt u kiezen voor vervolgonderzoek. Een voorbeeld is de niet-invasieve test (NIPT). Uw bloed wordt onderzocht en getest op Downsyndroom. Andere voorbeelden van onderzoeken zijn de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie.
 • Vanaf april 2017 wordt vanuit een subsidieregeling een vergoeding verleend voor de NIPT zonder medische indicatie. Deze subsidieregeling loopt tot 1 september 2019. Er is een eigen bijdrage van toepassing van € 175,-.
 • De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt door de basisverzekering vergoed. Met dit onderzoek kunnen eventuele lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind worden opgespoord, zoals het syndroom van Down, het syndroom van Edwards of het syndroom van Patau.

Onze aanvullende verzekeringen OHRA Uitgebreid, OHRA Extra Uitgebreid en OHRA Compleet vergoeden de combinatietest voor zwangere vrouwen zonder medische indicatie.

Kraamzorg

U heeft recht op kraamzorg tot maximaal 10 dagen vanaf de dag dat u bent bevallen. Hoeveel uur kraamzorg u krijgt, wordt bepaald op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Daarvoor houden we een intakegesprek, enige tijd voor de bevalling. Na de bevalling kan het aantal uur worden aangepast, bijvoorbeeld als blijkt dat u meer zorg nodig heeft dan verwacht. Bekijk hier het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg [PDF].

Verloskundige zorg

Verloskundige zorg wordt vanuit de basisverzekering volledig vergoed. Bekijk deze vergoeding in de Vergoedingenwijzer.

Geen eigen risico

Voor de basisverzekering geldt in 2018 een verplicht eigen risico van € 385,-. Dat betekent dat de kosten die vallen onder de basisverzekering eerst in mindering worden gebracht op dit verplichte eigen risico. Voor een aantal zaken geldt dit niet, waaronder de kosten voor zorg in verband met zwangerschap, bevalling en kraambed.

Vergoeding aanvullende verzekering

Diverse kosten rond bevalling en kraamzorg worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Er zijn vergoedingen voor:

 • Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood.
 • Combinatietest voor zwangere vrouwen zonder medische indicatie.
 • Couveuse nazorg.
 • Cursussen rondom de bevalling.
 • Extra kraamzorg.
 • GeboorteTENS (pijnbestrijding).
 • Kraamzorg bij adoptie (kind jonger dan zes maanden).
 • Kraamzorg na ziekenhuisopname.
 • Lactatiekundige zorg.
 • Prenatale screening.
 • Vergoeding wettelijke eigen bijdrage kraamzorg en bevalling ziekenhuis.
 • Zorgeloos zwanger consult.

Bekijk deze vergoedingen in de Vergoedingenwijzer.

Wettelijk eigen bijdrage

Voor kraamzorg geldt in 2018 een wettelijke eigen bijdrage van € 4,30 per uur. Een aantal aanvullende verzekeringen van OHRA biedt een vergoeding van de eigen bijdrage.

Bij een verblijf in een instelling zonder medische noodzaak geldt in 2018 een eigen bijdrage van € 17,- per dag voor moeder en € 17,- per dag voor het kind. Bedragen de kosten van de instelling in 2018 meer dan € 122,50 per persoon per dag, dan brengen we u ook het bedrag boven de € 122,50 in rekening.

Uw verzekering uitbreiden

Heeft u de OHRA Zorgverzekering? Met de Meegroeiservice van OHRA kunt u uw aanvullende verzekering één keer per jaar tussentijds wijzigen bij verandering van levensfase. Uw nieuwe aanvullende verzekering gaat dan in op de eerste dag van de volgende kalendermaand. U kunt er ook voor kiezen om uw nieuwe aanvullende verzekering later in te laten gaan.

Als u zwanger bent, is het verstandig om nog eens kritisch naar de inhoud van uw aanvullende verzekering te kijken.

Wilt u gebruik maken van de Meegroeiservice? Ga naar het online wijzigingsformulier om uw verzekering te wijzigen.

Let op: Heeft u de OHRA Comfort Verpleging of de OHRA Zelfverzekerd Compact afgesloten? Dan kunt u geen gebruik maken van de OHRA Meegroeiservice. U kunt deze producten niet meer afsluiten. Ook op onze tandartsverzekeringen geldt de Meegroeiservice helaas niet.

Overzicht van vergoedingen

Kijk voor een volledig overzicht in de vergoedingenwijzer 2018.