Toegankelijkheidsverklaring

Iedereen moet de informatie van de zorgvinder gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Daarom wil OHRA zo snel mogelijk volledig voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG toegankelijkheidsrichtlijnen) op niveau A en AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18-09-2019 en deze verklaring geldt voor de website zorgvinder.

Status

OHRA verklaart dat de website zorgvinder gedeeltelijk voldoet aan de WCAG toegankelijkheidsrichtlijnen niveau A en AA. De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 • Criterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

  Oorzaak

  • Image heeft geen alt-attribuut
  • Area element bevat geen alternatieve tekst

  Gevolg

  Bezoekers die een hulpmiddel gebruiken kunnen onduidelijke toelichting krijgen als het plaatje of het area element niet getoond kan worden

  Alternatieven

  Geen

  Maatregelen

  • Alt tekst toevoegen bij plaatjes
  • Alternatieve tekst toevoegen bij area-elementen

  Planning

  3e kwartaal 2020

 • Criterium 1.3.1 Info en relaties (A)

  Oorzaak

  • Invoervelden (inputs en combo boxen) hebben geen omschrijving (label)
  • HTML wordt gebruikt om content op te maken in invoervelden, links en tabellen
  • Er worden geen headings gebruikt op de homepage en resultatenpagina
  • Form elementen zijn niet gegroepeerd
  • Bold wordt gebruikt om tekst te benadrukken

  Gevolg

  • Ondersteunende hulpmiddelen kunnen moeite hebben met het verwerken van invoervelden
  • Bezoekers die een hulpmiddel gebruiken kunnen problemen ervaren in de interactie met keuzecomponenten en uitklapcomponenten
  • Bezoekers die een hulpmiddel gebruiken kunnen minder makkelijk oriënteren en navigeren omdat het hulpmiddel niet altijd verschillen tussen onderdelen/regio’s op een pagina herkent

  Alternatieven

  Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

  Maatregelen

  • Labels toevoegen aan inputs en combo boxen
  • Opmaak van invoervelden, links en tabellen afhandelen via css
  • Verschillende headings toepassen op pagina
  • Gebruik fieldset en legend om checkboxen en radiobuttons te groeperen
  • Gebruik strong tag om tekst te benadrukken

  Planning

  3e kwartaal 2020.

 • Criterium 1.4.3 Kleurcontrast (AA)

  Oorzaak

  • Contrast van tekstkleur is onvoldoende t.o.v. achtergrondkleur (cijfer patiëntwaardering)
  • Contrast van tekstkleur is onvoldoende t.o.v. achtergrondkleur (routebeschrijving)

  Gevolg

  Voor sommige gebruikers, waaronder gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, is de tekst met onvoldoende kleurcontrast minder goed leesbaar.

  Alternatieven

  Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

  Maatregelen

  • Kleur van cijfer aanpassen om voldoende kleurcontrast te krijgen
  • Achtergrondkleur van routebeschrijving aanpassen om voldoende kleurcontrast te krijgen

  Planning

  3e kwartaal 2020.

 • Criterium 2.4.4 Doel van link (in context) (A)

  Oorzaak

  • Iconen in routebeschrijving hebben geen alt-attribuut
  • Dezelfde link tekst wordt gebruikt voor verschillende bestemmingen

  Gevolg

  • Er wordt geen alternatieve tekst getoond als het plaatje niet getoond kan worden
  • Voor gebruikers kan het onduidelijk zijn waar de link naar toe leidt

  Alternatieven

  Geen.

  Maatregelen

  • Alt tekst toevoegen bij plaatjes
  • Gebruik verschillende tekst bij verschillende links of maak gebruik van aria-labelledby

  Planning

  3e kwartaal 2020.

 • Criterium 2.4.6 Koppen en labels (AA)

  Oorzaak

  Form label bevat geen tekst.

  Gevolg

  Niet duidelijk wat er in het formulier ingevuld moet worden.

  Alternatieven

  Geen.

  Maatregelen

  Tekst toevoegen bij form labels.

  Planning

  3e kwartaal 2020.

 • Criterium 2.4.7 Zichtbaarheid van de focus (AA)

  Oorzaak

  Links op de pagina en in de footer hebben geen zichtbare focus.

  Gevolg

  Als de gebruiker met het toetsenbord navigeert kan het onduidelijk zijn waar de gebruiker zich bevindt op de pagina.

  Alternatieven

  Geen.

  Maatregelen

  Links op de pagina moeten gehighlight worden als ze de focus hebben.

  Planning

  3e kwartaal 2020.

 • Criterium 3.1.1 Taal van de pagina (A)

  Oorzaak

  Taal van de pagina is niet ingesteld.

  Gevolg

  Het uitspreken van Nederlandse tekst door een screenreader kan veel problemen met de uitspraak opleveren.

  Alternatieven

  Geen.

  Maatregelen

  Language attribuut invullen voor het html element.

  Planning

  3e kwartaal 2020.

 • Criterium 3.3.2 Labels of instructies (A)

  Oorzaak

  Invoervelden (inputs, combo boxen, checkboxen, radio buttons) hebben geen omschrijving (label).

  Gevolg

  • Content in combo box is minder goed toegankelijk voor bezoekers die een hulpmiddel gebruiken
  • Bezoekers die een hulpmiddel gebruiken kunnen problemen ervaren in de interactie met radiobuttons

  Alternatieven

  Geen.

  Maatregelen

  • Aanpassing op uitklapcomponenten voor correcte ‘aria-labelledby’ id’s
  • Aanpassing op keuzecomponenten voor correcte groepering van velden en het meegeven van een beschrijving

  Planning

  3e kwartaal 2020.

 • Criterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (A)

  Oorzaak

  Invoervelden (inputs en combo boxen) hebben geen omschrijving (label).
  iFrame heeft geen titel attribuut of titel is leeg.

  Gevolg

  Ondersteunende hulpmiddelen (zoals bijv. schermlezers) kunnen moeite hebben met het verwerken van invoervelden.

  Alternatieven

  Contact opnemen met de klantenservice van OHRA.

  Maatregelen

  • Labels toevoegen aan inputs en combo boxen
  • Aria-labelledby gebruiken bij inputs en combo-boxen

  Planning

  3e kwartaal 2020.