Permanent naar een zorginstelling; als thuis wonen niet meer gaat

Natuurlijk wil je dat degene waar je de zorg voor hebt zo lang mogelijk thuis woont. Maar er kan een moment komen waarop dat niet meer gaat. Dan is een langdurig of permanent verblijf in een instelling een goede keuze. Natuurlijk is dit een hele stap waarbij je niet over één nacht ijs gaat. Daarom helpen wij je graag met het zoeken naar de juiste zorg.

Welk soort instelling is geschikt?

Als de stap gezet is naar een langdurig verblijf in een instelling, is er meestal sprake van permanent toezicht. De zwaarte van dit toezicht kan per type instelling variëren. Het type instelling dat geschikt is, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Je kunt hierbij denken aan een verpleeghuis, een instelling voor gehandicaptenzorg of een geriatrisch verpleeghuis bij dementie.

Bij wie kun je aankloppen?

Permanent verblijf in een instelling wordt geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moet je voor opname in een instelling eerst een Wlz-indicatie aanvragen. 

Houd er rekening mee dat er een eigen bijdrage geldt. Ook voor kinderen tot 18 jaar geldt een eigen bijdrage als het kind buitenshuis verblijft. De hoogte van het bedrag hangt af van het inkomen, vermogen en persoonlijke situatie. Via het CAK maak je eenvoudig een berekening.

Is aanvullende zorg nodig?

Naast de behandeling van de geestelijke of lichamelijke beperking waarvoor de Wlz-indicatie wordt afgegeven, kan er ook aanvullende zorg nodig zijn. Dit is zorg die niet direct betrekking heeft op de aandoening waarvoor de Wlz-indicatie is verstrekt. Hoe deze kosten vergoed worden, hangt ervan af of degene die naar de instelling gaat daar alleen maar woont of er ook behandeld wordt. We zetten het voor je op een rij:

Naast de reguliere verzorging en de behandelingen die voor de aandoening nodig zijn, is vaak ook sprake van zogenaamde aanvullende zorg in de instelling. Dit kan zijn: 

Geneeskundige zorg van algemene aard
Dit is bijvoorbeeld huisartsenzorg, een onderzoek dat door de Wlz-behandelaar wordt aangevraagd zoals een laboratoriumonderzoek, een ECG en trombosezorg (ook als deze via de Trombosedienst loopt). De kosten worden in dit geval vergoed door de Wet langdurige zorg als er een indicatie is.

Behandeling van een psychische stoornis
Soms gaat de lichamelijke of verstandelijke beperking waarvoor iemand in de instelling zit, samen met psychische problemen. De psychische problemen worden dan in de instelling mee behandeld. Zijn de psychische problemen niet los te zien van de Wlz-behandeling? Dan worden de kosten vergoed door de Wet langdurige zorg als er een indicatie is. Staan de psychische problemen los van de Wlz-behandeling? Dan worden de kosten vergoed door de Zorgverzekering. Dit valt onder 'Geestelijke Gezondheidszorg'.

Medicijnen
De instelling levert alle medicijnen die medisch noodzakelijk zijn:

  • De medicijnen die nodig zijn voor de behandeling van de aandoening waarvoor de Wlz-indicatie is afgegeven.
  • De medicijnen die daarnaast ook medisch noodzakelijk zijn.
  • Voorgeschreven dieetpreparaten en voorgeschreven dieetvoeding. De kosten worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg als er een indicatie is.

Hulpmiddelen
Soms zijn voor verblijf en behandeling in een instelling bepaalde hulpmiddelen nodig. Het gaat hierbij niet alleen om hulpmiddelen die nodig zijn voor de aandoening waarvoor de Wlz indicatie is. Maar om alle zorg die de instelling verleent. Omdat dit vaak persoonsgebonden hulpmiddelen zijn, is meestal sprake van een aangepast hulpmiddel of een hulpmiddel op maat. Denk aan orthopedische schoenen of steunkousen. Het hangt af van de persoonlijke situatie of het hulpmiddel via de Wet langdurige zorg vergoed wordt. De instelling kan je hier meer over vertellen. Wordt het hulpmiddel niet vergoed door de Wlz? Dan is het mogelijk dat het hulpmiddel vergoed wordt door onze zorgverzekering.

Is degene die het hulpmiddel nodig heeft bij ons verzekerd? Lees dan meer over de vergoedingen in de OHRA Vergoedingenwijzer. Zo niet, dan kunnen andere voorwaarden gelden. Neem in dat geval contact op met de zorgverzekeraar.

Speciale kleding die nodig is in de instelling
Bijvoorbeeld heupbeschermers voor mensen die vaak vallen, kleding die niet kapot gescheurd kan worden, makkelijk aan en uit te trekken kleding voor mensen die veel verzorging nodig hebben.

Tandheelkundige zorg
Het gaat hierbij om tandheelkundige zorg door een tandarts, tandprotheticus of mondhygiënist. De instelling kan deze hiervoor op locatie laten komen, of vervoer er naartoe regelen.

Let op: soms krijg je niet alles vergoed.

  • Soms moet je voor een behandeling eerst toestemming vragen aan het Zorgkantoor (deze instantie regelt de uitvoering van de langdurige zorg waarvoor de indicatie is). Dit is bijvoorbeeld het geval als er een brug, kroon of beugel nodig is. De tandarts kan je hier meer over vertellen.
  • Gaat degene die in de instelling verblijft, verhuizen na de start van een tandheelkundige behandeling? Dan bestaat nog maximaal 9 weken na de verhuizing recht op afronding van deze behandeling.

In dit geval bestaat er helaas geen recht op aanvullende zorg vanuit de instelling met vergoeding door de Wet langdurige zorg. Wel valt de aanvullende zorg onder de Zorgverzekering.

Is degene die de aanvullende zorg nodig heeft bij ons verzekerd? Lees dan meer over de vergoedingen in de OHRA Vergoedingenwijzer. Zo niet, dan kunnen andere voorwaarden gelden. Neem in dat geval contact op met de zorgverzekeraar.