Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Met een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb-vv) kies je zelf je zorgverlener. Omdat dit best een lastig proces kan zijn, geven we je hier graag meer informatie over.

Hoe werkt het pgb vv?

Je krijgt het pgb-vv via je zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar voert de regeling op de volgende manier uit:

  • Je krijgt een budget waarmee je zorg inkoopt. Bijvoorbeeld bij een thuiszorgorganisatie, familie of een kennis.
  • De hoogte van het budget hangt af van je situatie en waar je zorg inkoopt. Doe je dit bij een zogenaamde ‘formele’ zorgaanbieder [PDF], zoals een thuiszorgorganisatie? Dan krijg je een hoger budget dan wanneer je dit doet bij een familielid of een kennis (een zogenaamde ‘natuurlijk persoon’ [PDF]).
  • Je krijgt je pbg-vv niet vooraf. Je declareert je rekeningen achteraf en met je vergoeding betaal je zelf je zorgverlener.
  • Je betaalt geen eigen bijdrage of eigen risico. Ook niet bij wijkverpleging in natura trouwens.
  • Er gelden strenge regels waarvoor wettelijke reglementen zijn opgesteld. Ook de maximale vergoedingen waarop je recht hebt staan hierin:

Een pgb-vv aanvragen

Een pgb-vv aanvragen doe je bij je zorgverzekeraar. Bij ons dus. Hier komt best veel bij kijken, dus we zetten de stappen graag voor je op een rij:

Deze bevoegde verpleegkundige beoordeelt of je in aanmerking komt voor Wijkverpleging. Weten wat een ‘bevoegde verpleegkundige’ precies is? Bekijk het reglement pgb-vv [PDF]. Vind direct een bevoegde verpleegkundige in je buurt. Vul als zoekterm in: wijkverpleging, verpleging of verzorging. Of vraag je huisarts om advies.

Je bepaalt zelf hoe je dat doet:

  • Scan ze in en mail ze.
  • Of stuur ze per post naar: OHRA Zorgverzekeringen N.V., Postbus 4172, 5004 JD Tilburg.
Let op:
Beide formulieren bevatten ook een zogenaamd budgetplan. Hierin wordt duidelijk omschreven welke zorg je nodig hebt. Je mag je pgb-vv alléén gebruiken voor de zorg die in dit budgetplan staat.

Hiervoor gebruiken we het reglement. Je ontvangt van ons de uitslag van onze beoordeling. Kom je in aanmerking voor een pgb-vv? Dan geven we direct aan op hoeveel budget je recht hebt en hoelang je budget van kracht is.

Je kiest zelf je zorgverlener en sluit een zogenaamde ‘zorgovereenkomst’ af. Hierin staat duidelijk omschreven welke zorg geleverd wordt door de zorgverlener. Afhankelijk van de zorgverlener die je inhuurt, sluit je verschillende zorgovereenkomsten:

Lees meer over formele zorgaanbieders en natuurlijke personen.

Je pgb-vv verlengen?

Je pgb-vv verlengen is nodig als je indicatie voor verpleging en verzorging afloopt. Dan loopt namelijk ook je pgb-vv af. Heb je hierna toch nog verpleging en verzorging nodig? Dan moet je dit opnieuw aanvragen. Doe dit minimaal 6 weken vóór de einddatum van je indicatie. Zo voorkom je dat je nieuwe pgb-vv te laat ingaat en we je zorg niet kunnen vergoeden.

Is je situatie veranderd en heb je een hoger pgb-vv nodig?

Vraag dan samen met je verpleegkundige een nieuw pgb-vv aan. Je doorloopt hiervoor dezelfde stappen als bij je eerdere aanvraag. Ook nu beoordelen wij weer je aanvraag. Je ontvangt vanzelf bericht over onze beoordeling.

Je rekeningen declareren

Nadat je de zorg ontvangen hebt, dien je rekeningen bij ons in. Binnen 10 werkdagen krijg je van ons het bedrag waar je recht op hebt. Daarvan betaal je vervolgens zelf je zorgverleners. Lees meer over declareren met een pgb. Wist je trouwens dat je de stand van je pgb-vv kunt inzien in Mijn OHRA Zorgverzekering? Log direct in met je DigiD!

Top 5 Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen? Kijk of je vraag bij de 5 meest gestelde vragen staat.

Dit kun je het best met je wijkverpleegkundige bespreken. Deze heeft goed gekeken welke zorg er nodig is en gegeven kan worden binnen de kaders die daarvoor staan. Het is daarom goed om het gesprek aan te gaan als je vindt dat je meer thuiszorg nodig hebt. Je kunt het ook met je huisarts bespreken.

Daar kunnen we kort over zijn: ja. Krijg je ook zorg en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Dan vraag je daarvoor apart een pgb aan. Dit doe je niet bij ons, maar bij de overheidsinstantie die daar de besluiten over neemt. Met de OHRA Zorg Assistent zie je direct waar je terecht kunt.

Helaas. Dit is niet mogelijk. Er zit niets anders op dan na je overstap een nieuw pgb-vv aan te vragen bij je nieuwe zorgverzekeraar.

Wij krijgen niet automatisch gegevens door van bewindvoerders, curatoren en mentors. Dit betekent dus dat je dit zelf aan ons moet doorgeven. Doe je dit niet? Dan heeft dat helaas gevolgen voor de informatie die we je kunnen verstrekken:

  • Algemene vragen die niet specifiek gaan over de situatie van de verzekerde kun je telefonisch aan OHRA stellen.
  • Gaat het om medisch inhoudelijke vragen, vragen over de indicatiestelling of over de hoogte van het budget? Dan zullen wij deze helaas niet telefonisch beantwoorden. Je kunt deze vragen wel schriftelijk aan ons stellen. Stuur je verzoek met een afschrift van de beslissing van de kantonrechter waarin je bent aangesteld als bewindvoerder, curator of mentor naar: OHRA, Afdeling Medische beoordelingen, Postbus 90152, 5000 LD Tilburg.

Wil je de post van OHRA voor de verzekerde naar je eigen adres laten versturen? Dat kan. Vraag dit schriftelijk aan en stuur een afschrift mee van de beslissing van de kantonrechter waarin je als bewindvoerder, curator of mentor bent aangesteld. Stuur dit naar: OHRA, Afdeling Verzekerdenadministratie, Postbus 90152, 5000 LD Tilburg.

Dat vinden we uiteraard vervelend. Je kunt in dit geval onze afdeling Juridische Zaken schriftelijk vragen om de beslissing te heroverwegen. Je stuurt dit verzoek naar: OHRA, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 4172, 5004 JD Tilburg