Tijdigheid en bereikbaarheid van zorg

Voor de tijdigheid en bereikbaarheid van zorg gebruiken wij normen. Op deze pagina geven wij uitleg over de tijdigheid en bereikbaarheid van zorg en leest u onze streefnormen.

Tijdigheid van zorg

Met betrekking tot de tijdigheid van zorg gebruikt OHRA de streefnormen als minimale eis. Op internet geeft OHRA inzicht in het gevoerde beleid per verstrekking. Zijn er extra eisen opgenomen, dan worden deze vermeld.

Bereikbaarheid van zorg

Bereikbaarheid wordt door OHRA op verschillende manieren meegenomen in de contracteercyclus. Er wordt bepaald dat er altijd keuzevrijheid is voor een verzekerde door minimaal 2 zorgverleners in een werkgebied te contracteren. Dit werkgebied is echter niet gedefinieerd op basis van aantal kilometers, maar op basis van zorgvraag en zorgaanbod.

Zorgvergelijker geeft inzicht

Op internet geeft OHRA inzicht in deze aanspraken door middel van de Zorgvergelijker. Met de Zorgvergelijker krijgt de verzekerde inzichtelijk welke zorgverleners dichtbij zijn gecontracteerd en hiervan een inzicht naar aantal kilometers. Tevens bevat de Zorgvergelijker aanvullende informatie met betrekking tot bereikbaarheid, zoals rolstoeltoegankelijkheid, parkeergelegenheid en faciliteiten praktijk. Indien OHRA specifieke eisen hieraan heeft gesteld, staan deze vermeld in het inkoopbeleid per verstrekking.

Streefnormen

De streefnormen die OHRA onder andere gebruikt zijn:

  • 80 procent van de verzekerden moet binnen 2 werkdagen terecht kunnen bij de huisarts. De maximale toegangstijd bedraagt 3 werkdagen.
  • Verzekerden moeten binnen 1 werkdag terecht kunnen bij de apotheek.
  • Verzekerden moeten binnen 1 week toegang hebben tot paramedische zorg.
  • (Met uitzonderingen van spoedgevallen) moet 80 procent van de verzekerden binnen 3 weken toegang hebben tot ziekenhuiszorg. De maximale toegangstijd bedraagt 4 weken.
  • 80 procent van de verzekerden moet binnen 3 weken toegang hebben tot diagnostische/indicatiestellende zorgverlening. De maximale toegangstijd bedraagt 4 weken.
  • 80 procent van de verzekerden moet binnen 3 weken toegang hebben tot een poliklinische behandeling. De maximale toegangstijd bedraagt 4 weken.
  • 80 procent van de verzekerden moet binnen 5 weken toegang hebben tot een klinische behandeling. De maximale toegangstijd bedraagt 7 weken.

Omzetplafond

Ieder jaar koopt OHRA voor een bepaald bedrag zorg in bij zorgverleners. Het omzetplafond is het maximale bedrag dat een zorgverlener per jaar per zorgverzekeraar aan zorg kan leveren. Komt u bij een zorgverlener die zijn jaarlijkse omzetplafond heeft bereikt? Dan is het mogelijk dat u uw zorgverlener u weigert voor een behandeling. Deze situatie komt meestal voor bij relatief kleine zorgverleners en dan vooral in de laatste maand(en) van het jaar.

Doorleververplichting bij restitutiepolis

Met de OHRA Zorgverzekering heeft u een restitutiepolis. Dit betekent dat u altijd zelf uw zorgverlener mag kiezen. Omdat u een restitutiepolis heeft, geldt de zogenaamde ‘doorleververplichting’. Dit betekent dat u een behandeling kunt krijgen bij uw zorgverlener, ook als het omzetplafond is bereikt.

Geeft uw zorgverlener aan u niet te kunnen behandelen omdat hij zijn jaarlijkse omzetplafond heeft bereikt? Neemt u dan contact op met het OHRA Zorgteam op telefoonnummer 0135938002 (lokaal tarief). Kies in het keuzemenu voor optie 3: wachtlijstbemiddeling. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. U kunt ons ook e-mailen. Onze medewerkers nemen dan contact op met uw zorgverlener. Wilt u liever een andere zorgverlener? Dan kunnen zij u hierbij ook helpen.