Vervangende mantelzorg; geef het stokje tijdelijk door

Als mantelzorger  wil je ook wel eens rust of op vakantie. Of je bent plotseling ziek. Hoe moet dat dan met de mantelzorg? Gelukkig heb je recht op vervangende mantelzorg (ook wel respijtzorg genoemd). Hiermee kun je alle zorgtaken tijdelijk aan iemand anders overlaten. Zodat je zelf op vakantie kunt of gewoon even helemaal tot rust kunt komen.

Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kiest de zorg waar jij en degene voor wie je zorgt, zich het beste bij voelen of die het meest geschikt is. Zoals:

Je kunt vervangende mantelzorg (respijtzorg) voor een korte periode nodig hebben. Bijvoorbeeld tijdens vakantie of ziekte maar het kan ook voor een langere periode. Bijvoorbeeld een dag(deel) per week of 1 keer per maand. Zie je het niet zitten om op vakantie te gaan en de zorg aan iemand anders over te laten? Dan kun je er ook voor kiezen om samen op vakantie te gaan en de zorg en verpleging daar over te laten aan een professional. Zo heb je echt een ontspannen vakantie!

Dit hangt ervan af waar je voor kiest. Als de zorg bijvoorbeeld overgenomen wordt door een vrijwilliger, dan kost het meestal niks. Moet je wel kosten betalen? Dan heb je vaak wel recht op vergoeding van deze kosten. We denken graag met je mee:

  • Een vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is mogelijk als degene die je verzorgt al een indicatie heeft vanuit de Wmo. Deze is destijds aangevraagd bij de gemeente. Daar vraag je ook de vervangende mantelzorg aan.
  • Een vergoeding via de Wet langdurige zorg (Wlz) is mogelijk als degene die je verzorgt al een indicatie voor zorg en ondersteuning heeft vanuit de Wlz. De vervangende mantelzorg vraag je ook aan via de Wlz
  • Een vergoeding via de Jeugdwet (dit geldt alleen t/m 18 jaar) – misschien worden de kosten van logeeropvang in een instelling vergoed. Je moet hiervoor een indicatie vanuit de Jeugdwet aanvragen.
  • Heb je al een indicatie voor zorg vanuit de Wmo, de Wlz, de Jeugdwet of je zorgverzekering? En koop je de zorg in via een Persoonsgebonden budget (Pgb)? Dan kun je een deel van dit bedrag inzetten voor vervangende mantelzorg.
    Let op: Is er sprake van een Wlz-indicatie waarbij de zorg wordt betaald met een Pgb? Dan mag je maximaal 156 etmalen per jaar inzetten om vervangende mantelzorg of respijtzorg in te kopen. Gemiddeld gaat het dan om 2 etmalen per week.

Soms moet je helaas een gedeelte van de kosten zelf betalen. Dit is de zogenaamde eigen bijdrage. We begrijpen dat je graag wilt weten waar je aan toe bent. Daarom vertellen we je graag meer.

Er zijn vergoedingen voor mantelzorgers. Ook bij  veel zorgverzekeraars. Zo heb je bij ons in de meeste aanvullende verzekeringen vergoedingen voor mantelzorg. Ook voor vervangende mantelzorg. Bekijk de vergoedingen in de OHRA Vergoedingenwijzer. Je ziet gelijk wat de voorwaarden zijn gelden om een vergoeding te krijgen. 

Goed om te weten:

  • Voor de vergoedingen maakt het niet uit of jijzelf of degene die je verzorgt bij ons verzekerd is.
  • Voor onze aanvullende verzekeringen betaal je geen eigen risico.
Is degene voor wie je zorgt niet bij ons verzekerd? Neem dan even contact op met de zorgverzekeraar. Er kunnen andere regels gelden.