Wachtlijstbemiddeling

Moet u of een gezinslid voor een behandeling naar het ziekenhuis of GGZ instelling, of heeft u of uw gezinslid wijkverpleging nodig? En is er een (lange) wachtlijst? Het OHRA Zorgteam bemiddelt voor u, zodat u eerder de zorg krijgt die u nodig heeft.

Wat houdt wachtlijstbemiddeling in?

Bij wachtlijstbemiddeling kijken we eerst naar uw wensen. Wat vindt u een redelijke wachttijd? Hoe ver wilt u maximaal reizen voor een behandeling elders? Daarna bespreken we met u de mogelijkheden. Misschien kunt u eerder terecht buiten uw regio. Of zelfs in het buitenland.

Voor ziekenhuiszorg kunnen wij ook contact opnemen met een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC). Dit is een samenwerkingsverband tussen twee of meer medisch specialisten. Een ZBC biedt net als een ziekenhuis, medisch specialistische zorg. Het gaat dan om planbare en minder complexe zorg waarvoor u niet hoeft te worden opgenomen. U kunt hierbij denken aan oogheelkunde, orthopedie of dermatologie.

U bepaalt altijd zelf waar u wordt behandeld.

Waarvoor geldt wachtlijstbemiddeling?

We bemiddelen voor consulten en behandelingen in ziekenhuizen, Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s), GGZ-instellingen en voor wijkverpleging. Bijvoorbeeld:

 • Voor ziekenhuiszorg en ZBC’s: dagbehandelingen, behandelingen zonder opname (poliklinisch), onderzoeken, opnames en operaties.
  Wachtlijstbemiddeling is mogelijk als u langer dan twee weken moet wachten.
 • Voor GGZ instellingen: GGZ-behandelingen zonder of met opname.
  Wachtlijstbemiddeling is mogelijk als u langer dan twee weken moet wachten.
 • Wijkverpleging: het vinden van een wijkverpleegkundige voor het stellen van een (her)indicatie voor een PGB of het vinden van een geschikte zorgverlening wijkverpleging.
  Wachtlijstbemiddeling is per direct mogelijk.

Bent u al onder behandeling?

Misschien bent u al onder behandeling. Als het gaat om onderzoek, dan zijn er beperkte mogelijkheden voor wachtlijstbemiddeling. Het is namelijk niet mogelijk om zonder toestemming van uw huidige zorgverlener naar een andere zorgverlener te gaan voor een los onderzoek.

Heeft u hierover vragen? Dan kunt u contact opnemen met het OHRA Zorgteam op telefoonnummer 0135938002 (lokaal tarief). Kies in het keuzemenu voor ‘3’, ‘Wachtlijstbemiddeling’. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. U kunt ons ook e-mailen.

Hoe vraagt u wachtlijstbemiddeling aan?

Wilt u gebruikmaken van onze wachtlijstbemiddeling? Dan vraagt u dit heel eenvoudig aan via Mijn OHRA Zorgverzekering

 • U logt in met uw DigiD.
 • Ga na het inloggen naar ‘Zorgservice’.
 • Kies voor ‘Wachtlijstbemiddeling aanvragen’ onder het kopje Zorgbemiddeling.
 • Klik op ‘aanvraagformulier zorgbemiddeling’.
 • Vul de gegevens in en verzend het formulier.
 • OHRA Zorgteam neemt binnen 3 werkdagen contact met u op.

U kunt hier ook direct wachtlijstbemiddeling aanvragen in Mijn OHRA Zorgverzekering.

Heeft u liever persoonlijk contact? Neemt u dan telefonisch contact op met het OHRA Zorgteam op telefoonnummer 0135938002 (lokaal tarief). Kies in het keuzemenu voor ‘3’, ‘Wachtlijstbemiddeling’. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. U kunt ons ook e-mailen.

Goed om te weten:

 • onze medewerkers bij het OHRA Zorgteam hebben een medische achtergrond. Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk.
 • Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid. Dit zijn de Treeknormen. Soms spreekt OHRA zelfs strengere normen af. Bekijk de afspraken die we hebben gemaakt met de verschillende zorgverleners.